Fotometre: Kontrol edilen ışık şiddeti sayesinde daha fazla güvenlik ve performans

İş yerinde fotometre yardımıyla ışık şiddetinin düzenli ölçümleri yapılır. Bunun amacı, aydınlatmanın ve ilgili işyerindeki yoğunluğunun doğru ve doğru aydınlatma koşullarının geçerli olmasını sağlamaktır. Bir şirketin çalışanları ancak çalışma ortamları yeterince aydınlatılmışsa verimli bir şekilde çalışabilir. Aynı zamanda bir güvenlik meselesidir, çünkü sadece yeterli ışık yoğunluğuyla makine ve ekipmanın çalışmasında hatalar önlenebilir. Ek olarak işyerindeki ışık yeterince parlak olduğunda yorgunluk azalır. Fotometreler bu nedenle diğerlerine ilaveten aşağıdaki kriterlerin ölçümü için kullanılır:

 • İş yerinde aydınlatma dağılımı ve yoğunluğu
 • Halka açık binalarda optimal ışık koşulları
 • Fuar ve sergilerde ışık dağılımı ölçümü
 • Üretimde iyi makine aydınlatması
photometer

İdeak ışık ölçüm cihazınız - Giriş seviyesinden profesyonel modellere kadar

Bağlanabilir problu lüksmetreler

lüksmetre
Işığa ek olarak, ortam koşullarıyla ilgili başka parametreleri de ölçer, sadece gereken probu takmanız yeterlidir.

Sabit problu lüksmetreler

Lüksmetre
Kompakt ve kullanışlı tasarımıyla son derece kolay kullanım.

Problar

Işık yoğunluğunu ölçün.
Aydınlatma şiddetini ölçmek için lüks probu - bağlanabilir problu lüksmetrenizle uyumlu.

Dataloggerlar

Işık ölçüm cihazı
Lüks değerini ve diğer parametreleri WiFi aracılığıyla izleyin ve Testo Bulut’ta saklayın.

Işık şiddetini ölçmek: Her uygulama ihtiyacı için fotometre

Lüks ölçülebilir mi? Fotometri bunun cevabını bilir ve fotometrenin doğru yardımcı olduğuna inanır. Bir lüks, lümen kalınlığında bir ışıksal akının bir metrekarelik bir alana çarpması ve eşit şekilde aydınlatması anlamına gelir. Bu nedenle fotometre, "lux metre" takma adını taşır, çünkü aydınlatma şiddetini ölçer. Tüm uygulamalar için farklı cihazlar mevcuttur:

 • Işık ve iklim parametrelerinin ölçümü için çok fonksiyonlu cihazlar
 • Bağlanabilir problu lux ölçüm cihazları
 • Değiştirilebilir probu olmayan fotometre
 • Verileri toplamak ve kaydetmek için veri kaydedici

Testo'nun fotometreleri kompakt yapı şekli ile karakterize edilir ve ışık ölçümünü kolay ve kısa sürede mümkün kılar. Hassas ve yüksek hassasiyetli sensörler, insan gözünün spektral hassasiyetine uyarlanır veya karşılık gelir. Hold fonksiyonu sayesinde, ölçülen değerlerin kolayca okunabilmesi mümkündür. Büyük ekran, farklı bakış açılarından kolay okumaya imkan verir. Fotometre, doğru ve yeterli ışık dağılımının önemli olduğu yerlerde kullanılır. Özellikle ofiste, üretimde, montaj hollerinde ve tıbbi tesislerde, odanın veya özel bir alanın aydınlatılması çok özel bir anlama sahiptir. Testo'nun fotometreleri ışık şiddeti ve dağılımlarını hassas ve saniyeler içinde ölçer. Böylece noktasal ölçümler de mümkündür.

Bizimle iletişime geçin

Ölçüm cihazlarımızla ilgili sorularınıza yanıt vermekten memnuniyet duyarız.

Işık ölçüm cihazı: İş güvenliği için vazgeçilmez yardımcı

Lüksmetre
Gözlerin korunmasını sağlamak da iş güvenliğinin görevidir. Bunlar genellikle bilgisayar ortamında ışıklandırma nedeniyle ofiste, işyerinde, farklı ışık koşullarından dolayı üretim holünde ağır baskı altındadır. Fotometreler yasal standartlara ve şartnamelere uyulmasını sağlar. Mevcut aydınlatma koşulları hakkında her şey biliniyorsa bunlar yasal sınır değerlere göre ayarlanabilir. Fotometre ile aynı zamanda işyerinde sıklıkla bir ses seviyesi ölçüm cihazı kullanılır, çünkü ses aynı zamanda işyerinde sağlık ve verimlilikte belirleyici bir rol oynar.

Fotometre: Yüksek hassasiyetli cihazlar için önemli talimatlar

Fotometre için sensör belirleyici bir rol oynar. Çünkü: Ortamdaki ışığı insan gözü için de mümkün olacak şekilde algılamak onun görevidir. Sensör bu nedenle sarı ve yeşil ışığı kırmızı veya maviden daha iyi algılamalıdır. Fotometre için diğer kriterler:

 • İyi yapılandırılmış kumanda menüsü
 • Sezgisel kullanım
 • Büyük ekran
 • V-Lambda eğrisine göre değerlendirme

Işık ölçüm cihazı: Telsiz veri kaydediciye entegre edilmiş

Fotometre ışık şiddetini ölçebilir. Bununla birlikte eğer bunlar daha uzun süre saklanacak ve kullanılabilir duruma getirilecekse ölçülen verilerin veri kaydedicisine kaydedilmesi de mümkündür. Burada sadece ışığın ölçümü mümkün değildir, aynı zamanda sıcaklık, nem ve UV radyasyonu gibi diğer veriler de kaydedilir. Verilerin Testo'da bulutta kaydedilmesi mümkündür. Fotometreler ayrıca harici problar olarak da temin edilebilir. Örneğin bir sergideki ışığa duyarlı nesneleri izlemek için kullanılan gerekli prob, veri kaydediciye bağlanır. Ölçülen değerlerin işlenmesi, son derece hassas çalışan probun içinde gerçekleşir.

Fotometre: İş yerinin denetimi için diğer cihazlar

Yukarıda bahsedilen ses seviyesi ölçüm cihazına ek olarak bir devir (rpm) ölçüm cihazı da kullanılabilir. Bu fotometreyi tamamlar ve üretimde ve iklimlendirme teknolojisinde ölçümler için uygundur. CO ölçüm cihazı ayrıca hassas sensörler kullanır ve düşük konsantrasyonlarda toksik karbon monoksiti algılar. Oda havası sürekli izlenecekse fotometre ile birlikte işyerindeki koşulları ölçen Testo'nun CO2 ölçüm cihazı, değişiklik yapılmasını sağlar. Çünkü sadece kötü değerlerin bilindiği yerlerde bu konuda bir şeyler yapılabilir! Ofisin çok karanlık olduğunu veya kötü havalandırıldığını biliyorsanız alan ve mimari açısından çözümler arayabilir ve çalışanlarınız için daha iyi koşullar sağlayabilirsiniz. Kütüphane ve galerilerde olduğu gibi müzelerde de hassas nesneleri korumak için tüm iklim verilerine, CO ölçüm değerlerine ve ışık seviyelerine dikkat etmek önemlidir.