testo Saveris Baz

testo Saveris veri izleme sisteminin kalbi:

Etkin:

 • Tek bir sistemde radyo ve Ethernet problarının esnek sistem tasarımı
 • Bağımsız çalışır - bilgisayar ile aktif bir bağlantı olmadan
 • Ethernet veya USB vasıtasıyla bilgisayara bağlantı
 • 150'ye kadar testo Saveris probu bağlantısı
 • Ölçüm kanalı başına 40.000 okuma değeri saklama (toplam 18.000.000)
 • Ülkenin gereksinimlerine bağlı olarak, 868 MHz veya 2.4 GHz radyo frekansında aktarım

Kolay:

 • Alarmları ve sistem verilerini göstermek için ekran
 • Sistem bileşenleri, ölçüm verileri ve alarmlara hızlı genel bakış
 • LED ve akustik veya isteğe bağlı olarak SMS yoluyla alarm
 • Harici alarmlara bağlamak için entegre alarm rölesi, örneğin: sirenler

Güvenli:

 • LED, akustik, röle veya isteğe bağlı olarak SMS yoluyla alarm
 • Açık bir bilgisayar olmadan bile uzun süreli depolama ve alarmlar - güvenilir ve bağımsız
 • Dahili acil şarj edilebilir batarya, enerji kaybı olursa verilerin güvenliğini garanti eder
 • Birden fazla alarm seçeneği, ör. güç kaybı varsa alarm