2. Katı ve sıvı yağlar

Katı ve sıvı yağlar (lipid olarak da adlandırılır), suda dağılmayan maddelerdir. Katı yağlar, 20 °C'nin altında sıvı yağ olarak adlandırılırlar.

Trigliseridler

Bildschirmfoto 2015-01-22 um 11.11.31.png

Tüm hayvansal, bitkisel, katı ya da sıvı yağlar aynı yapıdadır. Yağ molekülü gliserinden (alkol) oluşur. Bu, yağ molekülünün omurgasını oluşturur. Üçlü yağ asitleri (hidrokarbon zincirleri), gliserol molekülüne tutunur. Bu bakımdan yağların kimyasal terimi "trigeliserit"tir. "Tri", tutunan üç adet yağ asitidini; "gliserit" ise bağlandıkları moleküldür. Tüm naturel yağlar, gliserole bağlı farklı yağ asitlerinden oluşur. karışık trigliseridler olarak da adlandırılırlar.

 

Yağ asitleri

Bildschirmfoto 2015-01-22 um 11.11.31.png

Yağ asitleri; karbon atomları (C) ile hidrojen (H) atomlarının birleşiminden oluşan zincirlerdir. Doğal yağ asitleri, çift sayıda karbon atomlarından oluşur (C-C). Yağ asitleri; zincir uzunlukları (kısa, orta, uzun zincir), doygunluk derecesi (doymuş ya da doymamış) ve çift bağların konumuna (örn. 9. ve 10. karbon atomları arası) göre sınıflandırılır.