testo UltraRange - Communicatiemodule voor testo 150 datalogger

Bestelnr.  0554 9311 01

  • Modulaire componenten voor communicatie via testo UltraRange (radio)

  • testo UltraRange-technologie: Enorm radiografisch bereik en enorme signaalrobuustheid in vergelijking met gangbare radiotechnologieën

  • Vrij te combineren met alle testo 150 dataloggermodules voor maximaal toepassingsspectrum

  • Eenvoudige installatie, onderhoud en inbedrijfstelling

Deze component maakt deel uit van het omgevingsmonitoringsysteem testo Saveris 1. Het modulaire systeem meet en analyseert uw kritische omgevingsgegevens, slaat meteen alarm bij overschrijding van grenswaarden en kan u helpen bij het optimaliseren van uw processen.


Details

Productbeschrijving

De communicatiemodules maken gebruik van zeer verschillende communicatietechnologieën met de testo 150 dataloggermodules mogelijk.

Al naargelang de toepassing kan op die manier ofwel worden teruggegrepen op een bestaande infrastructuur (WLAN of ethernet) of u gebruikt de testo UltraRange langeafstand-radiotechnologie. Met deze nieuwe ontwikkeling kunt u via versleutelde, propriëtaire signalen een onafhankelijk draadloos netwerk gebruiken, dat een enorm bereik en enorme signaalrobuustheid voor toepassingen in gesloten ruimtes vertoont.

Leveringsomvang

Communicatiemodule voor testo 150 datalogger, incl. beknopte handleiding.

Gerelateerde producten