Prob mili, 300 mm uzunluğunda, Ø 8 mm, Tmaks. 500 °C

Sipariş no.  0554 9761

Prob mili, 300 mm uzunluğunda, Ø 8 mm, Tmaks. 500 °C