Nanopartiküller neden sayılır?

Nanopartiküller bizi bilinçli olarak fark etmeden çevrelerler. Çünkü çok küçükler, bazı tehlikeler sunuyorlar. Trafikte ve kirli işyerlerinde, bazı nanopartiküller sağlık için zararlı olabilir. Şu durumlarda özel tehlikeler mevcuttur:

 • Trafik yoğunluğu yüksek kamusal alanlar (dizel kurumu)
 • Lehimleme ve kaynak yapılan  iş yerleri (formaldehit, metal oksitler)
 • Dökümhaneler (fenoller)
 • Ofisler (yazıcı ve fotokopi makineleri tarafından üretilen toner tozu)

Taşınabilir testo DiSCmini parçacık sayacı, nanopartiküllerin sayı konsantrasyonunu her zamankinden daha kolay ölçmenizi sağlar. Çünkü testo DiSCmini, 2010 yılından beri Testo'nun bir parçası olan Matter Aerosol AG'nin araştırma tecrübesini içerir.

Bizimle iletişime geçin.

Sorularınız var mı?
Yardımcı olmaktan memnuniyet duyacağız.

Zorluk

The challenge of nanoparticles

Boyutları, dağılımı ve bileşiminin çeşitliliği nedeniyle nanopartiküller, ölçüm teknolojileri için bir zorluktur. Partikül emisyonunun güvenilir bir şekilde değerlendirilmesi için kapsamlı muayene gereklidir. Konvansiyonel partikül sayaçları titreşimlere karşı duyarlıdır, yalnızca belirli bir konumda çalışır ve ek işletim ortamı gerektirir. Bu görevleri yerine getirebilecek portatif bir cihaza sahip olmak istemez misiniz?

 • Gerçek zamanlı ve kişiye yakın kişisel maruziyetin kesin olarak yakalanması
 • Güvenilir işyeri risk değerlendirmesi
 • Filtre verimliliğinin hızlı doğrulaması
 • Bir mobil cihazla veya birkaç sabit cihazla hava kirliliğinin kolay izlenmesi

Çözüm: testo DiSCmini

testo DiSCmini

testo DiSCmini, bir tuşa basarak partikül ölçümünün zorluğunu üstlenir. Partikül sayısı konsantrasyonu, model çap ve akciğerde biriktirilen yüzey alanı (LDSA) eş zamanlı ve bir saniyelik aralıklarla ölçülür. Bu avantajlar sayesinde ölçüm kolaydır:

 • testo DiSCmini taşınması kolaydır; ayarlar ve kalibrasyon yapılmaksızın kullanıma hazırdır.
 • Cihaz titreşimlerden etkilenmez ve herhangi bir pozisyonda çalıştırılabilir.
 • Yanıcı veya radyoaktif çalışma ortamı gerekmez.

Nanopartikülleri tek tuşla ölçün ve sınıflandırın.

testo DiSCmini brochure
 • testo DiSCmini, nanopartiküllerin tıbbi açıdan önemli olduğu yerlerde kaydedebilir - insanların doğrudan çevresinde.
 • testo DiSCmini ayrıca, gravimetrik yöntemlerle saptanmayan parçacıkları ölçebilir ve sınıflandırabilir.
 • testo DiSCmini, işyerinde, trafikte ve kamusal alanlarda daha yüksek bir çevre havası kalitesi yolunda önemli karar verme araçları sağlar.

Küçük boyutları nedeniyle, nanopartiküller akciğerlerin derinliklerine nüfuz edebilir ve kan dolaşımı yoluyla vücudun tüm alanlarına girebilir. Bern Üniversitesi'ndeki Anatomi Enstitüsü'nden Profesör Dr Peter Gehr ile yapılan röportaj, nanopartiküllerin tehlikelerini tanımlar ve testo DiSCmini ile kapsamlı nanopartikül ölçme fırsatlarını gösterir.

Araştırma için testo DiSCmini kullanımı - Özet Kitap

Bir ölçüm cihazının önemi, yalnızca cevapladığı sorularda değil ayrıca onu kullanan insanlarda da açıkça görülebilir. Özet Kitap'ta testo DiSCmini'nin önemli bir rol oynadığı dünyadaki bilim insanlarının 110'u aşkın çalışmasını harmanladık. Buna aşağıdaki konular da dahildir:

 • Nanopartiküllere kişisel maruziyet ve sağlık açısından sonuçları
 • Nanopartiküller ve sağlık ile güvenlik için önemi
 • Ortam havasının kalitesinin izlenmesi ve hava kirliliğinin değerlendirilmesi
testo DiSCmini Book of Abstract

Çevresel ve iş bilimleri, nanoparçacıkların insanlar ve çevre üzerindeki etkisini inceler.

Bu, farklı ölçüm yöntemleri gerektirir.

testo DiSCmini'nin, partikül emisyonlarının sistematik olarak araştırılmasını kolaylaştırmak için bu ölçüm yöntemlerini bir cihazda nasıl birleştirdiğini şimdi bu uygulama örneğinde okuyun.

Nanopartiküllerin insanlar ve çevre için ne gibi riskleri vardır?

Çevre yetkilileri ve araştırma enstitüleri, partikülleri kaydetmek ve değerlendirmek için kapsamlı muayene yapmak zorundadır.

Uygulama örneği; testo DiSCmini'nin çevre korumasında, sağlıkta ve emniyette nasıl kullanıldığını gösterir.

Dünyadaki en temiz odalar hastanelerde değil, yarı iletken sanayi üretim tesislerindedir.

İmalat yapıları giderek küçüldükçe, süreçler parazitlere karşı giderek daha fazla hassaslaşmaktadır.

Nano alanda hava kalitesi nasıl izlenir ve fabrikalarda partikül kaynakları nasıl tespit edilir - şimdi uygulama raporunda.