Emisyon ölçümü

Endüstriyel firmalarda, tesisin verimli şekilde yürümesi ve proseslerde endüstriyel kirliliğin olabildiğince az olması önemlidir. Baca gazı analizörleri, yasal emisyon limit değerleri ile uyumun yanı sıra izleme ve termal üretim süreçlerini optimize etme açısından da size yardımcı olur.

Daha fazla bilgi için:


Uyumluluk testi

Compliance Testing with testo 350
Daha fazla bilgi

Çoğu ülkede endüstriyel tesisler, atmosfere karışan egzoz gazı emisyonlarını düzenleyen sıkı kurallara tabidir. 

 • Kirletici olarak belirtilen bileşenlerin baca gazındaki limit değerleri aşmadığından emin olun.
 • Resmi emisyon okuması yapılmadan önce bir ön baca gazı analizi yapın.

Emisyon ölçümü

Efficiency testing with testo 340
Daha fazla bilgi

Baca gazı analiz cihazları, motorların optimum ayarı elde etmek için servis mühendisleri tarafından günlük çalışmalarda kullanılan ekipman öğelerinden biridir. 

 • Yürürlükteki limit değerlerine uyarken, optimum çalışma parametrelerini ayarlayın.
 • Uzun vadeli kesintilerden kaçının.
   

Gemilerde verimlilik testi

Efficiency testing on ships
Daha fazla bilgi

Gemilerde, az görünür duman mümkün olduğu kadar üretilmiş olmalıdır ve kurum içeriği minimumda tutulmalıdır. İslilik sayısı da önemli bir rol oynar.

 • Marin dizel motorlarının islilik sayısının, tanımlanan limit değerleri aşmadığını test edin.
 • Müşterilerinize dizel motorlardaki kurum emisyonunu kanıtlayın.

Emisyon ölçümü: Kombine ısı ve enerji çevrim santrali CHP

Emission measurement on CHP systems with testo 350
Daha fazla bilgi

CHP sistemini çalıştırma koşulları şimdi her zamankinden daha kolay. Birincisi, düşük petrol ve gaz fiyatları ile devlet sübvansiyonları, yatırıma değer katmaktadır.

Bunun dışında, büyümekte olan bir dünya ekonomisinin artan elektrik ihtiyacını da kapsamalıdır. Birleştirilmiş ısı ve güç sisteminin karlı bir şekilde işletilebilmesi için, uygun ölçüm teknolojisinin kullanımı ile bazı temel standartların garanti edilmesi gerekir.

 • Emisyon limit değerlerinin izlenmesi
 • Sistem verimliliğinin kontrolü
 • Egzoz gazı arıtma sistemlerinin testi

Emisyon ölçümü:
Kazan ve brulör sistemleri

boiler
Daha fazla bilgi

Yasal emisyon limit değerleri, özellikle NOX için giderek daha katı hale gelmektedir. Bu nedenle işletmeye alma, bakım ve emisyon ölçümleri sırasında kazan ve brülörlerde emisyon değerleri belirlenir.

 • Sistemin maliyet etkinliğinin ve brülörün ayarının değerlendirilmesi
 • Sistemin, baca gazı kaybı ve emisyonlar için yasal olarak belirlenmiş maksimum değerlere uyduğundan emin olmak
Emisyon ölçümü:
Gaz türbinlerinde

Emission measurement on gas turbines with testo 350
Daha fazla bilgi

Bir gaz türbini, üreticinin spesifikasyonlarına göre çalışıp çalışmadığını ve emisyon sınır değerlerine uyup uymadığını kontrol etmek için düzenli aralıklarla test edilmelidir, bu sebeple verimli çalışmanın güvenilir, hassas bir ölçüm cihazına sahip olması önemlidir.

 • Hassas COlow ve NOlow sensörleri sayesinde düşük konsantrasyonlarda yüksek ölçüm doğruluğu
 • Kullanıcı tarafından kolay, hassas test gazı ayarı


Bizimle iletişime geçin

Ölçüm cihazlarımızla ilgili sorularınıza yanıt vermekten memnuniyet duyarız.