Alıntı: Pratik Kılavuz Endüstriyel Baca Gazı Analizi. Emisyonlar ve proses ölçüm kılavuzu.

Hava oranı baca gazı bileşenleri CO, CO₂ ve O₂ konsantrasyonlarından belirlenebilir, korelasyonlar yanma çizelgesinde gösterilmiştir (sağdaki resme bakınız). Yakıt ve havanın ideal karışımı olduğunda, herhangi bir CO₂ içeriği belirli bir CO içeriği (λ <1 aralığında) veya belirli bir O₂ içeriği (λ> 1 aralığında) ile ilişkilidir. CO2 değeri kendi başına açık değildir, çünkü maksimum değerin ötesine geçen eğri profili, gazın CO2'ye ek olarak CO veya O₂ içerip içermediğini tespit etmek için ek bir test yapılması gerektiği anlamına gelir. Aşırı hava ile çalışma için (yani normal senaryo), şimdi kesin bir O₂ ölçümü tercih edilir. Eğri ilerlemeleri yakıta özgüdür, yani her bir yakıtın kendine ait bir şeması ve CO₂maks için belirli bir değeri vardır. Bu çok sayıdaki diyagramlar arasındaki bağlantılar genellikle kullanımı kolay bir nomogramda özetlenmiştir (burada gösterilmeyen “yangın üçgeni”). Bu, herhangi bir yakıta uygulanabilir.

Aşağıdaki iki formül kabaca CO2 veya O₂ değerlerinden hava oranının teorik olarak hesaplanmasında geçerlidir: ile CO₂ max:

  • Yakıta özgü maksimum CO₂ değeri. Gerekirse, bu değer Testo tarafından bir servis olarak belirlenebilir.
  • CO₂ ve O₂: Baca gazı içindeki ölçülen (veya hesaplanan) değerler

Bir yanma tesisinin enerji dengesi

 

Sabit işletim modunda, tesise verilen tüm enerjilerin toplamı, tesis tarafından verilen enerjilerin toplamına eşit olmalıdır; bu tabloya bakınız:

 

Verilen enerjilerDeşarjlı enerjiler
Net kalorifik değer ve maddi yakıt enerjisiBaca gazı gazları ve kimyasal olarak bağlı enerji (baca gazı kaybı)
Yanma havasının somut ısısıMaddi ısı ve kül ve cüruf içindeki yakıt artıklarının net kalorifik değeri
Tesiste dönüştürülen mekanik enerjinin ısıl eşdeğeriIsı iletimi sonucu oluşan yüzey kayıpları
Üründen getirilen ısıÜrünle birlikte ısı dağılımı Fırın sızıntıları nedeniyle konveksiyon kayıpları
Kayıplara en büyük katkı baca gazı kaybıdır. Baca gazı sıcaklığı ve yanma havası sıcaklığı, baca gazı içindeki O₂ veya CO2 konsantrasyonu ile yakıta özgü faktörler arasındaki farkın bir fonksiyonudur. Yoğuşmalı kazanlarda, bu baca gazı kaybı iki şekilde azaltılır - yoğuşma ısısının kullanılması ve bunun sonucunda daha düşük baca gazı sıcaklığı. Baca gazı kaybı aşağıdaki formüller kullanılarak hesaplanabilir:

FT: Baca gazı sıcaklığı
AT: Yanma havası sıcaklığı
A2, B: Yakıta özgü faktörler (bkz. tablo)
21: Havadaki oksijen içeriği
O₂: Ölçülen O₂ konsantrasyonu
KK: Çiğleşme noktası düşükse qA 
qA değişkenini eksi değer olarak gösteren değişken. Yoğuşma sistemlerinde ölçüm yapmak için gereklidir.

Katı yakıtlar için, A2 ve B faktörleri sıfıra eşittir. Bu durumda, f faktörü kullanılarak formül, Siegert formülünü oluşturmak için basitleştirilir:

FT: Baca gazı sıcaklığı
AT: Yanma havası sıcaklığı
CO₂: Ölçülen CO₂ konsantrasyonu


Burdan sipariş edin

Help

c4b0099a0778b65d0c8bdc948814dadc7bf32a8f
Onaylamak
İşlem tamamlanamadı

Pratik kılavuz içerikleri

1. Yanma prosesi

1.1 Enerji ve yanma
1.2 Yanma tesisleri
1.3 Yakıtlar
1.4 Yanma havası, hava oranı
1.5 Baca gazı (egzoz gazı) ve bileşimi
1.6 Brüt kalorifik değer, net kalorifik değer, verim
1.7 Çiğleşme noktası, yoğuşma suyu

2. Gas analysis for industrial flue gases

2.1 Combustion optimization
2.2 Process control
2.3 Emission control

3. Gas analysis technology

3.1 Terminology used in gas analysis technology
3.2 Gas analyzers

4. Endüstriyel gaz analizi uygulamaları

 

4.1 Güç üretimi

4.2 Atık bertarafı

4.3 Metalik olmayan mineral endüstrisi

4.4 Metal / cevher endüstrisi

4.5 Kimya endüstrisi

4.6 Diğerleri

 

5. Testo gaz analiz teknolojisi

 

5.1 Firma hakkında

5.2 Tipik cihaz özellikleri

5.3 Gaz analizörlerine genel bakış

5.4 Aksesuarlara genel bakış

Practical Guide for Industrial Flue Gas Analysis

Bizimle iletişime geçin

Ölçüm cihazlarımızla ilgili sorularınıza yanıt vermekten memnuniyet duyarız.
İletişim