Prob mili, 180 mm uzunluğunda, Ø 8 mm, Tmaks. 500 °C

Sipariş no.  0554 9760

Prob mili, 180 mm uzunluğunda, Ø 8 mm, Tmaks. 500 °C