Distributeri

Testo svojim partnerima nudi punu podršku u ostvarivanju zadanih ciljeva. Saznajte više o suradnji sa Testom, javite se na kontakt@testo.hr.

REPLY-TOOL d.o.o. 

Put iza nove bolnice 10b
21000 Split, Hrvatska

TEL: +385 98 380 326
Martin Buljubašić
E-mail: martin@reply-tool.hr

Distributer za kompletan program Testo mjernih instrumenata.

BELMET97 d.o.o.

Hrvatskog proljeća 34
10040 Zagreb, Hrvatska

Tel: +385 (1) 2959 900
Fax: +385 (1) 2959 910
Nikola Šmitlehner
E-mail: nikola.smitlehner@belmet97.hr  

Distributer za kompletan program Testo mjernih instrumenata.

HIP d.o.o.

Zvonimira Furtingera 1
10090 Zagreb, Hrvatska

Tel: +385 (1) 373 40 07
Tel: +385 (1) 373 40 44
Fax:+385 (1) 375 77 52
Željko Perić
E-mail: info@hip.hr

Distributer za kompletan program Testo mjernih instrumenata.

Ru-Ve d.o.o.

Prosinačka ulica 14
10 431 Sveta Nedelja, Kerestinec
Adela Ljubić
Tel.: 00385 (1) 333 52 50
Fax: 00385 (1) 333 52 59
E-mail: info@ru-ve.hr

 

MB FRIGO GRUPA d.o.o.

Bani 81
10010 Zagreb, Hrvatska

Tel. +385 (1) 660 80 02
Fax.+385 (1) 660 80 02
Nena Bačurin
E-mail: nena.bacurin@mbfrigo.hr

Specijalist za instrumente za rashladnu tehniku, mjernih instrumenta za temperaturu, ventilaciju i klimatizaciju.

Crescat d.o.o.

Nova Ves 8
10000 Zagreb, Hrvatska

Tel/Fax: +385 (1) 4844 445
Mobitel: +385 (0) 99 814 0454
g. Alan Andreis
e-mail: info@crescat.hr

Specijalist za muzeje, arhive, galerije i knjižnice.

Micom Elektronika d.o.o.

Samoborska 85a
10090 Zagreb
Tel: 01 3666 451
Željko Markulin

E-mail: info@micom.hr

 

METIOR LAB d.o.o.

Zakiščak 6
10040 Zagreb

 
Mobitel: +385 (0) 91 5281 812
Contact person:  Ivica Kelčec Ključarić
E-mail: ivica@metiorlab.hr

FRIGO-VE d.o.o.

Veleprodajni centar Rijeka: 

Marinići 179/180, 51216 Viškovo
051/258-748
Veleprodajni centar Zagreb:
Bani 104 (Buzin), 10010 Zagreb
01/4242-010
 
Ivan Vergilas
E-mail: info@frigo-ve.hr
 
Specijalist za mjerne instrumente u rashladnoj tehnici, ventilaciji i klimatizaciji