4. testo 270'in kalibrasyon ve ayarı

Kızartma yağı test cihazının doğruluğu, Testo referans yağ ile yapılacak ölçüm ile kontrol edilebilir (kalibrasyon). Eğer ölçüm değeri ve referans değeri arasında büyük bir çelşiki varsa, gelecek ölçüm değerleri referans değerine ayarlanabilir. Kalite güvence açısından ayda bir Testo referans yağı ile kontrol yapmanızı öneririz. Kalibrasyon/ayar konusu ile ilgiyi kullanım kılavuzunda bulabilirsiniz.

Basit cihaz kontrolü

Yeni bir cihazı devreye alırken, kullanılmayan bir kızartma yağı alınır ve ilk TPM değeri not edilir. Bu referans değeri; sonraki cihaz kontrollerinde karşılaştırmaya yardımcı değer olarak kullanılır.