testo 625'e bağlantı için prob tutucusu

Sipariş no.  0430 9725

testo 625'e bağlantı için sökülebilir başlıklı nem probu tutucusu, prob kablosu (uzunluk 120 cm) ile birlikte