Fijnstof-meetinstrumenten voor verwarmingsinstallateurs en schoorsteenvegers

De fijnstof-meetinstrumenten van Testo zijn verpakt in een handige koffer. Dat heeft als voordeel dat u hem eenvoudig overal mee naar toe kunt nemen. Voor u is dat bijzonder handig.

Bij uw werk moet u zich voor wat betreft de voorschriften voor fijnstof aan belangrijke regels houden. Dat gaat echter alleen met de juiste instrumenten.

Door onze fijnstofmeters heeft u een handig hulpmiddel bij de hand. U profiteert van het feit, een voorgeprogrammeerd meetverloop te hebben, dat bij de afzonderlijke metingen altijd hetzelfde verloopt.

Dat bespaart u veel tijd.

Particle counter

 • testo 380 testo 380 Feinstaub-Analysegerät

  testo 380 - Fijnstofmeter

  Bestelnr. 0632 3800

  Prijs op aanvraag
  • Voer parallel fijnstof, O2 en CO metingen in real time uit
  • Ideaal voor technici: eenvoudig te volgen, stop voor stop metingen uitvoeren volgens 1. BlmSchv 

Particulate matter measurement system

Fijnstof-meetinstrument voor in de industrie

Fijnstof-meetinstrumenten

Er bestaan nogal wat beroepen die het noodzakelijk maken dat wettelijke voorschriften voor fijnstof worden nageleefd. Tot deze beroepen behoort bijvoorbeeld dat van de schoorsteenveger. Maar ook een verwarmingsinstallateur komt in aanraking met fijnstof en is ertoe verplicht, hier met verschillende metingen te kunnen werken. Voor deze gevallen ligt het voor de hand om een fijnstofmeetapparaat te gebruiken.

Door de handige instrumenten waarmee u digitaal en in real time kunt meten, kunt u snel reageren als de waarden te hoog zijn. De instrumenten uit het assortiment van Testo zijn toegelaten voor de verschillende brandstofklassen. Zorg er op die manier voor dat niet alleen de mensen in de directe omgeving van de installaties zijn beschermd, maar ook dat een effectieve bescherming van het milieu mogelijk wordt.

Op deze eigenschappen moet u bij de aanschaf van een rookgasanalyser letten:

 • Toepassingsgebieden met het oog op de grenswaardeniveaus volgens de Duitse verordening inzake immissies (BImSchV)
 • Inzetbaarheid voor installaties die op olie en vaste stoffen werken
 • Mobiel gebruik mogelijk

Fijnstofmeting – hier is deze nodig

Een fijnstof-meetinstrument koopt u niet zomaar eventjes. U komt er echter niet omheen als het tot uw taken behoort, stookinstallaties af te stellen of zelfs metingen voor officiële keuringen moet uitvoeren. Principieel heeft u hier te maken met waarden waaraan u zich moet houden. Fijnstof-metingen op locatie behoren daarom tot uw dagelijks werk en dienen ter bescherming van mens en milieu.

Belangrijk is dat u kunt vertrouwen op een zeer goed ontwikkelde sensortechniek. Deze helpt u erbij, een beter overzicht te krijgen en zeer nauwkeurige waarden te krijgen. De instrumenten van Testo zijn exact op deze manier ontworpen en bieden een ver ontwikkelde techniek die uiterst betrouwbaar werkt en nauwkeurige meetwaarden ter beschikking stelt. Al naargelang de instrumenten kunnen de gemeten waarden zelfs rechtstreeks op het display worden bekeken. Dat wil zeggen dat u ter plaatse al beschikt over de geanalyseerde gegevens en de klant de resultaten kunt meedelen.

Emissie van deeltjes

Als u erop bent aangewezen dat het fijnstof-meetinstrument gecombineerd kan worden met rookgasanalysers, let dan bij de keuze goed op de compatibiliteit.

Praktische eigenschappen van de moderne fijnstofmeters van Testo:

 • Uitbreiding van een klassieke rookgasanalyser
 • Gedifferentieerde meting van de waarden op locatie
 • Grafische evaluatie van de waarden voor een betere inschatting

Fijnstofbewaking – de verschillende modellen

Emissie-meetinstrumenten

Het monitoren van fijnstof is natuurlijk een belangrijke factor als het gaat om gezondheid en milieubescherming. Maar ook de algemene controle van rookgaswaarden in bepaalde bereiken mag niet onderschat worden. Een combinatie van meerdere instrumenten kan hier zeer zinvol zijn. Intussen is de techniek zo ver, dat u de mogelijkheid heeft, verschillende instrumenten te combineren en de waarden dan met elkaar te vergelijken. Het kan bijvoorbeeld vooral bij oliegestookte verwarmingen zinvol zijn om ook een roetmeter in te zetten.

Het emissie-meetinstrument wordt ook ingezet om algemene waarden te verkrijgen, terwijl een nanodeeltjes meter voor de controle van een belasting door nanodeeltjes in de omgeving kan worden gebruikt. Hij dient ter bescherming van de gezondheid van de mensen die actief zijn in de directe omgeving van industriële apparaten waarbij rekening gehouden moet worden met de uitstoot van nanodeeltjes. Door de gecombineerde resultaten van de instrumenten profiteert u van een zeer gedetailleerde evaluatie waarop u kunt teruggrijpen.

Overzicht van andere instrumenten voor rookgasmeting:

Fijnstofmeting nader bekeken

Fijnstof-meting nader bekeken

Bij een fijnstof-meting heeft u, of u nou schoorsteenveger of verwarmingsinstallateur bent, dankzij de instrumenten geen verdere instructies nodig. U kunt met het instrument zeer nauwkeurig en betrouwbaar gegevens verkrijgen. De producten van Testo zijn zo ontworpen dat ze bij alle brandstofklassen ingezet kunnen worden. Daarmee zijn de brandstofklassen A, B en C bedoeld. Bovendien zijn er grenswaardeniveaus volgens de Duitse verordening inzake immissies (BImSchV) die nageleefd moeten worden en die een rookgasanalyser kan aangeven. De niveaus 1 en 2 kunnen met de instrumenten eveneens worden gedetecteerd.

Mocht u constateren dat de belasting met fijnstof te hoog is, dan kunt u, al naargelang het instrument, ook een lekzoeker gebruiken. Details van de lekzoeker:

 • Snelle inspectie van installaties
 • Detectie van lekken in een mum van tijd
 • Betrouwbare gegevens over de hoeveelheid uitgestoten fijnstof
Fijnstof-meetinstrumenten van Testo

Schoorsteenveger fijnstof meetinstrument bij Testo bestellen

U bent zich ervan bewust hoe belangrijk de inzet van een fijnstofmeting is en bovendien bent u wettelijk verplicht tot een controle. Daarom is het belangrijk dat u van uw instrument op aan kunt.

Om die reden hebben wij van Testo uitsluitend hoogwaardige en hightech varianten samengesteld, waarvan u gebruik kunt maken. Door onze gedetailleerde beschrijvingen komt u alles te weten over de uitrusting en toepassing van de instrumenten.

De afgelopen jaren is meer en meer gebleken dat juist nanodeeltjes en fijnstof het milieu en de gezondheid belasten. De term nanodeeltjes vormt een overkoepelend begrip, maar fijnstof staat speciaal voor de uitstoot van speciale installaties. Het kan dus zinvol zijn, hier niet alleen een klassieke nanodeeltjesmeter te gebruiken, maar terug te vallen op een gedifferentieerd meetapparaat voor fijnstof. Of u de fijnstofmeting nou uitvoert als schoorsteenveger of als verwarmingsinstallateur – de digitale en gemakkelijk te hanteren instrumenten zijn een handig hulpmiddel.