1. Home
  2. Proizvodi
  3. Transmitters - practical helpers in the measuring chain

Transducers / Transmitter

Gdje želite koristiti vaš mjerač vakuuma?

Gdje želite koristiti vaš mjerač vakuuma?

Transmiteri se također nazivaju pretvornicima i služe tome da promjene klasične fizičke vrijednosti na takav način da postanu električni signali. To znači da se transmiter prvenstveno koristi sa elektroničkim mjernim instrumentima. Oni uključuju razne tipove, poput transmitera temperature ili tlaka. Konverzija se vrši u normalizirane signale, poput 4-20 mA. Mnogi mjerni instrumenti su danas opremljeni da rade sa specijalnim standardnim vrijednostima. Pretvornik je potreban da omogući usporedbu i procesuiranje važnih fizičkih veličina.

Kad kupujete pretvornik, postoji više faktora koje morate provjeriti i usporediti:

  • Što se mjeri?

  • Koji su mjerni rasponi?

  • Postoji li integrirani nadzor?

  • Postoji li analogni izlaz (4-20 mA, 0-10 V)?

  • Koliko visoka je točnost?

Transmiteri - različiti tipovi

Gdje želite koristiti vaš mjerač vakuuma?

Gdje želite koristiti vaš mjerač vakuuma?

Pretvornici su sada u stalnoj uporabi u industrijskom sektoru. Sposobnost da se fizičke vrijednosti konvertiraju na ovaj način štedi mnogo vremena. Osim toga, konverzija omogućava da pošaljete rezultate, čak i preko velikih udaljenosti i evaluirate ih. Imate mogućnost biranja između različitih transmitera.

Postoje na primjer pretvornici koji su temperaturni transmiteri. Područja u kojima temperatura igra važnu ulogu i moraju biti pod stalnim nadzorom mogu biti opremljena sa ovim transmiterom. Mjerenje temperature i pretvaranje u standardne vrijednosti čini analizu još lakšom. To također vrijedi i za pretvornike vlage. Ovdje je fokus na mjerenju vlage. Međutim, mjerni instrumenti za temperaturu i vlažnost se također kombiniraju jedan sa drugim u nekim slučajevima. Tako nemate potrebu za posjedovanjem dva instrumenta. Pretvornici tlaka su područje za sebe, jer postoji razlika između više vrsta tlaka.

Pretvornik za diferencijalni tlak je prilično uobičajen, a u nekim slučajevima je sposoban mjeriti protočnost. To mu omogućava vrlo visoku razinu diferencijacije kad se radi o identificiranju raspona tlaka. U industriji to je posebno velika prednost.

Transmiteri za temperaturu i vlagu

Transmiter vlage ili temperaturni transmiter su klasični uređaji u industrijskoj uporabi. Kod nas na webu možete pronaći različite dizajne ovih instrumenata.

Vrlo praktična verzija ovih je kombinacija sa dva analogna izlaza za uporabu. Instrumenti mogu biti pričvršćeni na zid i stoga također korišteni za dugoročno mjerenje.

Gdje želite koristiti vaš mjerač vakuuma?

testo 6651

Humidity transmitter

Gdje želite koristiti vaš mjerač vakuuma?

Gdje želite koristiti vaš mjerač vakuuma?

testo 6381 differential pressure transmitter with calculatio...

Differential pressure transmitter

Gdje želite koristiti vaš mjerač vakuuma?

Gdje želite koristiti vaš mjerač vakuuma?

testo 6451

Compressed air meter

Gdje želite koristiti vaš mjerač vakuuma?

Gdje želite koristiti vaš mjerač vakuuma?

testo 6744

Dew point transmitter

Gdje želite koristiti vaš mjerač vakuuma?

Gdje želite koristiti vaš mjerač vakuuma?