İlaç endüstrisi

Farmösetik ürünler, kusursuz  kaliteye sahip olmalıdır. Bu; araştırma laboratuarı, ilaç üretimi ve hassas maddelerin depolanması için de geçerlidir. Katı yükümlülükler uygulanır, örn. ISO 9001, GxP, GMP (Good Manufacturing Practice), GLP (Good Laboratory Practice), ya da 21 CFR Kısım 11 gibi.

Bizimle iletişime geçin

Ölçüm cihazlarımızla ilgili sorularınıza yanıt vermekten memnuniyet duyarız.

Kapsamlı kalite yönetimi için çözümler

Kesintisiz izleme – tek bir sistemle.

 • denetim ile ilgili tüm parametrelerin ve ölçüm verilerinin kapsamlı izlenmesinde size yardımcı olur,
 • İnsan hata kaynaklarını azaltır ve değer zinciri boyunca kontrolü geliştirir,
 • Sapmalar halinde zamanında müdahale etmeyi sağlar - çok kapsamlı sonuçlar doğurmadan önce,

Taşıma sıcaklığı

Temperature monitoring of pharmeceuticals during transport

Çoğu ilaç tüm tedarik zinciri boyunca, sürekli olarak belirlenen üst ve alt sıcaklık/nem sınır değerlerinde taşınmalıdır. 

 • Teslimat süresince soğuk zincir kontrolü.
 • Tüm dağıtım yolu boyunca soğuk zincirde farkedilmeyen boşluklara karşı koruma.
 • Tüm yaygın standartlar, kurallar ve düzenlemelere uygun, güvenli ve kolay izleme ve dokümantasyon.

Dondurarak kurutma

Image-freeze-drying-2000x1500px.jpg

 • Plaka başına beş ölçüm noktası ile plaka sıcaklığının belirlenmesi
 • Dondurarak kurutma için testo 190 T3 / T4 veya testo 191 T3 / T4 artı prob tutucu ile plaka sıcaklığının ölçümü
 • Steam in Place (SIP - Yerinde buhar): Sistemin belirtilen süre ve sıcaklık koşullarında aşırı ısıtılmış buharla sterilizasyonu

Sterilizasyon

Data logger for sterilization

 • Sterilizasyon yönteminin ürün için uygun olduğuna dair fiziksel ve biyolojik kanıtlar
 • Prosedürün geçerliliği düzenli olarak doğrulanmalıdır örn. sıcaklık dataloggerları (ölümcüllük oranı), basınç dataloggerları (doymuş buhar kalitesi) ve biyolojik göstergelerle otoklavlarda buhar sterilizasyonu söz konusu olduğunda
 • Dataloggerın prob ucunu sterilize edilen öğenin çekirdeğine yerleştirme


Temizleme ve dezenfeksiyon

Data logger for disinfection
 • Veri kaydedicinin ölçüm uçlarının ürünlerin yüzeylerine yerleştirilmesi
 • Ölçüm tekrarlanabilir olmalıdır
 • Kullanıcı, dezenfeksiyon derecesine (A0 değeri) ulaşılıp ulaşılmadığını kanıtlayabilmelidir

Laboratuvarlar

testo-laboratory-7873-2000x1500.jpg

Kritik süreçlerde sıcaklığın izlenmesinden tüm iklimlendirme parametrelerinin test edilmesine ve izlenmesine kadar: Testo'da, laboratuvar çevresinde gerekli kaliteyi sağlamak için doğru ölçüm teknolojisini bulacaksınız.

 • Dataloggerlarla kesintisiz nem ve sıcaklık izleme
 • Ölçüm ve araştırma sonuçlarının karşılaştırılabilirliğini sağlamak

Temiz oda

testo-cleanroom-ms1-2000x1500.jpg

Temiz odalar, uygulama alanlarına ve kalite gereksinimlerine göre kalifiye olabilmek için hassas ölçüm yöntemleri gerektirir.

 • Düzgün bir temiz oda ortamının sağlanması
 • Tanımlanan koşullara sıkı sıkıya bağlılık
 • Kalifikasyon ve kalibrasyon