2. Uygulama alanları

Büyük ölçekli catering kuruluşları, kantinler

TPM değeri ölçülmüş ise, kızartma yağı en etkin şekilde kullanılabilir. Yağ; limit değerlerine ulaşıncaya kadar kullanılabilir. Ya da bir miktar yağ çıkartılıp yerine taze yağ eklenip, optimum aralığa ayarlanabilir. Böylece uygun kalite sağlanmış olur. Limit değerleri içinde kalmasına dikkat edilmesini sağlayan düzenli ölçümler, sağlık risklerini de ortadan kaldırır.

Gıda izleme

Gıda izleme; yerinde izleme sayesinde daha hızlı ve daha verimli yapılabilmektedir. Yasal limitleri aşıp aşmadığından emin olunamayan yağlar, testo 270 kızartma yağı test cihazı ile kontrol edilebilir. Firmaların maliyetleri de azaltılmış olur, çünkü sadece uzman denetimi gerektirecek durumlarda yağ, laboratuvara gönderilir. testo 270 bu konuda sizin en büyük yardımcınız olacaktır.

Gıda üreticileri (örn. kızartılmış ürünler, aperatifler vb.)

Yağın optimum TPM değerini ayarlayarak, gıda üreticileri müşterilerine mükemmel tat ve kalitede gıdalar sunar. Aynı zamanda yağ tüketim maliyetleri de azaltılabilir. Limit değerleri aşmamak, yasal yükümlülükleri yerine getirmek için yağlarını zamanında değiştirmeye özen gösteren firmalar, testo 270 cihazı ile maliyet konusunda da tasarruf edecekler ve bu cihaz sayesinde yağlarını optimum sürede maksimum kalite ile kullanacaklardır.

Büyük restoranlar, fast food zincirleri

Özellikle catering sektöründe maksimum kaliteyi yakalamak önemlidir. Restorandaki yemekler, müşterinin tekrar gelip gelmeyeceği ya da etrafına tavsiye edip etmeyeceği yönünde bir fikir verir. Müşteri, bozuk bir yemekten kaynaklanacak sağlık problemi sonucunda, öncelikle bir daha o restorana gelmeyecek, ikinci olarak da restoran para cezası alabilecektir. Eğer TPM değeri düzenli olarak kontrol edilir ve yağ, uygun zamanlarda değiştirilirse; sağlık problemleri ve bu tip para cezaları ortadan kaldırılmış olacaktır.