Uw rookgasanalyser voor industriële installaties

Bij de rookgasanalyse aan industriële installaties heersen vaak extreme omstandigheden, zoals hoge temperaturen, een hoge vochtigheid of een hoog stofgehalte in het rookgas.

De emissiemetingen vinden plaats in processen die veel grondstoffen en energie verbruiken en waarbij veel schadelijke stoffen worden uitgestoten, zoals koolstofmonoxide (CO), koolstofdioxide (CO₂), stikstofoxide (NOX) of zwaveldioxide (SO₂). Met een groot aantal rookgassondes, sensoren en speciale opties zoals automatische verdunning of Peltier-gasbehandeling, werden de rookgasanalysers van Testo speciaal ontwikkeld voor extreme eisen.

Dit biedt een rookgasanalyser van Testo

 • Talrijke meetgrootheden: O2, CO, NO, NO2, SO2, CO2, H2S
 • Omvangrijke keuze aan sondes
 • Snelle toegang tot sensoren en slijtdelen 
 • Meetgegevensmanagement via software

Een overzicht van alle Testo-rookgasanalysers voor emissiemetingen in de industrie

Handmeetinstrument voor de draagbare, industriële emissiemeting

 • testo 340
  • testo 340
 • Het handige en compacte emissie-meetinstrument met 4 sensoren voor allerlei emissiemetingen
 • 4 sensoren
 • O2 (standaardsensor)
 • CO, COlow, NO, NOlow, NO2, SO2(optionele sensoren)
 • CO2-bepaling (berekening uit O2, standaard)
 • Standard:
  Verdunning van een sensor met factor 5 (standaard)
  Verdunning van alle sensoren met factor 2

Professioneel, veelzijdig meetsysteem voor de draagbare, industriële emissiemeting

 • testo 350
  • testo 350
 • Met 6 sensoren en meer flexibiliteit biedt het systeem van Control Unit en analysebox een optimale oplossing voor meettaken in de industrie.
 • 6 sensoren
 • O2 (standaardsensor)
 • CO, COlow, NO, NOlow, NO2, SO2, H2S, CxHy (optionele sensoren)
 • CO2-meting (optioneel: bij uitrusting met CO2-infraroodsensor)
 • Optie:
  Verdunning van een sensor met vrij te kiezen factor: 2, 5, 10, 20, 40
  Verdunning van alle sensoren met factor 5

Verdere voordelen:

 • Optie Peltier-gasbehandeling
 • Optie verseluchtklep voor continue meting
 • Kleurendisplay Optie SO2 low-meting verwarmd/onverwarmd
 • Optie H2S-sensor
 • Optie CxHy-sensor
 • Optie verbinding van meerdere analyseboxen via databus

Meetsysteem voor de emissiemeting aan scheepsmotoren

 • testo 350 Maritime
  • testo 350 Maritime
 • Het draagbare rookgasanalysesysteem is de gecertificeerde oplossing voor emissiemetingen van scheepsdieselmotoren.
 • 6 sensoren
 • O2
 • CO, NO, NO2, SO2
 • CO2-infraroodsensor
 • Verdunning van SO2 met vrij te kiezen factor: 2, 5, 10, 20, 40
 • Verdunning van alle sensoren met factor 5

Verdere voordelen:

 • Peltier-gasbehandeling
 • Verseluchtklep voor continue meting
 • Kleurendisplay

Contacteer ons.

Heeft u vragen?
Wij beantwoorden ze graag!

Contact

Alle toepassingsgebieden – een overzichttesto 330i: intelligente rookgasanalyse met app

Rookgasanalyser Testo

De testo 330i is de opvolger van de beproefde rookgasanalyser testo 330-2 LL en vertoont dezelfde precisie en betrouwbaarheid als deze evergreen van Testo. Het belangrijkste verschil: de testo 330i wordt helemaal bediend met de testo 330i app en smartphone/tablet. Dat levert u bij het werk een ongekende vrijheid en flexibiliteit:

 • de rookgasanalyser testo 330i bedienen en weergave van de meetwaarden geheel via de app
 • bijzonder robuust door rondom gesloten kunststof behuizing
 • documentatie van de meetwaarden geheel zonder papier in de app - inclusief snel versturen van de rapporten via e-mail

Rookgasanalyser testo 330i: alle informatie

Rookgasanalyse met Testo: professioneel en betrouwbaar.

Rookgassen bevatten o.a. CO2, CO, oxides of roetdeeltjes. Deze zijn belastend voor het milieu, hebben een negatieve invloed op het klimaat en houden talrijke gezondheidsrisico’s voor de mens in. Een rookgasanalyse met professionele rookgasanalysers van Testo helpt verbrandingsprocessen efficiënter te maken, thermische processen te optimaliseren en vooral emissies te verlagen.

 • Beter voor de atmosfeer door een zo laag mogelijke uitstoot van schadelijke stoffen
 • Een zo efficiënt mogelijk gebruik van de energie
 • Naleving van de voorgeschreven hoeveelheden schadelijke stoffen per rookgasvolume en energieverlies
Fijnstofmeter Testo

Fijnstofmeting in detail bekeken

Voor de fijnstofmeting hebt u – of u nu schoorsteenveger of verwarmingsinstallateur bent – geen verdere handleiding bij de instrumenten nodig. U kunt met het instrument zeer nauwkeurige en betrouwbare gegevens verzamelen. De producten van Testo zijn zo ontworpen, dat ze bij alle brandstofklassen kunnen worden ingezet. Hiermee zijn de brandstofklassen A, B en C bedoeld. Bovendien zijn er grenswaardeniveaus die in acht moeten worden genomen en die met een rookgasanalyser kunnen worden weergegeven. De niveaus 1 en 2 kunnen eveneens met de instrumenten worden vastgesteld.

Indien u vaststelt dat de fijnstofconcentratie te hoog is, kunt u naargelang het instrument ook een lekzoeker inzetten. De lekzoeker in detail:

 • snelle inspectie van installaties
 • detectie van lekken in een mum van tijd
 • betrouwbare gegevens over de hoeveelheid uitgestoten fijnstof

Roetgetalmeter Testo

Roetgetalmeter – werken met een meetinstrument op basis van zwarting

Een van de roetgetalmeters werkt op basis van zwarting. Dit handzame instrument is in staat het Filter Smoke Number en de roetconcentratie te meten. Hierbij is het mogelijk om het instrument mee te nemen en op verschillende plaatsen in te zetten. Deze speciale fijnstofmeter kan een directe evaluatie uitvoeren.

Dat is bijzonder belangrijk, om ter plekke de gegevens bij de hand te hebben en te kunnen reageren. Met name bij de controle van dieselmotoren is dit belangrijk. Zo moet worden voorkomen dat emissies optreden. Ook kan de injectie bij een dieselmotor worden aangepast, om de uitstoot van roet te verminderen.

De instrumenten in het assortiment van Testo zijn bovendien geschikt voor de industrie. Daarom maakt het niet uit of de dieselmotoren die u wilt testen, zich in voertuigen, industriële installaties of op schepen bevinden. Zo hoeven ter plekke geen meetinstallaties meer te worden geïnstalleerd. Dat is een enorme kostenbesparing.