Luchttemperatuur nauwkeurig meten met meettechniek van Testo

Het meten van de luchttemperatuur behoort in het brede spectrum van temperatuurmeting tot de meest voorkomende toepassingen. Want zowel de mens als goederen en producten reageren vaak zeer gevoelig op te hoge of te lage temperatuurwaarden.

Onder andere om die reden wordt een luchttemperatuurmeter bijv. ingezet in woon- en kantoorgebouwen alsmede in depots met voor temperaturen gevoelige goederen.

Bestseller: testo 925

Dat biedt een luchttemperatuur-meetinstrument van Testo u

  • Luchttemperatuur meten met een grote keuze aan voelers voor elke taak
  • Bijzonder robuuste verwerking met intuïtieve bediening
  • Kalibratie en service van één aanbieder – in betrouwbare Testo-merkkwaliteit.

Producten

Met vast geïnstalleerde voelers

Luchttemperatuur meten
Voor snelle metingen onder vergelijkbare omstandigheden.
 

Met aansluitbare voelers
 

Luchttemperatuur-meetinstrument
Voor meer flexibiliteit bij de meting en voor toepassing onder wisselende omstandigheden.

Met smartphone-bediening
 

Luchttemperatuurmeting
Modern zonder kabel – daarvoor in de plaats een app: de Testo Smart Probes. Professionele tools in compact formaat.

Temperatuurvoelers
 

Luchttemperatuursensor
Uitgebreide keuze voor haast elke toepassing. Ook op maat gemaakte producten zijn mogelijk.

Toepassingen voor uw nieuwe luchttemperatuur-meetinstrument

Luchtvoelers

Voelers voor de luchttemperatuurmeting

Luchtvoelers zijn met name geschikt voor de meting van de luchttemperatuur, bijv. aan gekoelde toonbanken, in vrieskisten, aan airconditionings (uitblaastemperatuur), op het gebied van ventilatie (toevoer-/afzuiglucht) of in de meteorologie.

De luchttemperatuursensor van deze voeler ligt vrij en is dus uitermate goed bereikbaar voor de aanstromende lucht. Een optimaal resultaat met uw meetinstrument voor luchttemperatuur bereikt u als u de voeler met 2 – 3 m/s in de lucht beweegt.

Fysische achtergronden bij de luchttemperatuur

De temperatuur is na de tijd de meest gemeten fysische grootheid. De temperatuur van een lichaam zegt iets over de energie van de chaotische beweging van de deeltjes waaruit een lichaam bestaat. Als aan een lichaam warmte-energie wordt toegevoerd, dan neemt de snelheid van zijn deeltjes toe. Dat leidt er wederom toe dat de temperatuur van het lichaam stijgt. Als aan een lichaam energie wordt onttrokken, dan neemt de snelheid van de deeltjes af en daalt de temperatuur.

Fysische achtergronden bij de luchttemperatuur

Celsius, Fahrenheit en Kelvin

De temperatuur wordt over het algemeen aangegeven in Kelvin (K) en voor dagelijks gebruik gemeten in graden Celsius (°C).

  • Bij 0 °C en 273,15 K bevriest water tot ijs, bij 100 °C en 373,15 K kookt water
  • In de VS en in sommige andere landen wordt tegenwoordig nog gemeten in graden Fahrenheit (°F)
  • Op de Fahrenheit-schaalverdeling wordt het ijspunt (vriespunt van water) vastgelegd met 32 °F, het stoompunt (kookpunt) met 212 °F
  • De fundamentele afstand tussen beide punten bedraagt 180 °F

Correct meten

De luchttemperatuur kunt u het beste meten op een hoogte van ca. 2 m. Neem daarbij in acht dat u niet in de buurt van warme of koude bronnen meet, omdat die het resultaat vervalsen. Bij meting buiten gesloten ruimtes is vooral de zonnestraling een factor waarmee u rekening moet houden.

Het luchttemperatuur meetinstrument met internetaansluiting

Meting van de luchttemperatuur met uw smartphone

Luchttemperatuursensoren

De Smart Probes van Testo zijn compacte, professionele meetinstrumenten voor de belangrijkste dagelijkse meettaken. Ze hebben geen display en worden geheel via de testo Smart Probes App op uw smartphone bediend. Het model testo 905i (thermometer met smartphone-bediening) is ideaal voor de detectie van omgevingstemperaturen.

Andere voordelen:

  • Snelle detectie van temperatuurwijziging door grafische verloopweergave
  • Meetbereik -50 … +150 °C
  • Meetgegevens analyseren en verzenden via testo Smart Probes App

testo 905i in de shop

Wilt u meer dan alleen de luchttemperatuur meten? Kijk dan hier.

Luchtmeting

Warmtebeeldcamera's

Met warmtebeeldcamera's van Testo meet u de oppervlaktetemperatuur van een object en maakt deze als infraroodopname zichtbaar. Thermische afwijkingen kunt u met deze methode onmiddellijk duidelijk herkennen. Daarom is een warmtebeeldcamera een ideaal gereedschap voor onderhoud of in de bouw.

Meting op oppervlakken

Steekthermometers en dompelthermometers worden dan gebruikt, als noch de temperatuur van de lucht, noch de temperatuur aan oppervlakken gemeten moet worden. Hiermee meet men de temperaturen in vloeibare, pasteuze, half-vaste of vaste media. Ze worden o.a. ingezet in de voedingsbranche (kerntemperaturen), in laboratoria of in de farmaceutische industrie.


Dataloggers met luchttemperatuursensor

Temperatuurdataloggers werden speciaal ontwikkeld om temperaturen te monitoren. In opslag-, kantoor- of woonruimtes meten en documenteren ze temperatuurwaarden in individueel in te stellen intervallen. De modellen van Testo kunnen meestal ook nog andere grootheden meten en garanderen dat de gegevens ook bij een lege batterij veilig zijn.

Contacteer ons.

Heeft u vragen?
Wij beantwoorden ze graag!

Contact