testo 310 sada s tiskárnou

Obj.č.  0563 3110

20,700.00 Kč
vč. DPH 25,047.00 Kč
Skladem na centrále
 • Robustní měřicí přístroj vhodný pro denní používání

 • Nulování senzoru (30 s)

 • Integrovaná jímka kondenzátu

 • Integrované magnety pro snadné přichycení

Testo 310 sada s tiskárnou IR (0554 3100), vč. sondy 180 mm s kónusem; silikonová hadička pro měření tlaku; 2 roličky termopapíru pro tiskárnu; filtr nečistot 5 ks; náradní tlakové zátky 5 ks.


Podrobnosti

Popis produktu

Přístroj testo 310 je vybaven dvěma senzory pro O2 a CO a odběrovou sondou s integrovaným teplotním čidlem. Senzory měří přesný obsah kyslíku a kysličníku uhelnatého a také teplotu spalin a okolního vzduchu. Z těchto parametrů se automaticky dopočítávají všechny důležité měřené veličiny jako hodnota CO2, účinnost a komínová ztráta.
Přístroj přesvědčí jednoduchou manipulací a bezpečnou navigací v menu. Z dobře osvětleného displeje odečtete naměřené hodnoty s jistotou a pohodlně i při nedostatečných světelných poměrech. Paliva nejsou uložena pouze jako čísla, ale jsou vždy popsána. Na horním okraji přehledného displeje zůstávají vždy symboly pro přehled o různých menu měření. Displej a klávesnice, která je odolná proti nečistotám, jsou jasně strukturovány. Obsluha je naprosto jednoduchá - i když máte volnou jenom jednu ruku.

Aplikace:
 • Mření spalin
 • Měření tahu
 • Měření CO v okolí
 • Měření tlaku

Rozsah dodávky

 • Testo 310 sada s tiskárnou IR (0554 3100)
 • Sonda 180 mm s kónusem
 • Silikonová hadička pro měření tlaku
 • Kufr
 • 5 ks filtrů nečistot a tlakových záslepek
 • Akumulátor
 • Sonda 180 mm s kónusem
 • 2 roličky termopapíru pro tiskárnu
 • Výstupní protokol z výroby*
*Ve smyslu paragrafu 505/90 sbírky zákona o metrologii v platném znění se nejedná o kalibrační list.

Technická data

Hlavní technická data

Váha

se sondou) cca 700 g

Rozměry

201 x 83 x 44 mm

Provozní teplota

-5 do +45 °C

Typ displeje

LCD

Funkce zobrazení

2-řádkový displej, podsvícený

Napájecí zdroj

akumulátor: 1500 mAh, síťový zdroj 5V/1A

Skladovací teplota

-20 do +50 °C

Typ K (NiCr-Ni)

Měřicí rozsah

-20 do +100 °C

Přesnost

±1 °C

Rozlišení

0.1 °C

Doba odezvy t99

< 50 s

Teplota (okolní teplota)

Typ J (Fe-CuNi)

Měřicí rozsah

0 do +400 °C

Přesnost

±1 °C (0 do +100 °C)

±1.5 % z mv (> 100 °C)

Rozlišení

0.1 °C

Doba odezvy

< 50 s

Teplota (spaliny)

Měření O2

Měřicí rozsah

0 do 21 vol.%

Přesnost

±0.2 vol.%

Rozlišení

0.1 vol.%

Doba odezvy t90

30 s

Diferenční tlak - tah spalin

Měřicí rozsah

-20 do +20 hPa

±0.03 hPa (-3 do +3 hPa)

Přesnost

±1.5 % z mv (Zbývající rozsah)

Rozlišení

0.01 hPa

Určení stupně účinnosti (Eta)

Měřicí rozsah

0 do 120 %

Přesnost

0.1 %

Spalinové ztráty (vypočtené)

Měřicí rozsah

0 do 99.0 %

Rozlišení

0.1 %

Výpočet CO₂ ve spalinách (počítáno z O₂)

Měřicí rozsah

0 do CO₂ max (oblast zobrazení)

Přesnost

±0.2 vol.%

Rozlišení

0.1 vol.%

Doba odezvy

< 40 s

Měření tlaku

Měřicí rozsah

-40 do +40 hPa

Přesnost

±0.5 hPa

Rozlišení

0.1 hPa

Měření CO (bez H2 kompenzace)

Měřicí rozsah

0 do 4000 ppm

Přesnost

±20 ppm (0 do 400 ppm)

±5 % z mv (401 do 2000 ppm)

±10 % z mv (2001 do 4000 ppm)

Rozlišení

1 ppm

Doba odezvy

60 s

Měření CO okolí

Měřicí rozsah

0 do 4000 ppm

Přesnost

±20 ppm (0 do 400 ppm)

±5 % z mv (401 do 2000 ppm)

±10 % z mv (2001 do 4000 ppm)

Rozlišení

1 ppm

Doba odezvy

60 s


Příslušenství / Kalibrace

Příslušenství

880.00 Kč
vč. DPH  1,064.80 Kč
testo rychlotiskárna IRDA

Obj.č.: 0554 0549

7,740.00 Kč
vč. DPH  9,365.40 Kč
850.00 Kč
vč. DPH  1,028.50 Kč
1,320.00 Kč
vč. DPH  1,597.20 Kč
testo IR-tiskárna

Obj.č.: 0554 3100

5,340.00 Kč
vč. DPH  6,461.40 Kč

Aplikace

Měření komínového tahu v kouřovodu

Měření komínového tahu je vlastně měření tlakového rozdílu. Tento tlakový rozdíl se vytváří mezi dvěma oddělenými místy s různou teplotou. To vyvolá proudění, aby se tlak vyrovnal. U spalovacích zařízení se tomuto rozdílu tlaků říká komínový tah. Ten se měří mezi spalinami a okolním vzduchem přes kontrolní otvor v jádře spalin.

Aby spaliny bezpečně odcházely do komína, musí tlakový rozdíl (komínový tah) u kotlů, které pracují s podtlakem, existovat.

Když je tah dlouhodobě moc vysoký, stoupá průměrná teplota výfukových plynů, a tím i komínová ztráta. Snižuje se účinnost.

Když je tah dlouhodobě nízký, chybí při spalování kyslík a vznikají saze, případně oxid uhelnatý. Tím se také snižuje účinnost.

Měření CO okolí v kotelnách

Oxid uhelnatý (CO) je jedovatý plyn, bez barvy, zápachu a chuti. Vzniká při nedokonalém spalování uhlíkatých paliv (TO, zemní plyn, tuhá paliva, atd.). CO přechází přes plíce do krevního oběhu, kde se přednostně váže na hemoglobin a tím brzdí transport kyslíku v krvi, což vede ke smrti udušením. Proto je nutné kolem kotlů a na frekventovaných místech (v našem případě je to místo instalace spalovacího systém pro ohřev teplé vody) provádět pravidelné monitorování expozice CO.

Měření parametrů spalin plynových hořáků (CO, O2, teplota…)

Měření emisí topného systému slouží ke stanovení emisí znečišťujících látek ve spalinách (např. oxidu uhelnatého CO) a horkými spalinami ztracené tepelné energie. V některých zemích je měření spalin předepsáno ze zákona. To má dva hlavní cíle:

1. co nejmenší zatížení atmosféry znečišťujícími látkami, a

2. co nejefektivnější využití energie

Nesmí být překročeno předepsané množství znečišťujících látek v jednotce objemu spalin a energetická ztráta.

Oficiální měření se provádí v normálním provozu (tj. v zatížení, ve kterém zařízení normálně pracuje). Pomocí lambda sondy (jedno- nebo víceotvorová sonda) se provádí měření v jádru (ve středu průřezu potrubí, ne na okraji) propojovacího potrubí mezi kotlem a komínem / kouřovodem. Naměřené hodnoty je možné v analyzátoru spalin uložit a buď vytisknout, nebo později přenést do PC.

Měření provádí technik při uvádění do provozu, případně po čtyřech týdnech kominík při pravidelné kontrole.

Měření tlaku na hořáku (tlak trysce, tlak plynu…)

Kontrola tlaku plynu na hořáku patří při údržbě domácích topných systémů mezi standardní měření. Měří se tlak při průtoku plynu a v klidu. Dynamický tlak, nazývaný také tlak na vstupu, se počítá z tlaku proudícího plynu a statického tlaku plynu. Pokud je dynamický tlak mimo povolené rozmezí přibližně 18 až 25 mbar nesmí se kotel nastavovat a nesmí být uveden do provozu. Pokud by byl přesto uveden do provozu, může hořák pracovat nesprávně, může docházet k zášlehům a nakonec k poruše, což má za následek vypnutí hořáku a tím i poruchu topného systému.


Ke stažení

20,700.00 Kč
vč. DPH 25,047.00 Kč
Skladem na centrále