USB arayüz

Sipariş no.  0572 0500

testo 174T ve testo 174H veri kayıt cihazlarının programlama ve okunması için USB arayüzü