Soğutma Bilgilendirme Belgesi - Bölüm 1: Soğutma sistemlerini anlama

Soğutma sistemleri, günlük hayatın çeşitli alanlarında vazgeçilmez hale gelmiştir. Binalarda optimum iklimlendirmeyi, soğuk endüstriyel prosesleri ve gıdaların daha uzun depolama ve dondurulmasını sağlarlar. Soğutma sistemlerinin avantajlarına, dünyanın her yerinde sürekli olarak büyüyen ve iklimi etkileyen önemli bir kaynak tüketimi de eşlik etmektedir. Bu, soğutma ve iklimlendirme teknolojisi sistemlerini profesyonel olarak planlamayı ve verimli bir şekilde işletmeyi daha da önemli hale getirmiştir.

Bir soğutma sistemi, soğutucu akışkanların dolaştığı kapalı ve ideal olarak hava geçirmez bir boru sistemidir. Soğutucu, düşük sıcaklıkta ve düşük basınçta ısıyı alan ve daha yüksek bir sıcaklıkta ve daha yüksek basınçta ısıyı veren bir çalışma ortamıdır. Bu basınçlı soğutucu akışkan devreleri, aşağıda daha ayrıntılı olarak kısaca açıklanacak olan en az dört ana bileşen içerir. Soğutma sisteminin çalışma ortamı, soğutucu ve kompresördeki yağdır. Onların seçimi, çevresel etkilerle bağlantılı olarak ilgili uygulamaya dayanır.

Bu bağlamda, aşağıdakiler değerlendirme ve seçime dahil edilmelidir: 

  • bileşenlerin üretimi,
  • bir sızıntı veya kaza durumunda çalışma ortamının potansiyel riski,
  • soğutma sağlamak için gerekli işletim gücü ve
  • sistem teknolojisinin kullanım ömründen sonra bertaraf edilmesi.

1.1 Soğutma sistemlerinin verimliliği için karakteristik değerler

Isı pompaları için iyi bir karşılaştırmalı değer, soğutma sistemleri için COP (Performans Katsayısı) veya EER (Enerji Verimliliği Oranı)'dir. Bu performans rakamları, sistemin belirli bir çalışma noktasında fayda maliyet oranını zaman içinde belirli bir noktada yansıtmaktadır.

Soğutma sisteminin verimliliğini bir yıl boyunca değerlendirmek isterseniz, SEER (Mevsimsel Enerji Verimliliği Oranı) daha büyük önem taşır. Bu durumda, değerlendirme, tam yükte çalışmasına ve tasarım noktasına ek olarak soğutma sisteminin kısmi yükte çalışmasını da içerir. Bir yıl boyunca meydana gelen çok farklı ortam koşulları, kısmi yükün dikkate alınması anlamında özellikle önemlidir.

Soğutma kaynağının verimli performans regülasyonu (kompresörün performans regülasyonu için frekans dönüştürücü ve kondenser veya ısı değiştirici fanların hız regülasyonu) şarttır! Termal depolama ortamının (örneğin buz depolama üniteleri) ek ve tamamlayıcı kullanımı kısmi yükleri veya aşırı pik yükleri telafi edebilir ve daha yüksek işletim güvenilirliği ve daha iyi sistem kullanılabilirliği sağlar.

Bu sadece küçük bir alıntıydı. Daha fazla okumak ister misiniz? Eğer öyleyse, tüm Soğutma Bilgilendirme Belgesini isteyin. Sadece bir dakika sürer ve sonucunda şu bölümlerden faydalanırsınız:

Buradan isteyin

Help

b8c8c288288aab2dc8deddd34014df5af0878e79
Onaylamak
İşlem tamamlanamadı

İçerik

Bölüm 1: Soğutma sistemlerini anlama

1.1 Soğutma sistemlerinin verimliliği için parametreler
1.2 Uygulanabilir soğutucu akışkanlar için kriterler
1.3 Soğutucu akışkanların değerlendirilmesi
      a) GWP değeri b) TEWI değeri
1.4 Soğutma sistemlerinin planlanması ve verimli çalışması

Bölüm 2: Soğutma teknolojisinin prensipleri ve ana bileşenleri

2.1 Termodinamik
2.2 Basınçlı soğutma devresinin dört ana bileşeni
2.2.1 Evaporatör
2.2.2 Kondenser
2.2.3 Kompresör
2.2.4 Genişletme ünitesi
2.5 Soğutucu akışkan devresindeki diğer önemli bileşenler

Bölüm 3: Soğutma sistemlerinde doğru ölçüm

3.1 Önemli parametreleri kaydetme ve değerlendirme
3.2 Aşırı soğutma
3.3 Aşırı kızdırma

Refrigeration Knowledge from Testo