testo ÖlçekYardım

testo ÖlçekYardım: Karşılaştırılabilir termal görüntüler

Without testo ScaleAssist
With testo ScaleAssist
  • İnşaat hataları ve termal köprüler kolaylıkla belirlenir.
  • Otomatik optimum ayarı ile termal görüntü ölçeği yanlış yorumlamaları önler.
  • İstenmeyen aşırı sıcaklıklar otomatik olarak filtre edilir.
  • Sadece gerçekte var olan inşaat hataları gösterilir.
  • Termal görüntüler güvenilir şekilde karşılaştırılabilir, örneğin öncesi ve sonrası görüntülerde.

Bizimle iletişime geçin

Ölçüm cihazlarımızla ilgili sorularınıza yanıt vermekten memnuniyet duyarız.
İletişim