5. Protokoller

Her ölçüm; sonuçların değerlendirilmesi ve dokümantasyonu aşamalarından oluşur. Dokümantasyon zorunlu bir düzenleme değil, fakat resmi gıda kontrollerinin bir parçası olan kayıt izleme için yetkililer tarafından dikkat edilen bir aşamadır. Bu durumda doğrulama amaçlı tam ve net belgelendirme kullanılır. Dokümantasyon, özellikle şu durum için şiddetle tavsiye edilir:

"Belgelenmeyen şey, aslında yoktur!”

Bu veriler not edilmelidir:

  • Tarih ve zaman
  • İlgili kişi
  • Ölçüm cihazı
  • Yorumlar
  • Gerçek değer
  • Nominal değer
  • Nominal değer ve gerçek değer arasındaki farklılık

 

TarihZaman Fritöz İlgili kişiÖlçüm cihazıYorum
  Nominal sıcaklık [°C]Gerçek sıcaklık. [°C]TPM değeri [%]