logo
 1. Home
 2. Urunler
 3. Nem ve sıcaklık için nem transmiterleri

Nem transmitterleri

Nem ve sıcaklık için nem transmitterleri – hassaslık, paradan tasarruf sağlar

Ürün kalitesinin sağlanması söz konusu olduğunda, önceden tanımlanmış iklim değerlerine uygunluk belirleyici bir faktördür. Ancak, biz insanlar için de gereklidir. Özellikle bina otomasyonunda, belirtilen ölçüm değerlerine uyulmaması sağlığımız ve refahımız üzerinde belirleyici bir etkiye sahip olabilir. Ayrıca, örneğin bir kurutma işleminin uygun şekilde izlenmemesi veya gerçekleştirilmemesi durumunda ürün kalitesi üzerinde olumsuz bir etkisi olabilir.

Bu nedenle uygun olmayan çevre koşulları, ürünlerin kalitesi üzerinde çok büyük bir etkiye sahip olabilir. Testo'nun nem transmitterleri izlemede güvenilirlik sunar, bu da yalnızca zamandan değil aynı zamanda paradan da tasarruf sağlar.

Testo nem transmitterlerinin avantajları

 • Analog ayar da dahil olmak üzere tüm sinyal zincirinin ayarlanabilirliği sayesinde nem transmitterleri için optimum kalibrasyon konsepti

 • Uzun süreli kararlılığa sahip yüksek hassasiyetli Testo nem sensörü

 • Parametrelendirme, ayarlama ve analiz için P2A yazılımı, nem transmitterlerinin devreye alınması ve bakımı sırasında zamandan ve paradan tasarruf sağlar

Nem transmitterlerine genel bakış

Nem ölçümü – zorlu koşullar için özel problar

testo 6614 - yüksek nem probu

Yüksek nem aralığında nemi ölçmek, üstlenilmesi en zor ölçüm görevlerinden biridir. Özel bir çözüm uygulanmazsa, kararsız ölçüm değerleri, gecikmeli sinyal yanıtı ve hatta bazen sensör korozyonu olasıdır.

Bu uygulamalar için Testo, testo 6614 ile özel bir ısıtmalı nem sensörü geliştirmiştir. Bu, filtre içinde proses koşullarının 5 Kelvin üzerinde bir mikro iklim oluşturur. Mikro iklimdeki önemli ölçüde daha düşük bağıl nem, sensör tepkisini büyük ölçüde iyileştirir ve ayrıca korozyon olasılığını belirgin şekilde azaltır.

Isıtmalı nem sensörüne paralel olarak testo 6614 ayrıca ek bir sıcaklık probu içerir. Bu, gerçek proses sıcaklığını ölçer; bu temelde, ölçüm transmitterinin mikroişlemcisinde doğru işlem nemi hesaplanır ve görüntülenir.

Testo nem sensörü: Yüksek kaliteli nem transmitterinin temel öğesi

Testo nem sensörü 20 yılı aşkın bir süredir kullanılmakta ve sürekli olarak geliştirilmektedir ve en başından beri iki doğruluk parametresine odaklanılmıştır - ölçüm belirsizliği ve uzun vadeli kararlılık: Neme duyarlı bir polimer, iki kapasitör elektrodu arasında dielektrik görevi görür.

Özelliği ise her bir katmanın mükemmel bir şekilde tasarlanmış olmasında yatıyor. Bu, özellikle, ilk bakışta çelişkili görünen iki görevi yerine getirmesi gereken üst elektrotta belirgindir: polimer yalıtkana yönlendirilecek su buharına karşı tamamen geçirgen olmalı, ancak aynı zamanda sensörü korumak için geçirimsiz, pürüzsüz ve yoğuşmaya, yağa ve kire karşı dayanıklı olmalıdır. ancak aynı zamanda sensörü korumak için geçirimsiz, pürüzsüz ve yoğuşma, yağ ve kir tutmaz olmalıdır.

Çiğlenme noktası transmitteri

Ürün seçimi

1 Üst elektrot

 • Nemin dielektrik katmana nüfuz etmesine izin verir

 • Yoğuşmayı ve kirleri uzaklaştırır

2 Taşıyıcı

 • Mekanik koruma için seramik alt tabaka

3 Konnektörler

 • Korozyon önleyici özel tasarım

4 Alt elektrot

5 Dielektrik katman

 • Polimer, dielektrik sabiti bağıl nem ile sürekli değişir

Testo nem transmitterlerinin faydalarına genel bakış:

 • Nem değerlerinin hızlı ve etkin ölçümü

 • Nem transmitterlerinin kolay kullanımı

 • Hassas ölçümler

 • Bağıl ve mutlak nem ve çiy noktası değerlerinin hesaplanması ve çıktısı

 • Kendi kendini izleme ve erken uyarı fonksiyonu yüksek sistem kullanılabilirliği sağlar