Nadzor temperature

Postoji veliki broj skladišta u kojima (duboko) smrznuta hrana mora biti pohranjena. Od malih hladnjača malih proizvođača hrane (npr. mesnice ), restorana i supermarketa, preko posebnih skladišta duboko smrznute robe u prehrambenoj industriji, do specijaliziranih hladnjača za duboko zamrzavanje u visoko regalnim skladištima. Temperatura mora biti kontinuirano dokumentirana u svim tim objektima. U Europi, samo data loggeri za temperaturu u skladu s EN 12830 mogu se koristiti za nadzor temperature.

Filter
Filter (Pronađeno je 22 rezultata)
Relevantnost
  • Poredaj po
  • Relevantnost
  • .sort.typeDefinition-asc
  • .sort.price-asc
  • .sort.price-desc
  • .sort.typeDefinition-desc
22 Products or Recomendations for Nadzor temperature
Pronađeno je 22 rezultata