Enerji kimlik belgesi için gerekli ölçüm cihazlarına yönelik Testo çözüm paketi

Enerji kimlik belgesi ile ilgili size özel çözümler

Binalar için enerji performansı ölçümü, Enerji Kimlik Belgesi hazırlanması aşamalarında ve ısı yalıtımından önce Testo, termal kameraları ve U-değeri ölçüm cihazlarıyla size özel çözümler sunar. Termal kameralar, özellikle yalıtım öncesi ve sonrası farkların ortaya koyulması anlamında en hızlı ve en etkin cihazlar olarak karşımıza çıkar.

Eski bir binanın U-değerinin hesaplanması kolay değildir: Duvarlar genellikle bilinmeyen malzemelerden yapılır; kalınlıklarını ölçmek zordur; örnek almak için yapılacak sondaj fikri ise reddedilebilir. Bu durumda da U-değeri ölçüm cihazları idealdir.

Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği - Sıcaklık görüntüleme ve ısıl geçirgenlik cihazları

30051 sayılı Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’e göre; “Mevcut binalarda gerçekleştirilecek ısı yalıtımı faaliyetinden önce uygulayıcı firma ile bina sahibi veya sahibi adına hareket etmeye yetkili kişi arasında asgari hüküm ve şartları Ek-9’da yer alan sözleşme düzenlenir.” maddesinde bahsi geçen ekte “Yüklenici, Uygulamanın tamamlanmasını müteakip ısı/sıcaklık görüntüleme cihazı ve ısıl geçirgenlik cihazı ile belgelendirerek, yetkili kuruluş aracılığıyla binaya enerji kimlik belgesinin oluşturulmasını sağlayacaktır.” ifadesiyle termal kamera ve U-değeri ölçüm cihazlarının gerekliliği vurgulanmıştır.

Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik için tıklayınız.

İlgili yönetmelik Ek-9 için tıklayınız.

Testo çözüm paketi

Sıcaklık görüntüleme -
Testo termal kameralar

Enerji-termal-kamera
Yüksek sıcaklık çözünürlüğü sayesinde, Testo termal kameralar yalıtım hatalarını, ısı köprülerini, binadaki kusurlu bölgeleri detaylı biçimde gösterir. Dış duvarlar ve kapılardaki, panjur muhafazalarındaki, radyatör bağlantılarındaki, çatılardaki ve tüm bina cephesindeki enerji kayıplarını kaydetmek ve belgelemek için uygundur.

Isıl geçirgenlik/U-değeri ölçümü -
Testo U-değeri ölçüm cihazları

testo-635

U-değerini hesaplamak, pencere ve duvarlarda ısı kayıpları olup olmadığını belirlemek için testo 435 ve testo 635 ölçüm cihazları idealdir. Patentli U-değeri probu ve kablosuz prob ile U değerinin hesaplanması için gerekli olan 3 sıcaklığı (dış mahal, duvarın iç mahal ve iç yüzey sıcaklığı) kolay bir şekilde ölçebilir ve hesaplanan U değerini direkt olarak ekranda görebilirsiniz.