Sektörel teknik yazılar

Isıtma, soğutma, klima, havalandırma

 

Neden stroboskop?

stroboskop-teaser.jpg

Stroboskop, dönen veya hareketli parçalardaki devir, hız ve frekans ölçümü için kullanılır. Stroboskop, temassız devir ölçümü ve bakan kişinin statik olarak algıladığı makine ve kurulumlarda hareketi görselleştirmek için idealdir.

 

Basınçlı hava hatlarında çiğlenme sıcaklığının kontrolü ve faydaları

ciglenme-teaser.jpg
Havanın basınçlandırma sürecinde kurutulması zorunluluktur. Kurutucuların kontrolsüz veya performansız bir şekilde çalışması, aşırı enerji tüketimine neden olur. Testo çiğlenme noktası transmiterleri sayesinde kurutucuların, basınçlı havadaki eser miktarda nem değerine göre çalıştırılması/devre dışı bırakılması sağlanabilir. Kurutucu performansının belirlenebilmesi ile yetersiz çalışma sonucu aşırı enerji tüketiminin önüne geçilmiş olur.

Malzeme nemi ölçümü neden önemli?

malzeme-nemi-teaser.jpg
Nemin olması gerekenden fazla olduğunda yüzeylerde nem, malzeme içerisinde küflenmelere ve sonucunda bozulmalara sebep olur. Bunların önüne geçmek için yapılması gereken işlemlerden önce bazı sektörlerde malzeme nemi ölçümü önem kazanır. Malzeme yüzey nemini termal kameralarla ölçebilirken içerisindeki nemi buna uygun portatif yapılı ölçüm cihazlar ile ölçerek sonuçlar alınır.

BMS sistemlerinde Testo ölçüm cihazları

hepa-teaser2.jpg
Havada kalan virüs parçacıklarının önlenmesinde ve bertaraf edilmesinde BMS sistemleri önemli rol oynamaktadır. Özellikle hepa filtre sistemleri HVAC sistemlerinde bu konudaki en önemli silahtır diyebiliriz.

Temizoda ve laboratuvarlarda doğru basınçlandırmanın önemi

temizoda-teaser1.jpg
Havalandırma sistemi, basınç kontrolü (özellikle yoğun bakım odalarındaki negatif-pozitif basınç yönü kontrolü), nem/sıcaklık, doğru hava akışı gibi parametreler nasıl kontrol edilmeli, hangi cihazlar bu konuda destek olmalı?

Fan ölçümlerinde enerji verimliliği için doğru debi

fan-teaser-1.jpg
Fan ölçümlerinde enerji verimliliği için doğru debi/hız/basınç ölçümü oldukça kritiktir. Doğru havanın akışı ve yeterliliğini kontrol etmek, kullanılan fanların ve motorların gerçekten bulunan ortam için yeterli mi, değil mi sorularının cevaplarını bulmak gerekir.

Havalandırma ve klima sistemlerinde filtrasyonun önemi ve kontrolü

havalandirma-oal-teaser.jpg
Alışveriş merkezleri, okullar, iş merkezleri, oteller veya hastaneler gibi mekanlarda kullanılan iklimlendirme cihazlarının filtreleri 2.5, 5 ya da 10 mikron büyüklükte kaba tozların tutulmasında uygun olsa da Coronavirüs gibi 0.3 mikronun altındaki bir partikülü tutması ve bertaraf etmesi mümkün görünmüyor. İstenen iç hava kalitesinin sağlanabilmesi için yapılanların başında kirleticilerin boyutlarını da dikkate alarak uygun verimlilikte filtreleme yapmak gelir. Bu nedenle HEPA filtre olarak adlandırılan özel filtreler tercih edilebilir.

TAD - Test Ayar ve Dengeleme

tad-teaser.jpg
İklimlendirme sektörünün olmazsa olmazlarından biri olma yolunda giden TAD işlemleri için Testo, sizlere yardımcı olmaya hazırdır. Yapılan her işin, planlanan her sürecin daha da iyileştirilebilmesi için mevcut standartlara uygun işlemler vardır. Tesisleriniz ve projeleriniz için en doğru sonucu, yapılan işlemlerin ölçülebilir olmasıyla sağlayabilirsiniz. Daha kaliteli işler için de TAD prosesinin yani test, ayar, dengeleme işlemlerinin yapılması gerekir. Böylelikle hem yatırımcı kendini güvence altında hisseder, hem de elde edilen sonuçlarla işin kalitesi kendini gösterir.

Isıtma sistemlerinde gidiş-dönüş sıcaklıklarının ölçülmesi (Delta T)

delta-t-teaser.jpg
Bir ısıtma sisteminin en iyi şekilde çalışmasını sağlamak için, hem devreye alma sırasında hem de düzenli aralıklarla gazla çalışan sistemlerde; yağ ve katı yakıt sistemleri üzerinde çeşitli fonksiyonel kontroller, ayarlamalar ve ölçüm çalışmaları yapılmalıdır. Bunlar arasında baca gazı analizi, fark basınç ölçümü, sızıntı tespiti ve sızdırmazlık testi, akış sıcaklığı ölçümleri, gerilim, akım ve direnç testleri ile ortam CO ölçümleri bulunur.Diğer endüstriler

 

Enerji Verimliliği Kanunu, Denetim Firmaları ve Testo

EVD-teaser.jpg
Enerjinin etkin kullanılması, israfın önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için enerji kaynaklarının ile enerjinin kullanımında verimliliği artması amacıyla, 2007 yılında 5267 nolu Enerji Verimliliği Kanunu oluşturulmuştur. Bu Kanun; enerjinin üretim, iletim, dağıtım ve tüketim aşamalarında, endüstriyel işletmelerde, binalarda, elektrik enerjisi üretim tesislerinde, iletim ve dağıtım şebekeleri ile ulaşımda enerji verimliliğinin artırılmasına ve desteklenmesine, toplum genelinde enerji bilincinin geliştirilmesine, yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanılmasına yönelik uygulanacak usûl ve esasları kapsar.

testo Sensör LD pro bilgi dokümanı

sensorld-teaser.jpg
Basınçlı hava, maliyetli bir enerji türüdür. Basınçlı hava ve gaz sistemlerinde, gözle görülemeyen ve duyulamayan hava kaçaklarının oluşturduğu maliyetler ise işletmeler için oldukça önemli bir sorundur. 0.3 bar ve üzeri basınçlı hava hatlarında kaçaklar, hat ile kaçak noktası arasındaki basınç farkından doğarlar ve kaçak noktasından çıkış yaparken sürtünme ile ultrasonik ses oluştururlar. Bu ses kulağımızın duyamayacağı eşikte olan 40 kHz bandında rahatlıkla ölçülebilir. Ayrıca bu kaçaklar sisteme zarar verebileceği gibi işletmeler için yüksek maliyetli enerji kayıplarına da neden olabilir. Tüm basınçlı hava sistemlerinde olduğu gibi hava kaçakları, maliyeti arttıran en önemli unsurdur ve periyodik olarak kontrol edilmeli ve bölgeye hızlıca müdahale edilmelidir.

Beton dökümünde kalite standartları için Testo çözümleri

176t4 beton-teaser.jpg
Beton, agrega, çimento, su ve duruma göre kimyasal ve mineral katkıdan oluşan bir yapı malzemesidir. Bu malzemelerin bir arada tutulmasını ve betonun sağlamlığını, dayanımını, başka bir deyişle kalitesini belirleyen su ve çimento arasında gerçekleşen hidratasyon reaksiyonudur. Isı veren tipte (ekzotermik) bir reaksiyon olan hidratasyon reaksiyonunun düzgün bir biçimde gerçekleşmesi için, reaksiyona giren materyallerin, yani su ve çimentonun doğru oranlarda yer alması gerekmektedir. Reaksiyonun verimli bir biçimde gerçekleşmesi için belirleyici faktörler su miktarı ile sıcaklıktır. Bu sebeple beton sıcaklığı döküm anında düzenli olarak ölçülmeli ve kontrol edilmelidir.

Gıda & İlaç

Gıda israfını azaltmak Testo ile mümkün!

otel2023-teaser.jpg
Gıda sektörüne yönelik Testo ölçüm cihazlarıyla gıda israfını azaltmak mümkün.

Dry Aged işleminde sıcaklık ve nem kontrolünün önemi

dry-aged-teaser.jpg
Kuru dinlendirme yapılırken özellikle ortam şartlarının çok iyi ayarlanması ve kontrol edilmesi gerekir. Etimizin içinde bulunan ve yaşamını sürdüren mikroorganizmalar, enzim ve faydalı bakteriler eğer uygun ortam şartları iyi şekilde sağlanmaz ise bu sefer tam tersi kötü yönde çalışmaya başlar ve sağlık açısından tehlike oluşturmaya başlar. O yüzden bu konu görüldüğü ve anlatıldığı kadar kolay olmayan, oldukça dikkat edilmesi gereken bir husustur. Belirtilen kritik değerlerin takibinin yapılması konusunda, Testo ölçüm cihazları ile sıcaklık/nem kontrolünü sağlayabiliriz.