Gaz borularında test için basınç pompası

Sipariş no.  0554 1213