Araştırma-Geliştirme çalışmalarında etkin geliştirme süreçleri ve hızlı hata tespiti

Ar-Ge sektöründe bir termal kamerayla neleri ölçebileceğinizi biliyor musunuz?

Son derece hassas bir termal kamera ile;

 • Önceden belirlenmiş kırılma noktalarını bulun
 • Termal anormallikleri gerçek zamanlı olarak keşfedin ve soğutma ve ısıtma süreçlerini izleyin
 • Elektrikli bileşenler üzerinde güvenlik testleri yapın
 • Devre kartlarında ısı gelişimini ve iletimi analiz edin ve geliştirme süreçlerini optimize edin
   

Üst seviye termal kameraların sizi nasıl destekleyebileceği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Bizimle iletişime geçin

Ölçüm cihazlarımızla ilgili sorularınıza yanıt vermekten memnuniyet duyarız.
İletişim

Analiz ve optimize edin

Devrelerin termografik kayıtları
Termal görüntü devre kartı

Devre kartlarındaki elektronik komponentler günden güne küçülüyor ve daha yakın mesafeli hale geliyor. Bir Testo termal kamerayla nasıl zaman ve kaynak tasarrufu yaparsınız:

 • ≥ 10cm odaklama sayesinde sıcaklık dağılımını tam olarak görselleştirin
 • Sıcak noktalar ve ısı iletimi arasındaki bağlantıyı hızlı ve kolay bir şekilde analiz edin
 • Isı iletimini optimize edin

 

Termal proseslerin değerlendirilmesi

LED termal görüntü
LED termal görüntü

LED'lerin ısınma ve soğuma davranışı gibi ısıl işlemleri incelemek için tek noktalı bir ölçüm yeterli değildir. Tam radyometrik video özelliği olan termal kameralar, sıcaklıkları bir zaman dizisi boyunca analiz eder. Nasıl çalışır:

 • Termal kamera, termal görüntü dizilerini ve videolarını kaydeder
 • Tüm sıcaklık okumaları proses boyunca herhangi bir anda mevcuttur ve geriye dönük olarak analiz edilebilir.

Sıcaklık ölçümü hassasiyeti teknik bilgi sayfasını indir

Sıcaklık ölçümü hassasiyeti teknik bilgi sayfası

testo 885 ve testo 890'un piyasadaki en iyi sıcaklık doğruluklarından birine sahip olduğunu biliyor muydunuz?

Teknik Bilgi Sayfasındaki tüm teknik bilgileri inceleyin:

 • Yüksek sıcaklık ölçümü doğruluğu nedir?
 • İyi bir sensörün sağlayabileceği performans ne olmalıdır?
 • Kalibrasyon

Uygulama örneklerini inceleyin

Reference report preview
 • Dişli çarklar, yataklar ve millerdeki termal anormallikler tasarım açısından optimizasyona ihtiyaç olduğunu gösterir.
 • Farklı mekanik yüklere sahip uzun süreli kayıtlar, güvenilirlik ve hizmet ömrü hakkında sonuçların çıkarılmasını sağlar.
 • LabVIEW ile uyumluluk sayesinde, görüntü verileri Enstitü'de kullanılan programlama yazılımı kullanılarak işlenebilir ve yapılandırılmış bir şekilde kaydedilebilir.

Burada testo 890'ın bilim adamları için başka açılardan da neden vazgeçilmez bir test ve ölçüm cihazı haline geldiğini öğrenebilirsiniz.

Rotor dişlileri, gücü sürücüden rotora iletir ve bu nedenle aşırı mekanik gerilimlere maruz kalır. Viyana Teknik Üniversitesi'nden bilim adamları, çok sayıda test ve optimizasyon görevi için testo 890 termal kamerayı kullanıyor.

Komponentlerin ısıl yalıtımı

Termal görüntü izolasyonu
Termal görüntü izolasyonu

Güçlü ısı gelişimine ve sıcaklık duyarlı bileşenlere sahip komponentler genellikle birbirine yakın olacak şekilde konumlandırılır. Hassas komponentlerin aşırı ısınmaması için, komponentler ayrı ayrı olarak veya tüm bölüm termal olarak izole edilmelidir. Bu konuda bir termal kamera sizi nasıl destekler:

 • Isı dağılımının ölçümü ve termografi yazılımı testo IRSoft ile analizi
 • Farklı yalıtım malzemeleri ile kontrol testleri ve analizleri
 • İzolasyonu optimum şekilde uygulama - gereksiz yüksek maliyetleri önleme
 • Termal izolasyon çalışmadığında hızlı hata algılama
 • Soğutma bileşenleri için etkin çözümlerin geliştirilmesi

Mekanik komponentlerin gelişimi

Mekanik bileşenlerin termografik kaydı
Mekanik komponentlerin termal görüntüsü

Mekanikteki aşırı sıcaklıklar nedeniyle diğer komponentler olumsuz etkilenebilir. Bu nedenle, mekanik komponentlerin Ar-Ge çalışmalarında ısı gelişimi odak noktasındadır. Bu konuda bir termal kamera sizi nasıl destekler:

 • Termal anomalilerin gerçek zamanlı olarak görüntülenmesi ve nedenin (örneğin sürtünme) hızlı tanımlanması
 • Komponentlerdeki ısı iletimi analizi

 

 

Uygulama örneği: Elektronikte kalite güvencesi

Quality assurance application example preview

Bir devre kartı üzerindeki elektronik bileşenlerin ısı gelişimi, bitişik tertibatların işlevini etkileyebilir ve hatta tüm devrenin arızalanmasına yol açabilir. testo 885 ve testo 890 termal kameralar şunları sağlar,

 • Küçük bileşenlerin ve ince yapıların termal davranışları açısından ayrıntılı incelenmesi
 • Daha uzun süre ve farklı yük koşullarında ısı gelişimini izleme
 • testo IRSoft kullanarak termal proseslerin kolay ve kapsamlı analizi ve dokümantasyonu
testo 885 ve testo 890'ın kalite güvencesinde analizleri nasıl geliştirebileceğini ve optimizasyon süreçlerini nasıl hızlandırabileceğini buradan öğrenin.

Uygulama örneği: Araştırma ve geliştirmeyi hızlandırma

Thermal processes application example preview

Araştırma ve geliştirme departmanları, ürünleri tasarlamak ve daha kısa ve daha kısa sürelerde pazara hazır olmalarını sağlamak zorundadır. Bunu yapmak için, sorunlu alanlar erken bir aşamada tespit edilmeli, kapsamlı bir şekilde analiz edilmeli ve etkili bir şekilde optimize edilmelidir. testo 885 ve testo 890 termal kameralar şunları sağlar:

 • İnce yapıların ve ısı farklılıklarının görselleştirilmesi ve incelenmesi
 • Termal süreçlerin daha uzun süreler boyunca kaydedilmesi ve analizi
 • Ölçüm değerlerinin termal görüntülerden sıcaklık-zaman diyagramlarına aktarılması ve görüntü veya Excel dosyaları olarak dışa aktarılması
Burada test ve geliştirme süreçlerinin testo 885 ve testo 890 ile nasıl önemli ölçüde hızlandırılabileceğini öğrenebilirsiniz.