Základní balíček testo Saveris PROF Software Classic - licence pro 1-5 uživatelů

Obj.č.  0572 0192

 • PROF Classic základní balíček - licence pro 1 až 5 uživatelů

 • Klientský a prohlížecí software včetně databáze - pro instalaci na PC nebo na serveru

 • Sledujte údaje o měření z více počítačů

 • Analýza a grafické / tabulkové zobrazení naměřených dat, přizpůsobitelná správa alarmů a hlášení

Se základním balíčkem testo Saveris PROF Software Classic může sledovat na svém počítači až 5 uživatelů naměřená data ze systému záznamníků dat testo Saveris.

31,200.00 Kč
vč. DPH  37,752.00 Kč

Popis produktu

Se systémem záznamníků dat testo Saveris provádíte svoje sledování vlhkosti a teploty profesionálně a automatizovaně. Přitom jsou všechna naměřená data zabezpečena v databázi.

Se základním balíčkem testo Saveris PROF Software Classic může na svém počítači prohlížet, kontrolovat a analyzovat data naměřená systémem záznamníků testo Saveris až pět uživatelů.

Výhody systému testo Saveris

Program testo Saveris PROF Software Classic, který je lokálně nainstalovaný na počítači uživatelů, nabízí výkonným uživatelům systému záznamníků testo Saveris následující výhody:
 • Koncepce klientského serveru: naměřená data je možné sledovat z různých počítačů zapojených do sítě
 • Neovlivnitelné ukládání a více: všechna naměřená data ze sledování vlhkosti a teploty jsou programem testo Saveris PROF Software Classic centrálně archivována a uložena se zabezpečením proti nežádoucí manipulaci. Současně testo Saveris PROF Software Classic umožňuje podrobnou analýzu, grafické a tabulkové znázornění a vyhodnocení všech naměřených dat.
 • Konfigurace automatických a manuálních zpráv v PDF (denně/týdně/měsíčně)
 • Individuálně konfigurovatelný management alarmu: v případě podkročení nebo překročení kritických hodnot mohou být informovány více než dvě osoby buď současně nebo po sobě. Uživatel rozhodne podle dne v týdnu a/nebo doby, zda má alarm následovat pomocí e-mailu nebo SMS
 • Vizualizace naměřených dat: Uživatelé testo Saveris PROF Software Classic mohou doplnit fotografie strojů nebo místností a tyto spojit s naměřenými daty ze sledování vlhkosti a teploty. Vizualizace umožňuje snadné a rychlé přiřazení různých naměřených dat k místu měření
 • Plánování tras se správou kalendáře: pro mobilní monitorování dat nabízí funkce plánování tras přehledné znázornění plánovaných a provedených transportů.

Přídavné licence pro více uživatelů

Máte více než pět zaměstnanců, kteří by měli rádi přístup k naměřeným hodnotám vlhkosti a teploty ze systému záznamníků dat testo Saveris? Žádný problém, pro další uživatele jsme nabalili další licenční balíčky:
 • Licence pro dalšího uživatele (objednací číslo: 0572 0190): s touto licencí můžete spustit jednoho dalšího uživatele programu der testo Saveris PROF Software Classic
 • Licence pro neomezený počet uživatelů (objednací číslo: 0572 9999): s touto licencí můžete spustit neomezený počet uživatelů programu testo Saveris PROF Software Classic

Naměřená data jednoduše dostupná zkrze webový prohlížeč

Už znáte výhody dalších charakteristik testo Saveris Web Access? S testo Saveris Web Access se ušetří instalace softwaru pro správu měřených dat na každém jednotlivém počítači, na kterém byste chtěli nahlížet na Vaše naměřená data.

Místo toho máte z každého počítače, chytrého telefonu nebo tabletu podle Vaší volby zcela pohodlný přístup k Vašim naměřeným datům přes prohlížeč. Můžete si dodatečně přikoupit testo Saveris PROF Software Classic s testo Saveris Web Access (objednací číslo 0572 0001). Nebo si objednejte přímo kompletní balíček (objednací číslo 0572 0181). Ten obsahuje základní balíček testo Saveris PROF Software včetně testo Saveris Web Access – licencovaný pro 1 až 5 uživatelů.

Vezměte, prosím, na vědomí, že nemůžete přes funkce testo Saveris Web Access provádět žádné konfigurace systému. K tomu potřebujete, jako doteď, testo Saveris PROF Software Classic.

 

Rozsah dodávky

Základní balíček testo Saveris PROF Software Classic na CD, licence pro 1 až 5 uživatelů, vč. propojovacího USB kabelu (mezi bází testo Saveris a počítačem) a návod k obsluze.