Kazan sistemlerinin verimliliğinin sağlanması

İster ısıl işlem amaçlı su borulu veya silindirik borulu kazan, veya ister gemi kazanı olsun, günümüzde, kazan kurulumu yapan herkes, 15 yıl öncesine göre çok daha az enerji tüketen ve çevreye daha az kirleten teknolojilere ihtiyaç duyabilir. Bununla birlikte, 30 ila 40 yıl arasında ömrü olan endüstriyel brülörlerde yanma teknolojisi ortalama iki ila üç kez güncellenmelidir. Çünkü yasal emisyon limit değerleri özellikle NOX için giderek daha da katılaşmaktadır. Bu nedenle emisyon değerleri; devreye alma, bakım ve yüksek hassasiyetli emisyon ölçümleri sırasında kazanlarda ve brulörler üzerinde belirlenir (örn. resmi ölçüm için hazırlık olarak).

Sistemin maliyet etkinliği ve brulörün ayarı buna dayanarak açık bir şekilde değerlendirilebilir. Ek olarak, sistemin baca gazı kayıp ve emisyonları için kanunen belirlenen maksimum değerlere uyulması sağlanmaktadır. 
 

Sorun

Emission boiler

Brulörün hareket tarzını analiz ederken dikkat odağı genellikle yakıt beslemesi, püskürtme, kontrol hareketi ve emisyon değerleri üzerinedir.

Bununla birlikte, deneyimli servis mühendisleri şunu biliyor:

 • Optimum hava beslemesi; geniş bir ayar aralığı, dengeli yanma ve en iyi emisyon değerleri için çok önemlidir.
 • Bu da; üfleyicilerin, hava kanallarının ve kumandaların birbirleriyle koordine edilmesinin hayati önem taşıdığı anlamına gelir.
   

When analyzing the burner’s behaviour, the focus of attention is often on fuel supply, atomization, control behaviour and emissions values. However, experienced service engineers know: optimum air supply is crucial for a wide adjustment range, stable combustion and the best emissions values. This means it is vital to ensure that blowers, air ducts and controls are coordinated with one another.

There is therefore an optimum fuel to air supply ratio for every combustion process. The combustion plant operates with a stable flame, optimum efficiency and lowest emissions in this range. The challenge for service engineers lies in determining the optimum air ratio and setting the system on that basis.

The details of how the differences in terms of the fuel-air mixture can be best set vary according to the boiler manufacturer, type of fuel and control plan. Some burners control the quantity of air which is taken into the boiler, others the quantity of fuel and still more allow the setting of both parameters. In any case, it is important to know the exact oxygen content in the process to ensure reliable and cost-effective operation.

Uygulama krokisi

The emission analyzer testo 340 in the application

Buradan, kazanlarla ilgili uygulamaları içeren bilgi dokümanını indirebilirsiniz:

 • Emisyon geliştirme
 • Optimum kazan ayarları

Çözüm

Testo 340 baca gazı analizörü, ilgili tüm gazların analiz edilmesini ve yakma sürecinin ayarlanmasını sağlar; böylece yakıt miktarının yakma havası miktarına mümkün olan en iyi oranı elde edilir.

Testo 350 gibi testo 340 da, yasal emisyon limit değerlerine uyumu kontrol eder. Brulörün yanma verimi seviyesi bu temelde optimize edilebilir. Okumaların kapsamlı dokümantasyonunun yanı sıra, testo easyEmission yazılımı ile birlikte bir yorum fonksiyonu ile kullanıcı tanımlı bir biçimde oluşturulabilen raporlarla, sistemde izlenebilirlik değişikliği yapılır.


testo 340 ile verimli servis

The emission analyzer testo 340
 • Dayanıklı, az bakım gerektiren teknoloji sayesinde her zaman kullanıma hazır.
 • Kendi kendini temizleme özellikli özel örnekleme hortumu (PTFE): yoğuşma ve kir parçacıkları yapışmaz.
 • Kolay ayarlama: hortum uzantısı (7.8 m’ye kadar) ile, uzak mesafedeki ölçüm yerlerinde bile kazan gösterimini görebilirsiniz.
 • Kalibre edilmiş ve değiştirilebilir gaz sensörleri sayesinde ölçümlerin aksama süresi yok denecek kadar azdır.
 • Ölçüm aralığı genişletme (faktör 5): yüksek konsantrasyonların serbestçe ölçümü (50,000 ppm’e kadar CO)
   

testo 350 ile yüksek doğrulukta emisyon ölçümleri

The emission analyzer testo 350
 • Dahili gaz hazırlama ünitesi sayesinde kuru-bazlı hassas sonuçların uzun süreli ölçümlerde bile kontrol gerektirmeden sağlanabilmesi.
 • Bluetooth bağlantısı, kontrol ünitesi ve analizör ünitesi arasında uzun mesafelerde bile (engeller olmadan 100 m’ye kadar) rahat çalışma olanağı sağlar.
 • Resmi emisyon ölçümleri için ideal (ülkeye bağlı).
 • Ölçüm aralığı genişletme (faktör 2, 5, 10, 20 ya da 40 defa): yüksek konsantrasyonların sınırsız ölçümü (faktör 40 ile 400,000 ppm’e kadar CO ölçümü)
 • Biyogaz ile SO2 ve H2S ölçümü için uygundur.