Ni samo za lačne leve: testo Saveris v Južni Afriki

Z več kot 200 restavracij v sedmih državah in več kot 4000 zaposlencev je Hungry Lion eden izmed najuspešnejših restavracij v južni Afriki.

Da bi gostom od Cape Towna do Luande ponudila brezhibno kakovost in optimizirala svoje procese ter zmanjšala stroške, se je restavracija Hungry Lion odločila uvesti sistem za digitalno upravljanje kakovosti testo Saveris Restaurant.

Video pove zgodbo o tem uspešnem partnerstvu.