Son derece hassas ölçüm cihazları olarak termometre

Sıcaklık, hem mesleki nedenler hem de özel ilgi alanlardan ötürü çoğu insan için günlük bir rol oynamaktadır. Bir termometre dış veya oda sıcaklığını kontrol eder, depoda kullanılır ve gıda endüstrisindeki soğuk zincire uyumu kontrol eder. Bir termometre olmadan birçok şey ve durum doğru değerlendirilemez, çünkü sıcaklıklar sübjektif olarak algılanır. Birine sıcak görünen, başka bir insanı üşütür. Sıcaklıkları olabildiğince objektif değerlendirmek için bir termometre gereklidir. Testo'nun modern dijital termometreleri son derece hassas ve güvenli çalışır, sağlam ve ilgili kullanım amacı için en iyi şekilde donatılmışlardır. Çeşitli türde termometreler ve ilgili probları mevcuttur:

 • İnfrared termometre
 • Yüzey sıcaklıkları için sıcaklık probları
 • Hava sıcaklık probu
 • Batırma tip problar
 • Termal kameralar
 • Sıcaklık veri kaydediciler
thermometer

Sıcaklık ölçümü için ölçüm cihazları

İnfrared termometre

Sıcaklık ölçüm cihazları

Sıcaklıkları uzaktan temassız olarak güvenli ve hassas bir şekilde ölçer.
 

Yüzey sıcaklığı ölçüm cihazları

Dijital termometre
Yüzey sıcaklıkları için sabit veya değiştirilebilir problu sıcaklık ölçüm cihazları.

Hava sıcaklığı ölçüm cihazları

Sıcaklık ölçümü

Hava sıcaklıkları için hassas sıcaklık ölçüm cihazı.
 

Batırma tip termometre

Testo sıcaklık ölçüm cihazı

Katı veya yarı katı maddelerdeki sıcaklıkları ölçer.
 

Daldırma tip termometre

Testo ölçüm cihazları
Sıvılarda sıcaklık ölçümü için. Agresif akışkanlarda da kullanılabilir.

Sıcaklık etiketleri

Sıcaklık izleme
Sıcaklığı görünür hale getirir. Servis, inşaat işçiliği ve ısıtma teknolojisi için ideal.

Termal kameralar

Temperature monitoring
Sıcaklık ölçüm cihazının son derece ekonomik alternatifi.

Sıcaklık dataloggerı

Temperature data logger
Sıcaklık izleme için pratik yardımlar.

Nerede sıcaklık ölçmek istiyorsunuz?

Dijital termometre: Değerlerin kolay okunması

Testo thermometer

Bir ölçüm skalası ve ortada yeşil, mavi veya kırmızı çizgisi olan basit termometreyi herkes bilir. Bu çizgi sıcaklığa göre değişir. Bu çizgiyi oluşturan sıvı ısıtıldığında genleşir ve soğumada tekrar çeker. Böylece ısınır ısınmaz yükselir ve tekrar soğuduğunda düşer. Bununla birlikte değerlerin okunması genellikle tam kesin olmaz ve ondalık aralıkta pek mümkün değildir. Diğer yandan dijital termometre, probun ön ucunda bir sensöre sahiptir. İlgili ölçüm görevi için seçilebilecek farklı sensör tipleri vardır.

Sıcaklığın termokupllarla ölçülmesi, termoelektrik etkiye dayanır. Farklı metal alaşımlarından yapılmış iki ayak uçlarında kaynaklanırsa ölçüm noktası (sıcak uç) soğuk noktadan (soğuk uç) farklı bir sıcaklığa sahipse bir elektrik akımı akacaktır. Her termokupl malzemesinin kendi karakteristik eğrisi vardır. Bu karakteristik eğri, verilen sıcaklık ile oluşturulan elektriksel gerilim arasındaki ilişkiyi gösterir. Testo müşteri gruplarının uygulamalarında ağırlıklı olarak endüstride K tipi ve iklimlendirme teknolojisi ve gıda sektöründe T tipi termokupllar kullanılmaktadır.

Platin direnç sensörleri PTC etkisine dayanır. Ör. PTC gibi tüm metaller sıcaklık arttıkça elektriksel dirençlerini artırma özelliğine sahiptir (yani akımı sıcaktan daha iyi iletirler). Bu efekt sıcaklık ölçümlerinde kullanılabilir. Platin direnç sensörleri içeren problar mevcut olan en kesin sensörlerdendir. Uzun ömürlü ve eskimeye dirençlidirler. Özellikle laboratuvar alanında kullanılırlar.

Isıl dirençler (veya termistörler), sıcaklık değişikliklerini direnç değişikliklerine dönüştüren modern sıcaklık sensörleridir. Yukarıda açıklanan platin direnç sensörlerinin aksine, sıcaklık arttıkça dirençleri azalır. Negatif bir sıcaklık katsayısına sahip olduklarından NTC (= Negative Temperature Coefficient) olarak da adlandırılırlar. NTC teknolojili termometreler ortam sıcaklığına adaptasyon süresine ihtiyaç duymaz (çünkü soğuk nokta yoktur). Böylece soğutma bölmeleri ve dondurucu bölmelerde kullanım için idealdir.

Dijital termometrelerin avantajları:

 • aşırı ölçüm doğruluğu
 • ilgili akışkanda güvenilir sıcaklık ölçümü
 • ondalık ila yüzdelik aralığa kadar doğru ölçüm
 • sağlam tasarım
 • veri kaydetme mümkün

Bizimle iletişime geçin

Ölçüm cihazlarımızla ilgili sorularınıza yanıt vermekten memnuniyet duyarız.

Bir dijital termometre daha başka bir avantajı da yanında getirir. Sıcaklık verilerinin toplanması ve saklanmasını sağlayan bir sıcaklık veri kaydedicisi ile birlikte kullanılabilir. Bu değerlere örneğin buzdolaplarını veya klima sistemlerini test ederken daha uzun süre ihtiyaç duyulur. Ayrıca bir gıda zincirinde tutarlı bir sıcaklığa uygunluğunu kanıtlamak için kaydedilmiş veriler kullanılabilir.

Sıcaklık ölçümü: Burada gereklidir

Digital thermometers

Şahsen dışarıda havanın nasıl olduğunu ve bir cekete ihtiyacınız olup olmadığını bilmek istersiniz. Termometreye bakarsınız ve bunun verdiği bilgilere güvenirsiniz. Bu durum ticari alanda da farklı değildir, çünkü burada da bir dijital termometre başka ölçüm cihazları ile bağlantılı olarak örneğin gıda işleme alanında müteakip prosedürler hakkında belirleyici olur. Böylece gıda nakliyeleri sıcaklık ölçüm cihazları yardımıyla kontrol edilir, baca gazı kaybını belirlemek için bacalar ve baca boruları test edilir. Hava tahmini için hava sıcaklığı ölçülür, laboratuvardaki kimyasal çözeltiler, sıcaklıklarına göre bir daldırma ölçümü ile kontrol edilmelidir. Izgara termometresi, ızgara yaparken bifteğin içinin doğru sıcaklığa ulaşıp ulaşmadığını gösterir.

Termometreler için kullanım alanları çoktur ama bir şey her zaman aynıdır: Ölçülen değerleri iyi görünür, doğru ve güvenilir şekilde gösteren, hassas çalışan termometreler önemlidir.

Ev ve şirket için termometreler

Testo her ihtiyaca uygun termometreyi sunmaktadır. Ev ve bahçede kullanım için dijital bir termometre arıyorsanız veya Akıllı Probların bir üyesi olarak sizi destekleyen bir yüksek performanslı cihaz olması gerekiyorsa: Termometreler tüm alanlarda en sık kullanılan ölçüm cihazlarındandır. Tüm modeller kendi güvenilir sıcaklık ölçümüyle ikna edicidir. Evde ve ayrıca gastronomide, bir batırma tip termometre şeklinde olan ve aşçının hazırlanacak yemeklerin iç sıcaklığını görebileceği et termometresi kullanılır. Sadece et değil, balık ve diğer yiyecekler de kontrol edilebildiğinden, böyle bir termometre kızartma termometresi olarak da adlandırılır.

TestodDigital thermometer
Temperature measurement

Termo-higrometre: İyi iklim?

Termo-higrometre küçük ve beceriklidir ve birçok alanda kullanılır. Aynı anda sıcaklığı ve hava nemini saptayabilir. Akıllı Problar kapsamında bu tür ölçüm cihazları örneğin sera ve depoların denetiminde, iç ortam ikliminin kontrolünde veya ısıtma teknolojisinde kullanılır.

Sıvılarda sıcaklık ölçümü

Sıcaklık ölçümünde, kullanılan sıcaklık probunun yaklaşık aynı sıcaklıkta olması her zaman önemlidir. Çok soğuk olursa etrafındaki akışkanın enerjisini alır ve ölçülen değer düşük olur. Çok sıcak problar ise bilakis akışkana enerji verir ve görüntülenen değer gerçeğinden daha yüksek olur. Sıvılarda sıcaklıkları ölçerken bu husus özellikle önemlidir. Ölçülen esas sıcaklığın yanında probun dalma derinliği de yeterince büyük olmalıdır. Kendi çapının 10 ile 15 katı arasında derinlikte sıvıya batırılması gerekir.