testo 330-2 LL - profesionální analyzátor spalin

Obj.č.  0632 3307

39,500.00 Kč
vč. DPH 47,795.00 Kč
Skladem na centrále
 • Velmi kvalitní senzory Longlife O2 a CO jsou součástí dodávky – další senzory na objednání (senzor NO)

 • LL = Longlife: životnost senzorů až 6 let, 4 roky záruky na měřicí přístroj

 • Možnost nulování v komíně (bez vyjmutí sondy)

 • Možnost měření spalin a tahu zároveň (jednou sondou)

Pro všechna měření kolem kotle a topení: s analyzátorem spalin testo 330-2 LL, který je certifikovaný TÜV, si z dlouhodobého hlediska zajistíte chytrý nástroj. Díky velkému výběru sond, které si můžete sami vyměnit, ušetříte s analyzátorem spalin testo 330-2 LL zpravidla další měřicí přístroj. Díky dlouhé životnosti senzorů odpadá minimálně jedna výměna senzorů.


Podrobnosti

Popis produktu

Dlouhodobě efektivní a vyzbrojen pro všechna měření týkající se kotlů a topení: s analyzátorem spalin testo 330-2 LL, který má certifikát TÜV, si zajistíte nejenom spolehlivý, přesný měřicí přístroj pro současnost, nýbrž také pro budoucnost:
 • 4 roky záruky na měřicí přístroj
 • Životnost senzorů až 6 let – během typické doby používání odpadá minimálně jedna výměna senzorů O2 a CO
 • Velký výběr dodatečně objednávaných senzorů (např. NO, COlow, NOlow): analyzátor spalin se flexibilně přizpůsobí Vašim požadavkům, nepotřebujete žádné další přístroje pro měření tahu, teploty, úniku plynu (CH4, C3H8), okolního prostředí
 • Efektivní výměna sond: rychlá a snadná výměna sond pomocí spojky sond. Všechny cesty plynu jsou spojeny bajonetovým uzávěrem na analyzátoru spalin pouze s jednou rukojetí

Všestranně a flexibilně rozšířitelný – profesionální analyzátor spalin testo 330-2 LL

Všechna standardní měření kolem kotlů, topení a uvádění otopných zařízení do provozu pouze s jedním přístrojem – analyzátor spalin se hodí pro tyto aplikace:
 • Měření parametrů spalin hořáku (CO, O2, teplota…)
 • Měření tahu kotlů
 • Měření tlaku na hořáku (např. tlak na tryskách, tlak průtoku plynu…)
 • Měření CO v okolí s volitelnou sondou CO v okolí
 • Vyhledávání úniků plynu a kontrola plynovodu (s volitelným příslušenstvím)
 • Měření diferenční teploty

Analyzátor spalin testo 330-2 LL – vnitřní hodnoty přesvědčí

 • Velmi kvalitní senzory Longlife O2, CO – senzory O2 a CO jsou součástí dodávky
 • Možnost měření NO (volitelně)
 • Rychlá a snadná výměna sond přes spojku sond
 • Grafický, barevný displej s vysokým rozlišením, znázornění průběhů měření pomocí spalinové matrice a křivkového diagramu
 • Mnoho menu měření pro analýzy týkající se otopného zařízení
 • Integrované sledování senzorů, semafor zobrazuje stav senzorů
 • Senzory si může uživatel vyměnit sám, snadná výměna filtru sondy
 • Nulování bez nutnosti vyjmout sondu: sonda může zůstat během nulování v komíně. Tím se odlišuje od analyzátoru spalin testo 330-1 LL, který tuto funkci nemá
 • Ředění CO: při měření CO probíhá od 8 000 ppm automatické ředění až do minimálně 30 000 ppm. I zde se liší od analyzátoru spalin testo 330-1 LL, u kterého ředění CO není
 • Funkce záznamníku pro dlouhodobé měření, velká paměť pro až 500 000 naměřených hodnot
 • Integrované magnety pro snadné připevnění přístroje během měření
 • Jímka kondenzátu: nádobka v přístroji s jednoduchým vypouštěním
 • Volitelné rozhraní Bluetooth pro dodatečně objednávanou tiskárnu testo BLUETOOTH®
 • 4 roky záruky bez garanční smlouvy
 • Certifikát TÜV podle 1. BImSchV EN 50379, část 1-3, TPG 704 01
Analyzátorem spalin testo 330-2 LL je možné měřit nejenom na plynných palivech jako je zemní plyn a propan, ale i na ostatních olejových i pevných palivech jako jsou pelety, brikety, dřevo a uhlí a to díky ředění CO.

Rozsah dodávky

Analyzátor spalin testo 330-2 LL, vč. senzorů O2 / CO, akumulátor a výstupní protokol z výroby. *
*Ve smyslu paragrafu 505/90 sbírky zákona o metrologii v platném znění se nejedná o kalibrační list.

Technická data

Hlavní technická data

Váha

600 g (bez akumulátoru)

Rozměry

270 x 90 x 65 mm

Provozní teplota

-5 do +45 °C

Rozměr displeje

Velikost displeje 240 x 320 mm

Funkce zobrazení

grafický barevný displej

Napájecí zdroj

blok akumulátoru 3,7 V/2,6 Ah; síťový zdroj 6 V/1,2 A

Plná paměť

500 000 naměřených hodnot

Skladovací teplota

-20 do +50 °C

Diferenční tlak - piezorezistivní

Měřicí rozsah

±10000 pa

Přesnost

±0.3 pa (0 do 9.99 pa) plus ±1 Digit

±3 % z mv (10 do 10000 pa) plus ±1 Digit

Měření O2

Měřicí rozsah

0 do 21 vol.%

Přesnost

±0.2 vol.%

Rozlišení

0.1 vol.%

Doba odezvy t90

< 20 s

Měření CO (s H2 kompenzací)

Měřicí rozsah

0 do 8000 ppm

Přesnost

±10 ppm nebo ±10 % z mv (0 do 200 ppm)

±20 ppm nebo ±5 % z mv (201 do 2000 ppm)

±10 % z mv (2001 do 8000 ppm)

Rozlišení

1 ppm

Doba odezvy

< 60 s

Měření CO low (s H2 kompenzací)

Měřicí rozsah

0 do 500 ppm

Přesnost

±2 ppm (0 do 39.9 ppm)

±5 % z mv (40 do 500 ppm)

Rozlišení

0.1 ppm

Doba odezvy

< 40 s

Stanovení CO (s H2 kompenzací), automatické ředění

Měřicí rozsah

0 do 30000 ppm

Přesnost

±100 ppm (0 do 1000 ppm)

±10 % z mv (1001 do 30000 ppm)

Rozlišení

1 ppm

NO měření

Měřicí rozsah

0 do 3000 ppm

Přesnost

±5 ppm (0 do 100 ppm)

±5 % z mv (101 do 2000 ppm)

±10 % z mv (2001 do 3000 ppm)

Rozlišení

1 ppm

Doba odezvy

< 30 s

NOlow měření

Měřicí rozsah

0 do 300 ppm

Přesnost

±2 ppm (0 do 39.9 ppm)

±5 % z mv (40 do 300 ppm)

Rozlišení

0.1 ppm

Doba odezvy

< 30 s

Diferenční tlak - tah spalin

Měřicí rozsah

-9.99 do +40 hPa

Přesnost

±0.02 hPa nebo ±5 % z mv (-0.50 do +0.60 hPa)

±0.03 hPa (+0.61 do +3.00 hPa)

±1.5 % z mv (+3.01 do +40.00 hPa)

Rozlišení

0.01 hPa

Teplota

Měřicí rozsah

-40 do +1200 °C

Přesnost

±0.5 °C (0 do +100.0 °C)

±0.5 % z mv (Zbývající rozsah)

Rozlišení

0.1 °C (-40 do +999.9 °C)

1 °C (> +1000 °C)

Určení stupně účinnosti (Eta)

Měřicí rozsah

0 do 120 %

Přesnost

0.1 %

Spalinové ztráty (vypočtené)

Měřicí rozsah

0 do 99.9 %

Rozlišení

0.1 %

Výpočet CO₂ ve spalinách (počítáno z O₂)

Měřicí rozsah

0 do CO₂ max (oblast zobrazení)

Přesnost

±0.2 vol.%

Rozlišení

0.1 vol.%

Doba odezvy

< 40 s

Rychlost proudění / objemový průtok

Měřicí rozsah

0.15 do 3 m/s

Rozlišení

0.1 m/s

Měření tlaku

Měřicí rozsah

0 do +300 hPa

Přesnost

±0.5 hPa (0.0 do 50.0 hPa)

±1 % z mv (50.1 do 100.0 hPa)

±1.5 % z mv (Zbývající rozsah)

Rozlišení

0.1 hPa

Měření CO (bez H2 kompenzace)

Měřicí rozsah

0 do 4000 ppm

Přesnost

±20 ppm (0 do 400 ppm)

±5 % z mv (401 do 2000 ppm)

±10 % z mv (2001 do 4000 ppm)

Rozlišení

1 ppm

Doba odezvy

< 60 s

Měření CO okolí

Měřicí rozsah

0 do 500 ppm

Přesnost

±5 ppm (0 do 100 ppm)

±5 % z mv (> 100 ppm)

Rozlišení

1 ppm

Doba odezvy

cca 35 s

se sondou CO

Měření CO₂ okolí

Měřicí rozsah

0 do 1 vol.%

0 do 10000 ppm

Přesnost

±50 ppm nebo ±2 % z mv (0 do 5000 ppm)

±100 ppm nebo ±3 % z mv (5001 do 10000 ppm)

Doba odezvy

cca 35 s

se sondou CO₂v okolí

Měření úniku hořlavých plynů

Měřicí rozsah

0 do 10000 ppm CH₄ / C₃H₈; oblast zobrazení

Přesnost

signál optický (LED); akustický přes bzučák

Doba odezvy

< 2 s

se sondou pro vyhledávání úniku

Teplota přes jemné tlakové sondy

Měřicí rozsah

-40 do +1200 °C max. (dependent on probe)

Přesnost

±0.5 °C (-40 do 100 °C)

±0.5 % z mv (Zbývající rozsah) plus probe accuracy

Rozlišení

0.1 °C


Sondy

Sondy

1,750.00 Kč
vč. DPH  2,117.50 Kč
7,800.00 Kč
vč. DPH  9,438.00 Kč
3,370.00 Kč
vč. DPH  4,077.70 Kč
8,830.00 Kč
vč. DPH  10,684.30 Kč
13,890.00 Kč
vč. DPH  16,806.90 Kč

Příslušenství / Kalibrace

Měřicí články

Senzor COlow (0...300 ppm).

Obj.č.: 0393 0103

Senzor NO 0-3000 ppm

Obj.č.: 0393 0151

20,400.00 Kč
vč. DPH  24,684.00 Kč

Nástroje / Možnosti

13,020.00 Kč
vč. DPH  15,754.20 Kč
8,830.00 Kč
vč. DPH  10,684.30 Kč

Příslušenství

3,090.00 Kč
vč. DPH  3,738.90 Kč
3,230.00 Kč
vč. DPH  3,908.30 Kč
CO výměnný filtr pro senzor

Obj.č.: 0554 4100

2,510.00 Kč
vč. DPH  3,037.10 Kč

Příslušenství pro sondy

5,760.00 Kč
vč. DPH  6,969.60 Kč
630.00 Kč
vč. DPH  762.30 Kč
5,410.00 Kč
vč. DPH  6,546.10 Kč
8,980.00 Kč
vč. DPH  10,865.80 Kč
12,480.00 Kč
vč. DPH  15,100.80 Kč
3,820.00 Kč
vč. DPH  4,622.20 Kč
3,990.00 Kč
vč. DPH  4,827.90 Kč

Aplikace

Měření CO v okolí hořáků

Oxid uhelnatý (CO) je jedovatý plyn, bez barvy, zápachu a chuti. Vzniká při nedokonalém spalování uhlíkatých paliv (TO, zemní plyn, tuhá paliva, atd.). CO přechází přes plíce do krevního oběhu, kde se přednostně váže na hemoglobin a tím brzdí transport kyslíku v krvi, což vede ke smrti udušením. Proto je nutné kolem kotlů provádět pravidelné sledování koncentrace CO.

Měření tlaku na hořáku (tlak trysce, dynamický tlak plynu…)

Kontrola tlaku plynu na hořáku patří při údržbě domácích topných systémů mezi standardní měření. Měří se tlak při průtoku plynu a v klidu. Dynamický tlak, nazývaný také tlak na vstupu, se počítá z tlaku proudícího plynu a statického tlaku plynu. Pokud je dynamický tlak mimo povolené rozmezí přibližně 18 až 25 mbar nesmí se kotel nastavovat a nesmí být uveden do provozu. Pokud by byl přesto uveden do provozu, může hořák pracovat nesprávně, může docházet k zášlehům a nakonec k poruše, což má za následek vypnutí hořáku a tím i poruchu topného systému.

Měření parametrů spalin hořáku (CO, O2, teplota,…)

Měření emisí topného systému slouží ke stanovení emisí znečišťujících látek ve spalinách (např. oxidu uhelnatého CO) a horkými spalinami ztracené tepelné energie. V některých zemích je měření spalin předepsáno ze zákona. To má dva hlavní cíle:

1. co nejmenší zatížení atmosféry znečišťujícími látkami, a

2. co nejefektivnější využití energie

Nesmí být překročeno předepsané množství znečišťujících látek v jednotce objemu spalin a energetická ztráta.

Oficiální měření se provádí v normálním provozu (tj. v zatížení, ve kterém zařízení normálně pracuje). Pomocí lambda sondy (jedno- nebo víceotvorová sonda) se provádí měření v jádru (ve středu průřezu potrubí, ne na okraji) propojovacího potrubí mezi kotlem a komínem / kouřovodem. Naměřené hodnoty je možné v analyzátoru spalin uložit a buď vytisknout, nebo později přenést do PC.

Měření provádí technik při uvádění do provozu, případně po čtyřech týdnech kominík při pravidelné kontrole.

Měření teploty na radiátorech

Teplotu topného systému, zejména teplotu stoupačky a vracečky, měří a vyhodnocuje řemeslník. Teplota stoupačky je definována jako teplota teplonosného média (např. vody), které se přivádí do systému. Teplota tekutiny, proudící ze systému, se nazývá podle teploty vratné vody. Aby se zabránilo ztrátám v systému distribuce tepla a dosáhlo se lepší účinnosti, je nutné měření teploty a stoupačky. Provádění příslušných opatření, vedoucích z poznatků o teplotě stoupačky a vracečky nakonec k hydraulickému vyvážení. To popisuje metodu, kterou se v topné soustavě, každý radiátor nebo rozbočka plošného při pevně dané teplotě stoupačky topného systému, zásobovaná přesným množstvím tepla, které je potřeba pro dosažení teploty, požadované v jednotlivých prostorech. Neoptimální provozní podmínky vedou k výraznému nárůstu spotřeby elektřiny a tepelné energie.


Ke stažení

Prospekty k produktům

Návody k obsluze

Software

39,500.00 Kč
vč. DPH 47,795.00 Kč
Skladem na centrále