Emissie meetinstrument

De belasting van het milieu door emissies is geen geheim. Wel is het zo dat de afgelopen jaren door de toename van de belasting steeds meer problemen optreden. Hier zijn de verantwoordelijke personen ertoe verplicht, de emissie die onder hun verantwoordelijkheid valt onder controle te houden. Daarvoor moet men echter een emissiedetector bij de hand hebben.

Dankzij de moderne technische kenmerken is de speciale rookgasanalyser in staat om zelfs kleine hoeveelheden vervuiling te registreren en zo gedetailleerde waarden te verkrijgen. Vooral in de industrie zijn zulke instrumenten een handig hulpmiddel. Omdat ze goed in de hand liggen en uitstekend uitgerust zijn, kan men ze eenvoudig bedienen en bieden ze uiterst nauwkeurige waardemetingen die men vervolgens kan analyseren.

Tips voor het kopen van meettechnologie voor emissie.

 • Toepassingsgebied – hier bestaan verschillende instrumenten.

 • registratie van gegevensgebieden, bijvoorbeeld CO of SO₂

 • Snelle beschikbaarheid om te meten

 • Geïntegreerde sensoren

Contact

Heeft u vragen?

Neem gerust telefonisch contact met ons op via: 028084892


Toepassingsgebied

Verwarmingsinstallateur


testo 300 - rookgasanalyser

 • O2 , CO

 • optie Nox bij 30,000PPM

  De rookgasanalyser testo 300 is ideaal voor verwarmingsinstallateurs die dagelijks meerdere installatie- en onderhoudswerkzaamheden aan verwarmingen uitvoeren. Met de testo 300 kunt u rookgas, trek, druk, CO in de omgeving en verschiltemperatuur eenvoudig meten.

Industriële emissiemetingen


testo 340 - rookgasanalyser

 • max 4 gassensoren

 • O2, CO, COlow, NO, NOlow, NO2, SO2

Voor het inregelen, installeren en controles aan energiecentrales en verbrandingsinstallaties.

De emissie analyser heeft een vergroot meetbereik waardoor u metingen kunt uitvoeren als de gasconcentraties zeer hoog zijn, zoals in de industrie.

Industriële emissiemetingen


testo 350 - rookgasanalyser met analysebox

 • max 6 gassensoren

 • O2, CO, NO, NO2, SO2, H2S, CxHy en CO2

 • optie verdunning

 • optie gasvoorbereider

Ideaal voor verbrandingsgas analyse aan grotere stookinstallaties waaronder, (gas)motoren, turbines, voorzetbranders, industriele verbrandingsinstallaties:​

Verbeterd meetbereik voor onbeperkt meten, ook bij hogere gasconcentraties

Meetinstrumenten emissiemeting

Please provide a blok property to the StoryblokComponent

Meer informatie over rookgasanalyse en emissiemeting

No results found.

Emissiemeting – daarom is deze zo belangrijk.

Industriële installaties moeten voor een onderneming aan belangrijke voorwaarden voldoen. Een van deze voorwaarden is de efficiëntie. Installaties die zeer efficiënt werken, besparen de eigenaar tijd en geld. Het monitoren van hun werking is dus aan te bevelen. Zo heeft u de mogelijkheid om te zien waar de efficiëntie nog verbeterd kan worden. Een emissie-meetinstrument is uw handige tool. Het kan de gebruiker erbij helpen, de controle over de efficiëntie van de installatie te behouden.

Emissiebewaking

Het monitoren van fijnstof is natuurlijk een belangrijke factor als het gaat om gezondheid en milieubescherming. Maar ook de algemene controle van rookgaswaarden in bepaalde bereiken mag niet onderschat worden. Een combinatie van meerdere instrumenten kan hier zeer zinvol zijn. Intussen is de techniek zo ver, dat u de mogelijkheid heeft, verschillende instrumenten te combineren en de waarden dan met elkaar te vergelijken. Het kan bijvoorbeeld vooral bij oliegestookte verwarmingen zinvol zijn om ook een roetmeter in te zetten.

De emissieanalyser wordt ook gebruikt om algemene waarden te verkrijgen. Door de gecombineerde resultaten van de instrumenten profiteert u van een gedetailleerde analyse waarop u kunt teruggrijpen.

Emissie-meetinstrumenten met kwalitatieve technische uitrusting

Emissiecontrole in de industrie dient dus zeer gedetailleerd plaats te vinden en ook traceerbaar te zijn. Dit is in uw eigen belang en in het belang van uw medewerkers. Vooral als mensen in de industriële sector werken, is het belangrijk om de vervuiling zo laag mogelijk te houden. Emissie monitoring moet dus plaatsvinden met een zeer goed technisch instrument.

Hier kunt u bij Testo de passende rookgasmeters vinden. De technische uitrusting van de instrumenten is uitstekend. U profiteert ervan dat u met één instrument verschillende metingen kunt doen. U kunt dus metingen uitvoeren van NO2, CO, COlow, NO, NOlowof SO2.

Emissietechniek – resultaten gebruiken om lekken op te sporen.

De emissietechniek die met de huidige instrumenten mogelijk is, biedt vele voordelen. Behalve het detecteren van de actuele waarden over uitgestoten rookgas, speelt deze ook een rol om de emissie te verlagen. In dit kader kan een lekdetector erbij worden gehaald.

Deze is op verschillende gebieden in te zetten. Als een emissie-meetinstrument bijvoorbeeld vaststelt dat de rookgasuitstoot te hoog is, kan dat verschillende oorzaken hebben. Eén mogelijkheid is het optreden van een lekkage. Opsporen van het lek, vooral als het erg klein is, is de taak van een lekzoeker.

testo Smart App

Welkom in de testo Smart World: de hele wereld in één app.

Sneller, eenvoudiger, smarter: de testo Smart App brengt alle tools en metingen bijeen – en ook de documentatie valt eenvoudig te regelen met een smartphone of tablet. Zodat meten en documenteren weer eenvoudiger en sneller gaan. Zodat niet alleen de klussen aan alle verwarmingssystemen slim en moeiteloos worden uitgevoerd.

Meer informatie

Parallelle meting

Efficiënt en veilig

Documentatie

Ongecompliceerd en veilig

Beheer van klantgegevens

Snel en intuïtief

Gegevensoverdracht

Professioneel en handig

Tweede scherm

Gewoon comfortabel

Afstandsbediening

Eenvoudig en flexibel