Testo mjerači apsolutnog tlaka: visokoprecizno mjerenje, pouzdani nadzor

Mjerenje apsolutnog tlaka je uobičajena metoda za mjerenja tlaka u zatvorenom sustavu, na primjer kod odzračivanja sistema pomoću vakuumske pumpe ili pražnjenja rashladnog sistema ili toplinskih pumpi.

Mjerenje apsolutnog tlaka - vaše prednosti sa Testom

 • Kompaktan i izdržljiv dizajn za zaštitu vakuuma u mjernom senzoru. 
 • Također za aplikacije u teško dostupnim ili agresivnim mjestima.
 • Vrlo visok raspon mogućih aplikacija, na primjer za nadzor postrojenja, rashladnih sustava, klimatizacijske i ventilacijske tehnologije, laboratorija i proizvodnih procesa.

Koji mjerači tlaka mjere apsolutni tlak bolje? Oni proizvedeni od vodećeg proizvođača na tržištu, Testo.

Mjerači apsolutnog tlaka sa trajno spojenim sondama.

Mjerač apsolutnog tlaka

Robusni, visokoprecizni mjerni instrumenti za mjerenje apsolutnog tlaka. Također pogodni za barometarsko mjerenje visine.
 

Mjerač apsolutnog tlaka sa priključnim sondama

Mjerenje apsolutnog tlaka
Izmjerite veći broj parametara sa samo jednim mjernim instrumentom. Jednostavno priključite prikladnu sondu i izmjerite čak i najmanji tlak sa visokom preciznošću.

Sonde

Mjerenje apsolutnog tlaka
Velik izbor opcionalnih sondi sa senzorom apsolutnog tlaka koje su bile iskušane i testirane mnogo puta - za visokoprecizno mjerenje apsolutnog tlaka, čak i u teškim uvjetima.

Mjerači apsolutnog tlaka sa trajno spojenim sondama.

Mjerač apsolutnog tlaka sa priključnim sondama

Sonde


Precizno dizajnirane za vašu aplikaciju: mjerenje apsolutnog tlaka za puštanje u pogon, servis i održavanje

Što trebate znati o mjerenju apsolutnog tlaka

Ovisno o aplikaciji, tlak se mjeri ili apsolutno ili relativno. U procesu, svaki izmjereni tlak je povezan sa referentnom vrijednosti. Sa apsolutnim tlakom (zabilješka: P abs) referentna vrijednost je apsolutni vakuum (0 bar) koji odgovara praznom prostoru svemira. Apsolutni tlak, koji ne ovisi o vremenu ili visini, stoga označava razliku u odnosu na vakuum. Instrument za mjerenje apsolutnog tlaka ima tri posebne karakteristike:

 1. Samo jedan spoj.
 2. Pokazuje samo pozitivna očitanja i nemože biti nuliran.
 3. Zapečaćeni vakuum u senzoru apsolutnog tlaka (referentni tlak).

Izmjerite apsolutni tlak - uobičajene aplikacije u industriji i tehnologiji

Osim temperature i vlažnosti, tlak je jedan od najvažnijih i često mjerenih fizikalnih mjernih parametara. Mjerenje apsolutnog tlaka je neophodno u brojnim područjima rada koji uključuju grijanje, sanitaciju i kvalitetu zraka u sobama i zgradama, ali također i u procesu inžinjeringa. Bilo sa standardnim mjeračem apsolutnog tlaka ili u kombinaciji sa drugim važnim mjernim parametrima - naći će te najbolje moguće mjerne instrumente za svaku aplikaciju kod Testo-a:

 1. Nadzor unutarnje kvalitete zraka:
   Apsolutni tlak je samo jedan od mnogih mjernih parametara korištenih za pouzdan nadzor unutarnje kvalitete zraka. Preporučljivo je da koristite mjerne instrumente koji kombiniraju sva važna mjerenja u jednom uređaju, na primjer: • Mjerni instrumenti za IAQ i brzinu zraka • Višefunkcionalni mjerni instrumenti • WiFi data logeri • Sonde za mjerenje turbulencija. Ovdje ćete pronaći prikladan mjerač tlaka za vaše zadatke. 
 2. Otkrivanje curenja na klima uređajima i rashladnim sustavima:
  Ako se sumnja na curenje, detektor curenja će otkriti curenje brzo i pouzdano. To znači da možete odmah povratiti rashladni kapacitet i izbjeći bilo kakvu štetu na sustavu. 
 3. Pražnjenje rashladnih sustava i toplinskih pumpi: 
  Ako strani plinovi, vlaga i ulje budu uklonjeni prilikom pražnjenja sustava, apsolutni tlak mora biti provjeren.
Evakuacija rashladnih sustava

Testo 511 u džepnom formatu

Malen i precizan: mjerni instrument sa senzorom za apsolutni tlak

Za inžinjere sa visokim zahtjevima što se tiče mjernih podataka, Testo 511 je prvi odabir mjerača apsolutnog tlaka. Osim apsolutnog tlaka, ovaj priručni instrument također mjeri barometarsku visinu i izračunava nadmorsku visinu.

Testo 511 u webshopu

Apsolutni tlak

Testo 511 na prvi pogled

 • Visoka preciznost: mjeri apsolutni tlak sa +/-3 hPa.
 • Velik mjerni raspon: 300 do 1200 hPa.
 • Pristaje u svaki džep, malen, priručan i praktičan.
 • Svestran: idealan za kompenzaciju apsolutnog tlaka sa mjerenjima protočnosti korištenjem Pitotove cijevi.
 • Kompletan: također pogodan za barometarska mjerenja (lokalnu visinu iznad razine mora i tlaka zraka na razini mora)

Ostale mogućnosti mjerenja tlaka sa Testom

Parametri tlaka su važni mjerni parametri u rashladnoj, klimatizacijskoj i ventilacijskoj tehnologiji. Osim mjerača apsolutnog tlaka, Testo nudi cijeli raspon važnih instrumenata za mjerenje tlaka - za profesionalan i učinkovit rad.
mogućnosti mjerenja tlaka

Instrumenti za mjerenje diferencijalnog tlaka

Uvijek koristite pogodan senzor tlaka. Jer inače može doći do mjernih pogrešaka sa ozbiljnim posljedicama. Testo vam nudi savršen instrument za mjerenje tlaka za svaku prigodu. Mjerenje diferencijalnog tlaka je jedno od najuobičajenijih mjernih parametara kad se radi o klimatizaciji i grijanju. Sa Testo mjernim instrumentom za diferencijalni tlak idealno ste opremljeni za mjerenja Pitotovom cijevi u ventilacijskim otvorima, provjeravanje filtera u klima uređajima i brojnim drugim aplikacijama. Odaberite pogodan instrument za vas iz širokog raspona modela i opcionalnog pribora.

Mjerači vakuuma

Je li pražnjenje rashladnih sustava jedan od vaših zadataka? U tom slučaju mjerač vakuuma je idealan alat za vas. Kao višenamjenski digitalni manometar ili pametni mjerač vakuuma sa Bluetoothom.

Digitalni manometri

Želite li izmjeriti apsolutni tlak i sve parametre koji su važni za puštanje u pogon, servisiranje i održavanje toplinskih pumpi i rashladnih sustava? Digitalni manometar omogućava da imate brojne funkcije na raspolaganju u samo jednom robusnom i priručnom instrumentu. Praktičan alat mjeri temperaturu, automatski izračunava pregrijavanje i pothlađivanje i također može testirati nepropusnost sa temperaturnom kompenzacijom. A najbolja stvar je, praktična smartphone aplikacija vam omogućava da pratite manometar sa pametnog telefona ili tableta, spremite mjerne rezultate ili ih pošaljete e-mailom. Jednostavno pametno.

Kako nas kontaktirati

Imate li pitanja?
Rado ćemo vam pomoći.

Kontakt