1. Home
  2. U-değerinin tespit edilmesi için sıcaklık probu

U-değerinin tespit edilmesi için sıcaklık probu

0614 1635
10169,45TRY 12203,34TRY
1
U-değerinin tespit edilmesi için sıcaklık probu, duvar sıcaklığının ölçülmesi için üçlü sensör sistemi, model kili ile birlikte
U-değeri (önceden k-değeri olarak bilinirdi) bina bileşenlerinin enerji verimliliğini değerlendirmek için kullanılan en önemli değerdir. Yeni testo 635 ile, bu değerin ölçülmesi artık her zamankinden daha kolaydır.
U-değerinin tespit edilmesi için üç sıcaklık değerinin bilinmesi gerekir: Dış sıcaklık, iç duvarın yüzey sıcaklığı ve iç mekanın hava sıcaklığı.
Yeni kablosuz problar kullanılarak, dış sıcaklık cam kapalıyken bile hızlı ve kolay şekilde ölçülebilir. Probun dışarıya yerleştirilmesi yeterlidir, ölçüm değerleri radyo dalgaları ile odadaki ölçüm cihazına iletilir.
Yeni patentli U-değeri probu ile, gerekli diğer iki sıcaklık değeri de tek bir probla ölçülür. Yüzey sıcaklığını ölçmek için, U-değeri probunun üç teli, model kili kullanılarak iç duvara bağlanır. Hava sıcaklığı, prob fişi üzerindeki bir sensör tarafından ölçülür. Gerekli üç sıcaklık değeri testo 435'e iletilir iletilmez, cihaz U-değerini hesaplar ve derhal görüntüler.

Sıcaklık - K Tipi (NiCr-Ni)

Ölçüm aralığı
-20 … +70 °C
Doğruluk
Sınıf 1 ¹⁾
U-value: ±(0,1 °C + 0,2 % ölç.değ.)*
*when used with an NTC or wireless humidity probe for measuring outside temperature and 20 K difference between the air inside and outside
1) EN 60584-4 standardɪna göre, Sɪnɪf 2 doğruluk aralɪğɪ -40 … +1200 °C.