Kapsamlı kalite yönetimi için çözümler

60 yıldır çeşitli hedef kitlelerine yönelik ölçüm çözümleri geliştiriyoruz ve şunu biliyoruz: Analog dokümantasyon ve manuel çalışma; kalite riskleri,  zaman ve para maliyetidir. Artan kaliteyi gözle görülür derecede artırmak ve uyumluluğun daha verimli bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak için testo Saveris Çözümlerini geliştirdik. Yenilikçi ölçüm teknolojisini, rahat çalışılan yazılım ve bireysel hizmetler ile birleştirir. Bu, sizin için şu anlamlara gelir:

 • Bir sistemde kalite verilerinizin yüksek verimli yönetimi
 • Daha fazla güvenlik ve şeffaflık
 • Tam kontrol ve arızalara hızlı tepki verme imkanı

Bültenler

Testo-Solution-Food-Store.jpg
Aylık bültenlerimiz ile ölçüm teknolojileri konusundaki bilgilerinizi sürekli güncel tutun,

testo Saveris Restaurant

Restoranlar için testo Saveris

Restoran zincirleri için dijital kalite yönetimi

 • Uyumluluğu yerine getirme: Dahili ve yasal olarak öngörülen düzenlemeler şeffaf şekilde iş akışlarına entegre edilir.
 • Kalitede artış: Gıdalar daha güvenli üretilir ve kalite kontrolleri daha verimli yürütülür.
 • Maliyet tasarrufu: Kontroller otomatikleştirilir ve kaliteli el kitapları dijitalleştirilir.
testo Saveris Retail Chains

Perakende zincirleri için testo Saveris

Gıda soğuk zincirinde güvenli izlenebilirlik ve maksimum verimlilik.

 • Tüm soğuk zincirin kaliteli verilerini toplar.
 • Süpermarketlerde ve dağıtım merkezlerinde kalite önlemlerinin doğru uygulanmasını sağlar. 
 • Nakliye zincirindeki sıcaklık değişikliklerinin fark edilmeden gitmesini engeller.
testo Saveris Pharma

Yaşam bilimleri için testo Saveris

Kesintisiz izleme – tek bir sistemle

 • Denetim ile ilgili tüm parametrelerin ve ölçüm verilerinin kapsamlı izlenmesinde size yardımcı olur.
 • İnsan hata kaynaklarını azaltır ve değer zinciri boyunca kontrolü geliştirir.
 • Sapmalar halinde zamanında müdahale etmeyi sağlar - çok kapsamlı sonuçlar doğurmadan önce.