Distributeri

Testo svojim partnerima nudi punu podršku u ostvarivanju zadanih ciljeva. Saznajte više o suradnji sa Testom, javite se na kontakt@testo.hr.

BELMET97 d.o.o.

Hrvatskog proljeća 34
10040 Zagreb, Hrvatska

Tel: +385 (1) 2959 900
Fax: +385 (1) 2959 910
Ivica Kelčec Ključarić
E-mail: info@belmet97.hr

Distributer za kompletan program Testo mjernih instrumenata

HIP d.o.o.

Zvonimira Furtingera 1
10090 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 (1) 373 40 07
Tel: +385 (1) 373 40 44
Fax:+385 (1) 375 77 52
Željko Perić
E-mail: info@hip.hr


Distributer za kompletan program Testo mjernih instrumenata

MB FRIGO GRUPA d.o.o.

Bani 81
10010 Zagreb, Hrvatska
Tel. +385 (1) 660 80 02
Fax.+385 (1) 660 80 02
Nena Bačurin
E-mail: nena.bacurin@mbfrigo.hr

Specijalist za instrumente za rashladnu tehniku, mjernih instrumenta za temperaturu, ventilaciju i klimatizaciju

RU-VE d.o.o.

V. Nazora 10
10431 Sv. Nedelja Brezje, Hrvatska

Tel. +385 (1) 333 52 50
Fax. +385 (1) 333 52 59
Hrvoje Runje
E-mail: hrvoje.runje@ru-ve.hr

Specijalist za Testo laboratorijsku mjernu opremu