testo 330-2 LL - Baca gazı analiz cihazı

Sipariş no.  0632 3304

  • Yüksek kalite, uzun ömürlü (altı yıla kadar) O2 ve CO sensörleri (Yıl içerisinde yaptırdığınız (en az 1) düzenli bakımlar için geçerlidir); ilave sensörler (örn. NO sensörü) opsiyonel

  • Baca gazı analizöründe 4-yıl garanti

  • Sıfırlama esnasında probu bacadan çıkartmaya gerek yoktur

  • 30,000 ppm’e kadar CO ölçümleri

Isıtma sistemlerindeki tüm ölçümler için akıllı, profesyonel analiz araçları. Kullanıcı tarafından değiştirilebilen,  çok çeşitli, 6 yıla kadar uzun ömürlü sensörlere sahiptir. Ekstra ölçüm cihazı ve yeni sensörler almanıza gerek yoktur.

Ürün bilgisi

Isıtma sistemlerindeki tüm ölçümler için akıllı, profesyonel analiz araçları. TÜV-onaylı testo 330-2 LL baca gazı analizörü, kullanıcı tarafından değiştirilebilen,  çok çeşitli, 6 yıla kadar uzun ömürlü sensörlere (Yıl içerisinde yaptırdığınız (en az 1) düzenli bakımlar için geçerlidir) sahiptir. Ekstra ölçüm cihazı ve yeni sensörler almanıza gerek yoktur.

•    Yüksek kalite, uzun ömürlü (altı yıla kadar) O2 ve CO sensörleri (Yıl içerisinde yaptırdığınız (en az 1) düzenli bakımlar için geçerlidir); ilave sensörler (örn. NO sensörü) opsiyonel
•    Baca gazı analizöründe 4-yıl garanti
•    Sıfırlama esnasında probu bacadan çıkartmaya gerek yoktur
•    30,000 ppm’e kadar CO ölçümleri

TÜV-onaylı testo 330-2 LL yanma analizörü, doğru zamanda doğru araçlarla doğru ölçümler yapmanızı garantiler! Kullanımı kolay, gelişmiş analiz araçları hızlı ve güvenilir ölçümler yapmanızı sağlar.

•    4-yıl garantili baca gazı analizörü
•    Uzun ömürlü (LL) sensörler ile daha fazla kayıt. Çünkü O2 ve CO sensörleri, maliyet tasarrufu için daha az sıklıkla değiştirilmelidir (altı yılda bir).
•    Geniş seçenekli opsiyonel sensörler (örn. NO, COdüşük, NOdüşük sensörleri), analiz cihazınızı ölçümlerinize uydurmanızı sağlar ve başka bir baca gazı analiz cihazı almanıza gerek kalmaz.
•    Hızlı ve kolay sensör değişimi için sensör bağlayıcı
•    Tüm gaz çevrimleri, süngü kilidi yardımıyla analiz cihazına bağlanabilir.

Testo 330-2 LL pro baca gazı analizörü – ölçüm serileri için tek cihaz

Testo 330-2 LL pro baca gazı analizörü; ısıtma sistemlerinde tek bir cihaz ile tüm standart yükleme, servis ve bakım ölçümlerinin yapılması için tasarlanmıştır.

•    Brulörlerdeki baca gazı parametreleri (CO, O2, sıcaklık) ölçümleri
•    Isıtma sistemlerindeki çekiş ölçümleri
•    Brulörlerdeki basınç ölçümleri (örn: kalıp basıncı, gaz akış basıncı)
•    Opsiyonel sensör ile ortam CO ölçümleri
•    Opsiyonel sensörlerle gaz kaçak tespiti ve gaz borusu kontrolleri
•    Fark basınç ölçümleri

testo 330-2 LL baca gazı analizörü – sunduğu imkanlar
 
•    Yüksek kalite, uzun ömürlü O2, CO ve NO – O2- ve CO sensörleri.
•    Hızlı ve kolay sensör değişimi için sensör bağlayıcı
•    Yüksek çözünürlüklü renkli grafik ekran; baca gazı matriksi ve çizgi grafik ile ölçümlerin grafik şeklinde sunulmasını sağlar
•    Isıtma sistemleri analizleri için geniş seçenekli ölçüm menüleri
•    Entegre sensör izleme; trafik ışıkları renk prensibi ve bir bakışta durum kontrolü
•    Kullanıcı tarafından değiştirilebilen sensörler; değişimi kolay sensör filtresi
•    Sıfırlama sırasında prob baca içinde kalabilir (testo 330-1 LL cihazından farklı olarak)
•    CO seyreltme: CO ölçümü süresince 8,000 ppm … en az 30,000 ppm otomatik seyreltme (testo 330-1 LL cihazından farklı olarak)
•    Sürekli ölçümlerde kaydetme fonksiyonu; 500,000 veriyi saklayabilen hafıza
•    Kolay ölçüm için, metal yüzeylere takılabilen entegre magnet
•    Boşaltılması kolay yoğuşma toplama haznesi
•    Opsiyonel testo BLUETOOTH® yazıcı için opsiyonel Bluetooth arayüzü
•    Servis sözleşmesiz 4-yıl garanti
•    TÜV-onaylı,1. BImSchV EN 50379, Bölüm1-3’e göre.

Önemli not: Eğer testo 330-2 LL yanma analizörünün sizin için doğru cihaz olduğunu düşünüyorsanız, H2-düzeltmeli CO sensörüne de ihtiyacınız olacak. Bu sensör ve Bluetooth arayüzü de içeren birçok diğer opsiyonel aksesuarı da baca gazı analizörünüz ile birlikte sipariş edebilirsiniz.

 

Teslimat kapsamı

testo 330-2 LL baca gazı analizörü, O2/CO sensörü, şarj edilebilir batarya, kalibrasyon protokolü ile birlikte
Fark basınç

Ölçüm aralığı

±10000 pa

Doğruluk

±0,3 pa (0 … 9,99 pa) ve ± 1 basamak

±3 % ölç.değ. (10 … 10000 pa) ve ± 1 basamak

O₂ ölçümü

Ölçüm aralığı

0 … 21 % hacim

Doğruluk

±0,2 % hacim

Çözünürlük

0,1 % hacim

Tepki süresi

< 20 sn

CO (H₂ düzeltmeli)

Ölçüm aralığı

0 … 8000 ppm

Doğruluk

±10 ppm ya da ±10 % ölç.değ. (0 … 200 ppm)

±20 ppm ya da ±5 % ölç.değ. (201 … 2000 ppm)

±10 % ölç.değ. (2001 … 8000 ppm)

Çözünürlük

1 ppm

Tepki süresi

< 60 sn

COdüşük (H₂ düzeltmeli)

Ölçüm aralığı

0 … 500 ppm

Doğruluk

±2 ppm (0 … 39,9 ppm)

±5 % ölç.değ. (40 … 500 ppm)

Çözünürlük

0,1 ppm

Tepki süresi

< 40 sn

CO tespiti (H₂-düzeltmeli), otomatik seyreltme – testo 330-2 LL ve testo 330i’de

Ölçüm aralığı

0 … 30000 ppm

Doğruluk

±100 ppm (0 … 1000 ppm)

±10 % ölç.değ. (1001 … 30000 ppm)

Çözünürlük

1 ppm

NO ölçümü

Ölçüm aralığı

0 … 3000 ppm

Doğruluk

±5 ppm (0 … 100 ppm)

±5 % ölç.değ. (101 … 2000 ppm)

±10 % ölç.değ. (2001 … 3000 ppm)

Çözünürlük

1 ppm

Tepki süresi

< 30 sn

NOdüşük ölçümü

Ölçüm aralığı

0 … 300 ppm

Doğruluk

±2 ppm (0 … 39,9 ppm)

±5 % ölç.değ. (40 … 300 ppm)

Çözünürlük

0,1 ppm

Tepki süresi

< 30 sn

Çekiş ölçümü

Ölçüm aralığı

-9,99 … +40 hPa

Doğruluk

±0,02 hPa ya da ±5 % ölç.değ. (-0,50 … +0,60 hPa)

±0,03 hPa (+0,61 … +3,00 hPa)

±1,5 % ölç.değ. (+3,01 … +40,00 hPa)

Çözünürlük

0,01 hPa

Sıcaklık

Ölçüm aralığı

-40 … +1200 °C

Doğruluk

±0,5 °C (0 … +100,0 °C)

±0,5 % ölç.değ. (kalan aralık)

Çözünürlük

0,1 °C (-40 … +999,9 °C)

1 °C (> +1000 °C)

Verimlilik derecesinin tespiti (Eta)

Ölçüm aralığı

0 … 120 %

Çözünürlük

0,1 %

Baca gazı kaybı

Ölçüm aralığı

0 … 99,9 %

Çözünürlük

0,1 %

CO₂ ölçümü (O2'den hesaplama)

Ölçüm aralığı

0 … CO₂ maks (Display range)

Doğruluk

±0,2 % hacim

Çözünürlük

0,1 % hacim

Tepki süresi

< 40 sn

Akış hızı

Ölçüm aralığı

0,15 … 3 m/sn

Çözünürlük

0,1 m/sn

Basınç ölçümü

Ölçüm aralığı

0 … +300 hPa

Doğruluk

±0,5 hPa (0,0 … 50,0 hPa)

±1 % ölç.değ. (50,1 … 100,0 hPa)

±1,5 % ölç.değ. (kalan aralık)

Çözünürlük

0,1 hPa

CO ölçümü (H₂ düzeltmesiz)

Ölçüm aralığı

0 … 4000 ppm

Doğruluk

±20 ppm (0 … 400 ppm)

±5 % ölç.değ. (401 … 2000 ppm)

±10 % ölç.değ. (2001 … 4000 ppm)

Çözünürlük

1 ppm

Tepki süresi

< 60 sn

ortam CO ölçümü

Ölçüm aralığı

0 … 500 ppm

Doğruluk

±5 ppm (0 … 100 ppm)

±5 % ölç.değ. (> 100 ppm)

Çözünürlük

1 ppm

Tepki süresi

ortalama 35 sn

0632 3331 prob ile

ortam CO₂ ölçümü

Ölçüm aralığı

0 … 1 % hacim

0 … 10000 ppm

Doğruluk

±50 ppm ya da ±2 % ölç.değ. (0 … 5000 ppm)

±100 ppm ya da ±3 % ölç.değ. (5001 … 10000 ppm)

Tepki süresi

ortalama 35 sn

0632 1240 boyunca

Alev alabilen gazlar için gaz kaçağı

Ölçüm aralığı

0 … 10000 ppm CH₄ / C₃H₈;

Doğruluk

Görsel uyarı (LED); Sesli uyarı

Tepki süresi

< 2 sn

0632 3330 ile

Hassas basınç probu ile sıcaklık

Ölçüm aralığı

-40 … +1200 °C maks. (proba bağlı)

Doğruluk

±0,5 °C (-40 … 100 °C)

±0,5 % ölç.değ. (kalan aralık) ve prob doğruluğu

Çözünürlük

0,1 °C

Genel teknik bilgiler

Boyutlar

270 x 90 x 65 mm

Çalışma sıcaklığı

-5 … +45 °C

Ekran boıyutu

240 x 320 piksel

Ekran fonksiyonu

Grafik renkli ekran

Güç kaynağı

Batarya: 3.7 V / 2.6 Ah; Şebeke ünitesi: 6 V/1.2 A

Maksimum

500,000 okuma

Depolama sıcaklığı

-20 … +50 °C

Ağırlık

600 g (batarya hariç)

Problar

 

Sipariş numarası: 0600 9797

1287,00TRY
KDV dahil  1518,66TRY
testo 330-1/-2 LL hassas basınç probu

Sipariş numarası: 0638 0330

3393,00TRY
KDV dahil  4003,74TRY

Aksesuarlar

Gaz borularında test için basınç pompası

Sipariş numarası: 0554 1213

1157,00TRY
KDV dahil  1365,26TRY
1173,00TRY
KDV dahil  1384,14TRY
CO sensör için yedek filtre

Sipariş numarası: 0554 4100

Fiyat isteyin

Cihazlar / seçenekler

testo 330-1/-2 LL hassas basınç probu

Sipariş numarası: 0638 0330

3393,00TRY
KDV dahil  4003,74TRY

Problar için aksesuarlar

2158,00TRY
KDV dahil  2546,44TRY
84,00TRY
KDV dahil  99,12TRY
195,00TRY
KDV dahil  230,10TRY
2028,00TRY
KDV dahil  2393,04TRY
Fiyat isteyin
Fiyat isteyin
1430,00TRY
KDV dahil  1687,40TRY
1495,00TRY
KDV dahil  1764,10TRY

Ölçüm hücreleri

7254,00TRY
KDV dahil  8559,72TRY

Yakıcı cihazların bulunduğu ortamda CO ölçümleri

Karbon monoksit (CO); renksiz, kokusuz ve tatsız ama aynı zamanda zehirli bir gazdır. Bulunduğu maddeler; karbon içeren tamamlanmamış yanma ürünleridir (yağ, gaz ve katı yakıtlar vb.). Eğer CO; ciğer yoluyla kan dolaşımına girerse, hemoglobinle birleşir ve ölüme yol açabilir. Bu sebeple ısıtma sistemlerinin yanma kısımlarında CO emisyon ölçümlerinin düzenli olarak yapılması gerekmektedir.

Basınç ölçümleri

Isıtma sistemlerinde servis süresince yapılacak kontrollerde brulörlerdeki gaz basınç ölçümleri önemli yer tutmaktadır. Bu; gaz akış basıncı ve hat içindeki mevcut basıncı kapsar. Eğer gaz kazanlarındaki akış basıncı 18 … 25 mbar aralığı dışında ise, ayarlama yapılamaz ve cihaz operasyona sokulamaz. Eğer brulör yine de işleme alınırsa, düzgün bir çalışma olmayacaktır ve alev oluştuğunda küçük patlamalar meydana gelebilir. Bu yüzden brulör kapanacak ve ısıtma sistemi pasif hale gelecektir.

Brulörlerdeki baca gazı parametrelerinin ölçümleri (CO, O2, sıcaklık, vb.)

Isıtma sistemleri için baca gazı ölçümleri; yanma sonrası açığa çıkan (örn. karbon monoksit, CO) ve ısınan gaz ile serbest kalan gazları belirlemeye yardımcı olur. Birçok ülkede baca gazı ölçümleri yasal bir zorunluluk haline getirilmiştir. Bunun 2 amacı vardır:

1. Atmosferin mümkün olduğunca az kirletilmesi

2. Enerjiyi mümkün olduğunca verimli kullanmak

Verimli yanmayı sağlamak için optimum seviye de hava-yakıt ayarını yapmamız gerekiyor. Bu ayar esnasında da sıcaklık, O2, CO, CO2 ve fazla hava katsayısı verimli yanmayı etkileyen parametreleri eş zamanlı olarak baca gazı analiz cihazı ile takip edilmesi gerekiyor.

Testo 330 baca gazı analiz cihazı ile veriler grafikli renkli ekranda takip edilip sistemdeki değişimleri grafik üzerinden değerlendirebilirsiniz.

Ayrıca ölçüm değerleri baca gazı analizörü tarafından kaydedilebilir, yazdırılabilir ve/veya bilgisayara aktarılabilir.

Radyatörlerdeki sıcaklık ölçümleri

Radyatörlerde sıcaklık ölçümü yapılırken, gidiş ve dönüş sıcaklıkları kaydedilir ve yetkili kişi tarafından değerlendirilir. Akış sıcaklığı; sistemin karşıladığı ısı transfer sıcaklığı (örn. su) olarak tanımlanır. Isı iletim sistemlerinde enerji kayıplarını engellemek ve verimliliği iyileştirmek için, anlık akış ölçüm ve gidiş- dönüş sıcaklıkları kaydı önemlidir.

Ürün broşürleri

Kullanım kılavuzları

Yazılım