Doğruluk

Ölçümlerden elde edilen, ölçüm parametresinin doğru değerinden sapmalar, ölçüm hatası ya da doğruluk şeklinde tanımlanır. Örneğin: 0613 1712 hava probu, -50 … +150 °C ölçüm aralığına sahiptir. Bu aralık içinde, ölçüm hataları belirlenen sınırlar dahilinde kalır: +- 0.2 °C (-25 … +80 °C) ve +- 0.4 °C

Özel üretim problar

Standart probların ölçüm hataları gerekli aralığın dışında mı kalıyor? Sorun değil – Testo SE & Co. KGaA, yüksek doğrulukta özelleştirilmiş problar üretebilir. Yüksek doğruluk için gereken şartları size sağlayabilmek için özelleştirilmiş problarda da özel ayarlar yapabiliriz.
Accuracy temperature