Testo higrometri za pametne telefone

Testo 605i - termohigrometar upravljiv pomoću smartphonea

Preporučamo ovaj higrometar za pametne telefone

testo 605i - termohigrometar upravljiv pomoću pametnog telefona

iPhone higrometar

testo 605i - termohigrometar upravljiv pomoću smartphonea

Za mjerenje temperature zraka i vlažnosti u prostorijama i cijevima..

Preporučamo ove setove pametnih sondi s higrometrima za pametne telefone

testo pametne sonde – set za ventilacijske i klimatizacijske sustave

testo pametne Sonde – set za plijesan 

testo pametne sonde – set plus za rashladne sustave

Pregled svih pametnih sondi i setova pametnih sondi