Huile de référence

Réf.  0554 2650

Huile de référence pour testo 270 (1 x 100 ml)