Kwaliteit en compliance waarborgen en middelen besparen

Voor temperatuurgevoelige producten gelden bijzondere productie- en opslagvoorwaarden. Deze worden vastgelegd door speciale regulerende en wettelijke eisen en de naleving daarvan is dwingend.

Maar welke meetoplossing is het meest geschikt om parameters zoals temperatuur, vochtigheid, druk en shock te meten en te documenteren?

Hier vindt u de antwoorden.

Leidraad monitoring

Leidraad: zo vindt u een passende monitoringoplossing

Een compacte leidraad die u helpt om de passende oplossing voor uw individuele meetuitdaging te vinden.

Van thermo-hygrometer tot monitoringsysteem: deze meetmethoden zijn mogelijk

Om kwaliteitsrelevante omgevingsparameters te bewaken hebben drie methoden zich doorgezet, elk met hun eigen voor- en nadelen: thermo-hygrometers, autonome dataloggers en geautomatiseerde monitoringsystemen.

 • <p><font 
color="#FF9900">Thermo-hygrometers</font></p>
  • Thermo-hygrometers

 • Individueel in te stellen meetintervallen
 • Meetgegevensgeheugen tot 90 dagen
 • Weergave van min.- en max.-waarden
 • Optisch alarm bij overschrijding van grenswaarden
 • <p><font color="#FF9900">Dataloggers</font></p>
  • Dataloggers

 • Meten en documenteren automatisch
 • Optisch alarm
 • Slaan tot wel 16.000 meetwaarden op
 • 1 jaar batterijduur
 • <p><font color="#FF9900">Monitoringsystemen</font></p>
  • Monitoringsystemen

 • Meten, bewaken en documenteren volautomatisch en ononderbroken
 • Uitgebreide alarmmogelijkheden
 • Redundante opslag van de meetwaarden
 • Toegang tot meetgegevens, altijd, van overal en met elk toestel

Leidraad: hierop moet u letten bij het kiezen van een passende meet- en monitoringoplossing.

Min.-/max.-thermometers / thermo-hygrometers: de goedkope instapoplossing

Thermo-hygrometers zijn een goedkope en eenvoudige methode om temperatuur en vochtigheid te bewaken. Zonder veel inspanning voor installatie en onderhoud kunt u daarmee temperatuur en luchtvochtigheid meten. Daarbij wordt steeds alleen de actuele omgevingswaarde van de beide meetgrootheden bepaald en weergegeven op een display dat meestal vrij groot is. Meetintervallen van een thermo-hygrometer kunnen individueel worden ingesteld en afhankelijk van het model slaat het instrument de gegevens op voor een periode tot 90 dagen.

Autonome dataloggers: compact en efficiënt

Autonome dataloggers zijn kleine, onderling onafhankelijke meeteenheden voor het meten en documenteren van omgevingswaarden zoals temperatuur, vochtigheid of druk. Ze beschikken in de regel over een display met de actuele meetwaarden en een led-indicatie voor eventuele overschrijding van grenswaarden. Dataloggers moeten handmatig worden uitgelezen, meestal met een USB-kabel of SD-kaart.

Geautomatiseerde monitoringsystemen: ononderbroken veiligheid

Met een geautomatiseerd omgevingsmonitoringsysteem bewaakt u onder andere temperatuur en vochtigheid betrouwbaar en ononderbroken. Zo’n systeem bestaat uit meerdere dataloggers, registreert meetgegevens automatisch en documenteert deze op betrouwbare wijze. Door de meetwaarden tussentijds op verschillende niveaus op te slaan wordt een hoge gegevensveiligheid verkregen. Uw meetwaarden zijn zowel in de loggers als in het systeem opgeslagen en u hebt er altijd en overal toegang toe. In geval van overschrijding van grenswaarden staan er meerdere alarmopties ter beschikking, om op tijd te kunnen reageren op systeemkritische incidenten.

In onze gratis brochure vindt u een uitgebreide vergelijking van onze meet- en monitoringoplossingen.

Gegevensveiligheid vs. mate van automatisering : dat moet u weten

Bij het bewaken van kwaliteitsrelevante omgevingsparameters zijn er twee vuistregels: 

 1. hoe groter het aantal meetplekken, des te zinvoller is een hogere mate van automatisering van de meetoplossing. De reden hiervoor is simpel: potentiële fouten die bij handmatige meetgegevensregistratie en documentatie ontstaan, worden tot een minimum beperkt.
 2. Hoe strenger de regulerende eisen aan documentatie, evaluatie en archivering van de gegevens, des te zinvoller is een hoge mate van automatisering. Waarom? Een geautomatiseerd systeem regelt de voorgeschreven opslag en documentatie voor u. Ook de gegevensintegriteit is gewaarborgd: geautomatiseerde oplossingen maken het manipuleren van de gegevens grotendeels onmogelijk.

Conclusie: complexe meettaken met hoge eisen aan de gegevensveiligheid voert u het beste uit met een geautomatiseerde monitoringoplossing.

Gegevensbescherming Testo
Mate van automatisering
Gegevensveiligheid

Expert Corner en downloads