Soğutma sistemlerinin daha verimli bakımı için Testo dijital manifoldlar.

Son yıllarda, dijital teknolojilerin kullanılmadığı bir alan yok diyebiliriz. Soğutma endüstrisi de bu alanlardan biridir. Halen analog manifoldlar birçok endüstride kullanılmaktadır.

Fakat yapılan sayısız araştırma göstermiştir ki, analog ölçüm teknolojisi kullanan sistemlerin %74‘ü hatalı şekilde konfigüre edilmiştir.* Bu sadece soğutma teknisyenlerinin kalifikasyonu ile ilgili değil aynı zamanda analog manifoldların sağladığı imkanların yetersiz oluşundandır.

* Kaynak: Energie Star çalışması, www.energystar.gov

Bizimle iletişime geçin

Ölçüm cihazlarımızla ilgili sorularınıza yanıt vermekten memnuniyet duyarız.
İletişim

Sorun

Soğutma sektörü; ısı pompaları, klima/havalandırma ya da soğutma sistemlerinin servis, bakım, devreye alma gibi birçok alandan oluşmaktadır. Sistemin fonksiyonelliğinden emin olabilmek için teknisyenin mutlaka, soğutucu akışkanın -özellikle aşırı kızdırma ve aşırı soğuma - ayrı ayrı basınç ve sıcaklık değerlerine dikkat etmesi gerekir. Bu parametreler ile, sistemin operasyonel durumu tespit edilebilir; güvenliği ve verimliliği hakkında fikir sahibi olunabilir. Bir teknisyenin analog manifoldlar ile bu çok çeşitli işlerden yapabilecekleri sınırlıdır; çünkü bu tip manifoldlar sadece soğutma siste minin yüksek ve düşük basınç değerlerini ölçebilir. Diğer her ölçüm için, örn. sıcaklık, ilave bir ölçüm cihazı gereklidir. Karmaşık kullanım, ölçüm için fazla zaman gereksinimi, ölçüm sonuçlarının kaydı için aşırı büyük odalar. Sonuçları: verimsiz şekilde ayarlanmış sistemler ve müşteriye ek maliyetler.
Subpage-Digital-manifolds-testo-557-P1-2000x1500.jpg

Çözüm

Testo 570 gibi modern manifoldlar, soğutma sektöründe günlük rutinlerin yerine getirilmesini sağlar. Çeşitli işletim parametrelerini sadece tek bir cihazla kaydederler. Bu da demektir ki, sıcaklık gibi basınç değerleri de hızlı ve kolay bir şekilde ölçülebilir. Kural olarak iki sıcaklık girişi de, sistemin aşırı kızdırma ve aşırı soğutma değerlerinin eş zamanlı hesaplanmasını sağlar. Ayrıca birçok dijital soğutma analizörü, entegre vakum ölçümü ile, sistemin boşaltılmasına da yardımcı olur. Bunların yanı sıra, sıcaklık kompanzasyonlu sızdırmazlık testi yapmak da mümkündür. Hemen hemen tüm yaygın soğutucu akışkanlar, cihazın içerisinde standart olarak depolanır. Daha modern cihazlar, özel yazılım vasıtasıyla bilgisayarda veri depolanması ve analizine imkan tanır ya da sahada müşterinin yanında ölçüm protokolü çıktısı almayı sağlar. Dijital manifoldların çok fonksiyonluluğu; kolay taşıma, hızlı ve verimli çalışma gibi avantajlar sağlar.
Subpage-Digital-manifolds-testo-557-P2-2000x1500.jpg

Kullanıcıya faydaları

Teknik sistemlerdeki enerji verimliliği optimizasyonu ve CO2 emisyonunu azaltma konularına yönelik tartışmalar bir yana dursun, ölçüm sonuçlarının doğruluğu da giderek artan bir öneme sahiptir. İşte bu yüzden analog manifoldları dijital manifoldlar ile değiştirmenin tam zamanı! Çünkü manometre bloğu hiçbir zaman soğutma sistemi ile ilgili kapsamlı bir bilgi vermez. Daha doğru ölçüm sonuçları, daha güvenilir ölçüm noktaları ve böylece sistemin enerji verimliliği ile ilgili hassas sonuçlar almak dijital teknoloji ile mümkündür. Enerji maliyetlerinin tasarrufu için olası potansiyel %12’ ye kadar olabilir*. Soğutma teknisyeni sadece müşteri için değil kendisi için de zaman ve paradan tasarruf etmiş olur. Ek olarak, yaptığı işin kalitesinden emin olur.

* Kaynak: Energie Star çalışması, www.energystar.gov

Subpage-Digital-manifolds-testo-557-P3-2000x1500.jpg