Ses seviyesi ölçüm cihazı: Desibelin kesin ölçümü

Ses seviyesi ölçüm cihazları hem iş yerinde hem özel alanda ses seviyesini desibel cinsinden ölçmeye yardımcı olur. Sıcaklık gibi ses de subjektif olarak algılanır. Gürültülü komşuları hakkında şikayette bulunan herkes, ev müziğinden rahatsızlık duyar: Gerçek ses seviyesinin desibel cinsinden ölçülmesinden sonra ise çoğu zaman bu subjektif rahatsızlığın gürültü olarak sınıflandırılamayacağı ortaya çıkar. İş yerinde de çalışanın ayrı bir işitme korumasına ihtiyaç duyup duymadığı veya mevcut ses seviyesinin hâlâ makul ve sağlığa zararlı olup olmadığı ses seviyesi ölçüm cihazı ile belirlenmelidir. Aşağıdaki alanlarda ses seviyesi ölçüm cihazları kullanılır:

  • Konutlarda ortamın ses seviyesini tayin etmek için
  • Bina tekniğinde
  • Klima ve havalandırma tekniğinde
  • Ofisteki iş yerlerinde ve makinelerde
Sound level meter

İdeal gürültü seviyesi ölçüm cihazı - uygulamanız için hassas şekilde tasarlanmıştır

testo 815

Ses seviyesi ölçüm cihazı
Klima, ısıtma ve soğutma sistemlerininin gürültü seviyesini ölçün.

testo 816

Gürültü ölçüm cihazı

IEC 61672-1’e göre onaylı ses seviyesi ölçüm cihazı.
 

Ses seviyesi ölçüm cihazı: Endüstri ve tesisatçılık için norma uygun ölçümler

Gürültü seviyesi ölçüm cihazı

Ses seviyesi ölçüm cihazı sesin norma uygun ölçümleri için uygundur ve ölçülen değerleri desibel cinsinden verir. Özellikle işverenler için bir ses seviyesi ölçüm cihazı kaçınılmazdır, çünkü iş güvenliği ve kirlilik koruma koşullarının işyerinde gözlenmesini sağlamalıdır. Bununla, çalışanların sağlığını odak noktasına alan iş güvenliğine katkı sağlanır. Desibel ölçümü aynı şekilde yakma, ısıtma ve klima sistemlerinde de önemli olup bunlar için örneğin testo 815 ses seviyesi ölçüm cihazı kullanıma sunulur. Bunun için ayrıca testo 816 ses seviyesi ölçüm cihazı da uygundur ve norma uygun ses ölçüm cihazı olarak kullanıma sunulur. Burada yasal standartlara sürekli uymak önemli olup bu sadece test edilmiş ses seviyesi ölçüm cihazları ile mümkündür. Testo'nun ses seviyesi ölçüm cihazları burada birkaç yıldır yürürlükte olan IEC 61672-1 normunu referans almaktadır. Önceki normların tersine daha yüksek bir doğruluğa odaklanmıştır. Burada üç doğruluk sınıfı bulunmakta olup testo ses seviyesi ölçüm cihazları gösterilen 2. sınıfa uygundur.

Ses seviyesi ölçüm cihazları özellikle aşağıdaki alanlarda sıklıkla kullanılmaktadır:

  • Isıtma tekniğinde ses seviyesi ölçümü, burada özellikle brülör
  • Üretimde makine ve tesislerin ses seviyesinin ölçümü
  • İş tesisleri yönetmeliği alanında ölçümler (ör. ofislerde gürültü seviyesi)
  • Halka açık etkinliklerde desibel tayini
  • Ünite ve kompresörlerin kontrolü (ör. soğutma sistemlerinde)

Ses ölçüm cihazı: Önemli ayarlar

Ses seviyesi ölçüm cihazı ses seviyesini desibel cinsinden ölçer ve ölçen kişiye objektif bir değer sunar. Ancak burada gerçekten değerlendirilebilir sonuçlar elde etmek için ses seviyesi ölçüm cihazında bazı önemli ayarların yapılması gerekir. Örneğin cihazın yavaş veya ani ses değişikliklerine yanıt vermesini sağlayacak zaman değerlendirmesini ayarlamanız gerekir. Ses seviyesini doğrusal veya işitsel olarak doğru bir şekilde belirlemek için frekans ağırlığı da seçilmelidir. Ses seviyesinin işitsel olarak doğru değerlendirilmesi olarak standartlaştırılmış A karakteristik eğrisi geçerlidir. Bu, testo ses seviyesi ölçüm cihazları tarafından hassas şekilde yerine getirilir. Bunun haricinde cihazın mikrofonunun ses kaynağına doğrultulmuş olması önemlidir. Yalnızca bu ayarlar gerçekten yapılmışsa ses ölçüm cihazı ses dalgalarını doğru şekilde yakalayabilir ve ölçüm sonucunu desibel olarak görüntüleyebilir.

Desibel ölçüm cihazı: Güvenli sonuçlar için doğru kullanım

Sadece ses seviyesi ölçüm cihazının ölçüme başladığı ayarlara bağlı değildir, aynı zamanda dış koşullara da bağlıdır. Ses seviyesi ölçüm cihazı çeşitli ses kaynakları arasında ayrım yapmaz. Bir makinenin desibel cinsinden ses seviyesini ölçmek ve orada çalışanlar çok yüksek sesle konuşmak zorunda kalıyorsa bu faktör de burada rol oynar. Ölçülen, aynı zamanda doğru değer olan toplam ses seviyesidir. Çünkü bu tesiste çalışan personelin korunması için makinenin kendi gürültüsü tek başına bir rol oynamaz. Personelin günlük olarak maruz kaldığı toplam ses seviyesi önemlidir.

Bizimle iletişime geçin

Ölçüm cihazlarımızla ilgili sorularınıza yanıt vermekten memnuniyet duyarız.

DB ölçüm cihazı: Sınır değerlerin dikkate alınması

Ölçüm sonuçlarının desibel cinsinden değerlendirilmesi için yasanın ne söylediği önemlidir ve ses seviyesi için belirli sınır değerleri koyar. Nedeni: Gürültü nedeniyle hastalıklar oluşur, sağırlık bunların arasında en önde gelenidir. Bir kere bozulduğunda işitme duyusu rejenere olmaz! Mesleki hastalıkların listesinin başında bu nedenle sağırlık bulunur, çünkü burada sonradan iyileştirmeler faydalı olmaz. Bu nedenle en başından itibaren öngörülen değerlere uymak önemlidir. Ses seviyesi ölçüm cihazı, sağlık hasarlarını önlemeye yardımcı olmak amacıyla tasarlanmıştır ve sağlık endişelerinin varlığını gösterir. Şu anda 55 ila 85 desibel, işyerinin türüne bağlı olarak kılavuz değerlerin seviyesi ile sağlığa zararsız olarak kabul edilmektedir. Bir üretim holünde 70 desibel hala minimum değer olarak kabul edilir ancak büyük bir ofis için aynı değer çok yüksek olur. 55 desibelden fazla olmamalıdır, bunlar yaklaşık olarak normal ses seviyesindeki bir sohbete karşılık gelir. Ancak değeri tam olarak belirlemek için uygun bir ses seviyesi ölçüm cihazı kullanılmalıdır.
pop_Schallpegelmessgeraet_Application_2000x1500px.jpg

Gürültü ölçüm cihazı: Ölçüm için doğru yerleştirme

Mevcut gürültü objektif olarak değerlendirilecekse aslında en büyük etki noktasında ölçülmelidir. Hiç kimse makinede çalışmak zorunda değilse en azından iş güvenliği nedeniyle ses seviyesinin izlenmesine gerek yoktur. Bu nedenle ölçüm, insanların gerçekten etkilendiği ve maruz kaldığı yerlerde daha önemlidir.