Testo ölçüm cihazları: Haberler

Kampanyalar

Soğutma ölçüm teknolojisi

60. yıla özel setler

Bina denetimi setleri

Güz kampanyası 2017


Yeni Ürünler

testo DiSCmini

testo 440 Hava hızı & iç hava kalitesi ölçüm cihazı

Elektriksel ölçüm cihazları

Akıllı Problar

testo 330i baca gazı analizörü


Öne çıkan diğer ürünler

testo Saveris 2 ile
sıcaklık ve nem izleme

VAC ölçümü için çok fonksiyonlu cihaz testo 480

Veri kayıt sistemi testo Saveris: Sıcaklık ve nem izleme

Kızartma yağı test cihazı testo 270


The new thermal imagers  from Testo.
The right model for every requirement.