Bağlantı kabloları

Bağlantı kablolarının uzunluğu / yapısı

Eğer standart kablolarımız çok kısa gelirse, kablo uzunluğunu ihtiyaçlarınıza göre ayarlayabiliriz. Prob tipine bağlı olarak, 28 m.ye kadar kablo uzunluğuna çıkabiliriz.

Zorlu çevre koşulları

Kablo yalıtımının yapısına bağlı olarak bir kablo farklı uygulama alanlarında kullanılabilir. Eğer ortam koşulları zorluysa, örneğin ortam fazlaca yakıt ve yağ içeriyorsa, PVC kablo yerine FEP ya da PTFE kablolar üretebiliriz.

Yüksek ortam sıcaklıkları

Bizler de bazen özel kablolara başvurabiliyoruz ve bu yüzden size yüksek ortam sıcaklıkları için özel üretim problarımızı öneririz. Örneğin fiberglas bağlantı kablosu, fırın iç sıcaklığı ölçümünde kullanılır. +400 °C’ye kadarki ortam sıcaklıkları için kullanılabilirler. Bu da, bağlantı kablosu dahil olmak üzere tüm hava sıcaklığı probunun fırına gönderilmesi anlamına gelir.