Emisyon ölçümü

Endüstriyel firmalarda, tesisin verimli şekilde yürümesi ve proseslerde endüstriyel kirliliğin olabildiğince az olması önemlidir. Baca gazı analizörleri, yasal emisyon limit değerleri ile uyumun yanı sıra izleme ve termal üretim süreçlerini optimize etme açısından da size yardımcı olur.

Uyumluluk testi

testo-350_38567.jpg

Çoğu ülkede endüstriyel tesisler, atmosfere karışan egzoz gazı emisyonlarını düzenleyen sıkı kurallara tabidir. 

 • Kirletici olarak belirtilen bileşenlerin baca gazındaki limit değerleri aşmadığından emin olun.
 • Resmi emisyon okuması yapılmadan önce bir ön baca gazı analizi yapın.

Emisyon ölçümü

testo-340-application-emission-003550.jpg

Baca gazı analiz cihazları, motorların optimum ayarı elde etmek için servis mühendisleri tarafından günlük çalışmalarda kullanılan ekipman öğelerinden biridir. 

 • Yürürlükteki limit değerlerine uyarken, optimum çalışma parametrelerini ayarlayın.
 • Uzun vadeli kesintilerden kaçının.

Proses izleme

testo-350-application-emission-000618.jpg

Gaz türbinleri, sistem büyüklüğüne bağlı olarak işlem süresince baca gazı limit değerlerine bağlı olmak zorundadır. 

 • Limit değerlerine uyum ve üreticinin özellikleri için sistemin emisyon değerlerinin kontrolünü sağlayın.
 • Düşük NOx gaz türbinlerinde çalışmak için üst seviye doğruluk elde edin.

Emisyon ölçümü: Kombine ısı ve enerji çevrim santrali CHP

The emission analyzer testo 350

CHP sistemini çalıştırma koşulları şimdi her zamankinden daha kolay. Birincisi, düşük petrol ve gaz fiyatları ile devlet sübvansiyonları, yatırıma değer katmaktadır.

Bunun dışında, büyümekte olan bir dünya ekonomisinin artan elektrik ihtiyacını da kapsamalıdır. Birleştirilmiş ısı ve güç sisteminin karlı bir şekilde işletilebilmesi için, uygun ölçüm teknolojisinin kullanımı ile bazı temel standartların garanti edilmesi gerekir.

 • Emisyon limit değerlerinin izlenmesi
 • Sistem verimliliğinin kontrolü
 • Egzoz gazı arıtma sistemlerinin testi

Gemilerde verimlilik testi

Containerschiff5300dpi-Schenker.jpg

Gemilerde, az görünür duman mümkün olduğu kadar üretilmiş olmalıdır ve kurum içeriği minimumda tutulmalıdır. İslilik sayısı da önemli bir rol oynar.

 • Marin dizel motorlarının islilik sayısının, tanımlanan limit değerleri aşmadığını test edin.
 • Müşterilerinize dizel motorlardaki kurum emisyonunu kanıtlayın.

Emisyon ölçümleri: kazan sistemleri

The emission analyzer testo 340

Yasal emisyon sınır değerleri, özellikle de NOX için giderek daha da katılaşmaktadır. Bu nedenle, emisyon değerleri; devreye alma, bakım ve emisyon ölçümleri sırasında kazanlarda ve brulörler üzerinde belirlenir.

 • Sistemin maliyet etkinliğini ve brulörün ayarını değerlendirin
 • Sistemin, baca gazı kaybı ve emisyonları için kanunen belirlenen maksimum değerlerle uyumlu olmasını sağlayın