Traženje curenja sa mjeračem curenja

Curenje može dovesti do ozbiljnog oštećenja na raznim vrstama cijevi. Stoga morate izvršiti potrebne testove sa prikladnim mjernim instrumentom za tlak, da bi poboljšali zaštitu od kvarenja i udovoljili zakonskim odredbama. Testo detektor curenja je prikladan alat kad se radi o brzom otkrivanju curenja.

Ovdje ćete pronaći pouzdane mjerne instrumente i detektore koji će vas podržavati u svakodnevnom poslu. Mjerači tlaka i curenja su DVGW-testirani i automatski utvrđuju volumen cijevi kod plinskih cijevi. U ovom procesu ste potpomognuti jasnim mjernim izbornikom koji je baziran na specifičnim direktivama. To vam olakšava da testirate vodovodne i plinske cijevi. 

Sljedeća su neka od važnih mjerenja koja možete izvršiti sa detektorom curenja: 

  • test nepropusnosti,
  • test opterećenja,
  • test servisiranja,

Gas leak detectors

Refrigerant leak detectors

Pressure/gas leak detectors

Gas leak detectors

Refrigerant leak detectors

Povezanost i curenja

Mjerenje curenja

Detektor curenja

Mjerenje ambijentalnog CO

Detektor curenja za mjerenje tlaka i otkrivanje curenja

testo 324 - Tlak / detektor propuštanja plina

Kad tražite curenje, mjerač curenja omogućava brzo i precizno mjerenje. Detektor curenja plina ima integriranu pumpu za ovu svrhu. On brzo otkriva plinove prisutne u okolnom zraku, poput metan i propana, te utvrđuje lokaciju curenja plina. Koncentracija plina je prikazana u jednostavnom formatu na ekranu mjernog instrumenta za apsolutni tlak. Ako su granične vrijednosti premašene, instrument generira alarm.

Mjerni instrumenti za apsolutni tlak su posebno priručni u džepnom formatu. Baš kao i drugi pouzdani detektori curenja, ovaj mjeri sa točnosti od +/-3 HPA. Također omogućava kompenzaciju apsolutnog tlaka da bude testirana zajedno sa mjerenjem protoka. Ako je nužno, možete napraviti prilagodbe u odnosu na razinu mora da podesite barometarski tlak zraka. To znači da mjerni instrument također može izvršiti precizna barometarska mjerenja visine.


Curenje na cijevima zemnog plina može biti pouzdano otkriveno pomoću detektor curenja plina. To je posebno važno kad očekujete jako male pukotine ili zastarjele zakrpe.

Korištenje detektor curenja pruža vam precizne informacije koje pomažu i da utvrdite lokaciju, a i brzinu curenja.

Mjerni instrument propuštanja

Polja primjene i pribor za detektor curenja

Detektor curenja
Inovativni Testo mjerači curenja i tlaka čine korisnički-orijentirano i pouzdano testiranje plinskih i vodovodnih cijevi puno lakšim. Detektor curenja rashladnih tekućina pomaže u otkrivanju curenja u području rashladne tehnologije. Ovaj instrument brzo otkriva najuobičajenije rashladne tekućine i također otkriva sitna curenja. Detektor curenja za komprimirani zrak radi sa prikladnom visokotlačnom sondom.

Detektor curenja i povezani testni instrumenti

Vakuumski mjerač

Važne odlike Testo detektora curenja mogu se vidjeti u njihovoj usklađenosti sa specifičnim direktivama i jasnom vodiču kroz izbornik. To vam olakšava da izvršite potrebne testove na plinskim cijevima i drugim lokacijama. Mjerač pritiska i curenja izvršava automatski test nepropusnosti i stoga vam štedi puno truda.

Mjerač vakuuma također ima visoke ocjene sa njegovom odličnom preciznosti. Testo 552 digitalni mjerač vakuuma, koji radi preko Bluetootha, može na primjer biti korišten kad rashladni sustav ili toplinsku pumpu treba testirati. On jeri tlak i automatski izračunava temperaturu isparavanja. Njegov jednostavan rad je podržan praktičnim jednocijevnim spojem i s visokorezolucijskim, lako čitljivim ekranom u boji. Nadalje, možete pohraniti mjerne podatke u datoteku vaše mušterije koju ste prethodno napravili i tako osigurati laku organizaciju dokumentacije.

Visoka preciznost klasičnih detektora curenja vam pomaže u otkrivanju curenja i testiranju koliko je curenje ozbiljno. Opremljen je sa sljedećim senzorima: 

  • senzor količine protoka,
  • senzor apsolutnog tlaka,
  • dva senzora za diferencijalni tlak.