İlaç endüstrisi

Farmösetik ürünler, kusursuz  kaliteye sahip olmalıdır. Bu; araştırma laboratuarı, ilaç üretimi ve hassas maddelerin depolanması için de geçerlidir. Katı yükümlülükler uygulanır, örn. ISO 9001, GxP, GMP (Good Manufacturing Practice), GLP (Good Laboratory Practice), ya da 21 CFR Kısım 11 gibi.

İklim izleme çözümü

testo-Saveris-application-stationary-measurement-002944.jpg

Komple çözüm

İlaçların, kan örneklerinin ve aşıların tutulduğu ortam koşullarının sürekli izlenmesi ve belgelendirilmesi gereklidir. 

  • İklim izleme sistemimizi kullanın.
  • Sürekli nem ve sıcaklık izleme yardımıyla, ürün kalitesini garantileyin.

pH ölçümü

testo-206-pH3-application-analysis-002025-bearb.jpg
Daha fazla bilgi

pH ölçüm cihazları, kimya ve ilaç endüstrisinde en çok kullanılan cihazlardır. 

  • Kimyasal ve biyokimyasal birçok prosesi keşfedin.
  • Sıvı, yarı katı ve viskoplastik ortamların pH değerini tespit edin.

Sıcaklık izleme

testo-Saveris-T1-application-stationary-measurement-004609.jpg

Depolama sıcaklıklarının doğru şekilde uygulanması ürünlerin, örneğin farmasötik ürünlerin,  kalite güvencesi için önemli bir ön koşuldur.

  • Dataloggerlar yardımıyla ortam sıcaklığını kontrol edin ve belgeleyin. 
  • Ürün kalitesinin doğrulanabilir korunmasına katkı sağlayın.

Taşıma sıcaklığı

testo-184T1-application-stationary-measurement-004511.jpg
Daha fazla bilgi

Çoğu ilaç tüm tedarik zinciri boyunca, sürekli olarak belirlenen üst ve alt sıcaklık/nem sınır değerlerinde taşınmalıdır. 

  • Teslimat süresince soğuk zincir kontrolü.
  • Tüm dağıtım yolu boyunca soğuk zincirde farkedilmeyen boşluklara karşı koruma.
  • Tüm yaygın standartlar, kurallar ve düzenlemelere uygun, güvenli ve kolay izleme ve dokümantasyon.