testo 6448 - Uređaj za mjerenje komprimiranog zraka sa štapnom sondom (DN40-250)

Order-Nr.  0555 6448

 • Odašiljač s mnogobrojnim izlazima signala: analogni izlaz, impulsni izlaz, 2 preklopna izlaza

 • Brza, sigurna montaža/demontaža štapne sonde zahvaljujući zaštiti od okretanja unatrag i kuglastom ventilu

 • Montaža cijelog odašiljača moguća je pod pritiskom

 • Jednostavno upravljanje s raznim opcijama (izlazi signala, fizička jedinica itd.)

Proizvod više nije dostupan. Je li vam već poznat nov proizvod koji ga zamjenjuje?
Iskoristite pogodnosti: >>Ka proizvodu


Details

Product Description

U industrijskim tvrtkama komprimirani zrak koristi se kao važan izvor energije, ali koji, kao takav, također može imati velike troškove. Precizna tehnologija mjerenja i upravljanja pruža vam transparentnost u pogledu potrošnje komprimiranog zraka. Neka vam precizna mjerenja komprimiranog zraka pomognu uštedjeti energiju i troškove i postići kontrolirano upravljanje okolišem (npr. prema ISO 50001 ili ISO 14001).

Uređaj za mjerenje komprimiranog zraka testo 6448 može se koristiti za mjerenja potrošnje komprimiranog zraka, praćenje potrošnje i curenja, kao i mjerenja protoka. Također se koristi za analizu vršnog opterećenja, što vam omogućuje da procijenite generirate li dovoljan kapacitet komprimiranog zraka. Sve ove mjere pomažu vam u prepoznavanju potencijalnih smanjenja troškova i energije te uštedi u smislu nepotrebnih investicijskih izdataka.

Sljedeće su prednosti uređaja za mjerenje komprimiranog zraka testo 6448 impresivne

Mjerač komprimiranog zraka testo 6448 ujedno je i odašiljač, koji izmjereni parametar pretvara u standardizirani električni signal. Stoga se odašiljač može integrirati u sustave (npr. sustave komprimiranog zraka), što ga čini ključnim instrumentom u mjernoj i upravljačkoj tehnologiji. Uređaj za mjerenje komprimiranog zraka testo 6448, također, nudi sljedeće prednosti:
 • Krajnja fleksibilnost s raznim izlazima signala: analogni izlaz, impulsni izlaz, 2 izlaza za uklapanje. To znači da se može koristiti za bilo koju vrstu primjene: mjerenje potrošnje, nadzor potrošnje ili propuštanja, kao i mjerenje protoka
 • Brza, sigurna montaža/demontaža sonde zahvaljujući zaštiti od povratnog toka i kuglastom ventilu: nema rizika od ozljeda uslijed povratnog toka, nema izlaska komprimiranog zraka, sonda se može fleksibilno koristiti na više mjernih mjesta
 • Moguće je sastavljanje cijelog odašiljača pod pritiskom: uređaj za mjerenje komprimiranog zraka može se ugraditi tijekom rada zahvaljujući okretnoj hvataljci (opcija)
 • Integrirana funkcija zbrajanja: kalkulator omogućuje određivanje ukupne potrošnje bez ikakvih dodatnih jedinica analize
 • Jednostavno rukovanje s visokim stupnjem fleksibilnosti: moguća je parametrizacija izlaza signala, prebacivanje fizičkih jedinica, odgoda signala i slabljenje signala
 • Mjerenje prema kalorimetrijskom principu: tijekom mjerenja nema gubitka tlaka
 • Daljnje prednosti: nije potrebna temperaturna kompenzacija, brzo vrijeme odziva, robustan senzor, dostupan za razne promjere cijevi (DN40-250)

Delivery Scope

testo 6448 compressed air meter with bar probe for determining, monitoring, controlling and logging compressed air consumption, selectable diameters DN40 (1 ½″) / DN50 (2″) / DN65 (2 ½") / DN80 (3") / DN100 (4") / DN125 (5") / DN150 (6") / DN200 (8") / DN250 (10"), with analog, pulse and switching output.