1. Home
 2. Testo Smart Sonde AC & rashladni testni kit plus

Testo Smart Sonde AC & rashladni testni kit plus

0563 0002 41
€ 553,00 € 691,25
 • Specifični aplikacijski mjerni izbornici za pregrijavanje/pothlađivanje, ciljano pregrijavanje, snagu grijanja/hlađenja
 • Više od 90 standardnih rashladnih sredstava plus ažuriranja rashladnih sredstava u testo Smart Aplikaciji
 • 100 m Bluetooth® domet za posebno fleksibilne primjene
 • Prijenos i analiza mjernih podataka pomoću Testo Smart Aplikacije
 • Za inženjere rashladnih sustava: Kit sadrži dva testo 549i mjerača visokog tlaka, dva testo 605i thermohigrometra i dva testo 115i spojna termometra. U kombinaciji s vašim pametnim telefonom/tablet računalom, kit je savršen za servisiranje, rješavanje problema i instalaciju klimatizacijskih i rashladnih sustava. Testo Smart Aplikacija čini Vaš rad lakšim i učinkovitijim: preko 90 pohranjenih rashladnih sredstava, automatski izračun pregrijavanja/pothlađivanja, ciljano pregrijavanje i snaga hlađenja/grijanja, slanje izvješća o mjernim podacima e-poštom kao PDF ili Excel datoteke.
  • Visoko precizna mjerna tehnologija s praktičnom kontrolom putem pametnog telefona.

  • 2 x testo 115i spojna termometra upravljiva pomoću pametnog telefona, uključujući baterije i protokol za kalibriranje (0560 2115 02)
  • 2 x testo 549i mjerača visokog tlaka upravljiva pomoću pametnog telefona, uključujući baterije i protokol za kalibriranje (0560 02)
  • 2 x testo 605i termohigrometra upravljiva pomoću pametnog telefona, uključujući baterije i protokol za kalibriranje (0560 2605 02)
  • 2 x testo Smart Kovčeg “Rashladni sustav”, uključujući umetak od pjene (0516 0283)